Tom 7 Nr 2 (2018):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński (Autor)
5-6
Prace poglądowe

Danuta Raj-Koziak, Katarzyna Bieńkowska, Henryk Skarżyński, Piotr H. Skarżyński (Autor)
9-13
Prace badawcze

Justyna Kutyba, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Piotr H. Skarżyński (Autor)
17-24
Praktyka kliniczna i badawcza

Studium Przypadku

Henryk Skarżyński, Kamila Osińska, Marcin Kwasiuk, Piotr H. Skarżyński (Autor)
49-58
Z kraju i ze świata

Agata Szczygielska, Danuta Raj-Koziak (Autor)
69-70
Joanna Rajchel, Marika Kruszyńska, Justyna Kutyba, Monika Boruta, Magdalena Kozieł, Piotr H. Skarżyński, Henryk Skarżyński (Autor)
71-74