Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

[CZASOPISMO W FAZIE TESTOWANIA SYSTEMU]

Czasopismo „Dyskurs & Dialog” podejmuje niełatwą próbę łączenia w sobie treści o charakterze stricte naukowym z treściami typowymi dla obywatelskiego czasopisma idei. Jego celem jest podejmowanie problemów i tematów społecznych, które są aktualne dla opinii publicznej i angażują ludzkie emocje, uczucia do działań przestrzeni publicznej. Kategorie analityczne i koncepcje teoretyczne wypracowane przez takie nauki społeczno-humanistyczne jak: socjologia, medioznawstwo, kulturoznawstwo czy językoznawstwo są przez naszych autorów wykorzystywane do twórczego i niebanalnego opisywania rzeczywistości społecznej.

Czytaj więcej