Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Sprawozdania

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4416  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

W dniu 11 kwietnia 2022 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w trybie hybrydowym, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”. Organizatorami wydarzenia były następujące podmioty: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. Ks. Infułata Ireneusza Skubisia, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.