Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Informacje dla autorów

Osoby zainteresowane złożeniem publikacji naukowej w półroczniku „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” proszone są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszego czasopisma zawartymi w zakładce „O czasopiśmie”. Przed zdeponowaniem tekstu należy zapoznać się z wytycznymi dla autorów, ponieważ teksty niezgodne z wytycznymi będą odrzucane na etapie redakcji wewnętrznej jako wadliwe formalnie.

Przesłanie tekstu do publikacji wymaga zarejestrowania się (lub zalogowania w przypadku już zarejestrowanych użytkowników) na stronie czasopisma.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu należy kliknąć w przycisk-link „Nowe zgłoszenie”, by otworzyć formularz zgłoszenia (5-etapowy).

Cała procedura związana z opublikowaniem artykułu w półroczniku „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” dokonuje się online w oparciu o konto autora założone na stronie czasopisma. Dotyczy to wszystkich czynności: od deponowania manuskryptu, przez proces recenzyjny, aż po redakcję i skład tekstu. Autor może w każdej chwili uzyskać informację, na jakim etapie znajduje się zgłoszony przez niego tekst. W tym celu po zalogowaniu się do systemu należy w lewym menu bocznym kliknąć przycisk-link „Zgłoszenia”, a następnie w zakładce „Moje zgłoszenia” kliknąć tytuł zgłoszonego tekstu. System przejdzie do strony/zakładki odpowiadającej etapowi, na jakim tekst znajduje się w procesie redakcyjnym (np. jeśli tekst jest na etapie recenzji, system przejdzie do zakładki „Recenzja”, gdzie będzie informacja o statusie recenzji). 

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”?

Przejdź do logowania >

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła?

Przejdź do rejestracji >

Uprasza się, aby autor – rejestrując się na stronie czasopisma – podał wszystkie wymagane dane, co ułatwi dalszą współpracę. W formularzu rejestracji wymagane jest, ze względu na obecne standardy publikowania, podanie indywidualnego numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Nie posiadasz jeszcze numeru ORCID?

Uzyskaj ORCID tutaj >

Nie pamiętasz numeru ORCID?

Wyszukaj go tutaj >