Tom 7 Nr 2 (2018):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński
5-6
Prace poglądowe

Danuta Raj-Koziak, Katarzyna Bieńkowska, Henryk Skarżyński, Piotr H. Skarżyński
9-13
Prace badawcze

Justyna Kutyba, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Piotr H. Skarżyński
17-24
Praktyka kliniczna i badawcza

Studium Przypadku

Z kraju i ze świata

Joanna Rajchel, Marika Kruszyńska, Justyna Kutyba, Monika Boruta, Magdalena Kozieł, Piotr H. Skarżyński, Henryk Skarżyński
71-74