Tom 8 Nr 1 (2019):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński
5-6
Prace poglądowe

Danuta Raj-Koziak, Weronika Świerniak, Henryk Skarżyński, Piotr H. Skarżyński
9-17
Bartłomiej Król, Marek Porowski, Piotr H. Skarżyński, Henryk Skarżyński
27-30
Prace badawcze

Beata Dziendziel, Henryk Skarżyński, Elżbieta Gos, Piotr H. Skarżyński
45-52
Praktyka kliniczna i badawcza

Paulina Krasnodębska, Agata Szkiełkowska, Anna Rosińska, Anna Domeracka-Kołodziej, Elżbieta Włodarczyk, Beata Miaśkiewicz, Henryk Skarżyński
55-59
Alina Ratajczak, Krystyna Sobczyk, Daniel Budnicki, Elżbieta Gos, Piotr H. Skarżyński
60-71
Z kraju i ze świata

Streszczenia z konferencji