Tom 8 Nr 1 (2019):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński (Autor)
5-6
Prace poglądowe

Danuta Raj-Koziak, Weronika Świerniak, Henryk Skarżyński, Piotr H. Skarżyński (Autor)
9-17
Bartłomiej Król, Marek Porowski, Piotr H. Skarżyński, Henryk Skarżyński (Autor)
27-30
Marcin Wojciechowski, Piotr H. Skarżyński (Autor)
31-34
Karolina W. Bieńkowska, Joanna J. Rajchel, Piotr H. Skarżyński (Autor)
35-41
Prace badawcze

Beata Dziendziel, Henryk Skarżyński, Elżbieta Gos, Piotr H. Skarżyński (Autor)
45-52
Praktyka kliniczna i badawcza

Paulina Krasnodębska, Agata Szkiełkowska, Anna Rosińska, Anna Domeracka-Kołodziej, Elżbieta Włodarczyk, Beata Miaśkiewicz, Henryk Skarżyński (Autor)
55-59
Alina Ratajczak, Krystyna Sobczyk, Daniel Budnicki, Elżbieta Gos, Piotr H. Skarżyński (Autor)
60-71
Z kraju i ze świata

Streszczenia z konferencji