Tom 8 Nr 2 (2019):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński
5-6
Prace poglądowe

Piotr H. Skarżyński, Sandra Wawszczyk, Aleksandra Dąbkowska, Bartosz Stawowski, Elżbieta Włodarczyk, Henryk Skarżyński
9-19
Alina Ratajczak, Piotr H. Skarżyński, Anna Ratuszniak
26-34
Prace badawcze

Elżbieta Gos, Alina Ratajczak, Grażyna Tacikowska, Magdalena Sosna, Adam Piłka, Piotr H. Skarżyński
37-42
Praktyka kliniczna i badawcza

Henryk Skarżyński, Elżbieta Włodarczyk, Aleksandra Kowalczuk, Bartosz Stawowski, Piotr H. Skarżyński
45-52
Z kraju i ze świata

Streszczenia z konferencji