Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Regulacje prawne lustracji spółdzielni

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-3  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

W artykule zaprezentowano regulacje prawne dotyczące lustracji spółdzielni, których źródłem są zarówno akty rangi ustawowej, jak i uchwały KRS. Omówiono cele, rodzaje i podmioty uprawnione do przeprowadzenia lustracji, a także wymogi dotyczące kompetencji lustratora. W dalszej części przestawiono przebieg lustracji. Wywód poszerzają wnioski de lege ferenda oraz omówienie orzecznictwa związanego z tym tematem.

Bibliografia

 1. Bierzanek, Remigiusz. 1989. Prawo spółdzielcze w zarysie. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 2. Boczar, Kazimierz. 1986. Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 3. Cern, Grażyna. 2019. Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Drabik, Lidia, Aleksandra Kubiak-Sokół, Elżbieta Sobol, et al. 2009. Słownik języka polskiego. 3rd edition. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 5. Drozd-Jaśniewicz, Iwona. 2007. “Nadanie uprawnień lustracyjnych i zasady szkolenia lustratorów.” Tęcza Polska 10:11-12. [Google Scholar]
 6. Drozd-Jaśniewicz, Iwona. 2008. Kompendium wiedzy dla lustratorów. Warszawa: Krajowa Rada cooperativea. [Google Scholar]
 7. Florek, Edyta. 2008. “Kontrola nad działalnością spółdzielni.” Przegląd Prawa Handlowego 5:30-34. [Google Scholar]
 8. Gersdorf, Mirosław, and Jerzy Ignatowicz. 1966. Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Wydawnictwo Spółdzielcze. [Google Scholar]
 9. Gersdorf, Mirosław, and Jerzy Ignatowicz. 1985. Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Wydawnictwo Spółdzielcze. [Google Scholar]
 10. Gonet, Wojciech. 2010. “Nadzór i kontrola w bankach spółdzielczych.” Przegląd Prawa Publicznego 6:31-41. [Google Scholar]
 11. Jankowski, Jerzy. 2009. “Lustracja jako forma kontroli gospodarczej spółdzielni wykonywana przez lustratorów KRS.” Pieniądze i Wieź 12, no. 2 (43):111-19. [Google Scholar]
 12. Kryla-Cudna, Katarzyna. 2018. “Komentarz do artykułu 93.” In Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, 319-21. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Niedbała, Zdzisław. 1994. Komentarz do znowelizowanego prawa spółdzielczego. Poznań: PDW „Ławica”. [Google Scholar]
 14. Ołdat, Małgorzata, Zofia Rogóż, and Maria D. Świerżewska. 2009. Vademecum lustratora spółdzielni socjalnej. Warszawa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Krajowa Rada Spółdzielcza. [Google Scholar]
 15. Skorupka, Stanisław, Halina Auderska, and Zofia Łempicka, ed. 1969. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 16. Stecki, Leopold. 1987. Prawo spółdzielcze. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 17. Stepnowska, Marta. 2017. “Zakres postępowania lustracyjnego spółdzielni.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie vol. X, 249-60. [Google Scholar]
 18. Stefaniak, Adam. 2018. Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 19. Weber-Elżanowska, Anne-Marie. 2020. “Lustracja spółdzielni – kilka uwag o wątpliwościach praktycznych na tle obowiązującej regulacji prawnej.” Monitor Prawniczy 16:869-74. [Google Scholar]
 20. Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata. 2014. “Model nadzoru nad spółdzielniami i ich lustracji.” Zeszyty Senackie 22:35-45. [Google Scholar]
 21. Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata. 2020. “Lustracja spółdzielni.” In System Prawa Prywatnego. Vol. 21: Prawo spółdzielcze, ed. Krzysztof Pietrzykowski, 331-45. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Zakrzewski, Piotr. 2017. “Lustracja spółdzielni i kontrola jakości związków rewizyjnych de lege ferenda wraz z projektem przepisów prawnych.” In Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, ed. Andrzej Herbet, Joanna Misztal-Konecka, and Piotr Zakrzewski, 151-66. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 23. Żabski, Adam. 1983a. Komentarz dla wszystkich do ustawy Prawo spółdzielcze. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze. [Google Scholar]
 24. Żabski, Adam. 1983b. “Lustracja (próba prawnej analizy instytucji).” Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy 2:11-23. [Google Scholar]