Konińskie Studia Językowe (skrót: KJS) to czasopismo naukowe, wydawane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, będące platformą do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Teksty publikowane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). KJS znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (20 pkt).

ISSN: 2353-5148 (Online) ISSN: 2353-1983 (Print)
 
 


  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Cite Factor
  • EBSCO
  • Google Scholar
  • The MLA International Bibliography
  • Open Academic Journal Index
  • Research Bib Academic Research Index

MNISW
20