Kontakt

Konińskie Studia Językowe
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w KONINIE
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

tel.: 63 249 72 40
e-mail: ksj@ksj.pwsz.konin.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Bartosz Wolski

Wsparcie techniczne

Robert Kryński
603072530