Tom 7 Nr 1 (2018):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński (Autor)
5-6
Henryk Skarżyński, Grażyna Mielnik-Niedzielska, Krzysztof Kochanek, Artur Niedzielski, Piotr H. Skarżyński, Artur Lorens (Autor)
7-15
Prace poglądowe

Justyna Dąbrowska-Bień, Piotr H. Skarżyński (Autor)
25-34
Prace badawcze

Piotr H. Skarżyński, Maciej Ludwikowski, Aymen Najjar, Justyna Kutyba, Magdalena B. Skarżyńska, Kamila Osińska, Elżbieta Gos (Autor)
37-42
Praktyka kliniczna i badawcza

Studium Przypadku

Henryk Skarżyński, Łukasz Plichta, Beata Dziendziel, Monika Boruta, Piotr H. Skarżyński (Autor)
53-58
Z kraju i ze świata

Iwona Niedziałek, Danuta Raj-Koziak, Lucyna Karpiesz, Anna Fabijańska, Izabela Sarnicka, Karina Karendys-Łuszcz, Małgorzata Fludra, Rafał Milner, Justyna Kutyba, Beata Dziendziel, Weronika Świerniak, Karolina Penar, Katarzyna Bieńkowska, Joanna Rajchel (Autor)
66-67
Katarzyna Bieńkowska, Weronika Świerniak, Piotr H. Skarżyński, Maciej Ludwikowski (Autor)
68-70
Streszczenia z konferencji