Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Wydawca czasopisma

Czasopismo „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” jest wydawane przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

 

Zakres tematyczny czasopisma

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu:

  1. prawa kanonicznego;
  2. nauk prawnych;
  3. relacji między państwem a Kościołem.

Oprócz artykułów publikowane są również sprawozdania oraz biogramy zmarłych Kanonistów.

 

Specyfika periodyku

  1. W czasopiśmie publikowane są artykuły zarówno w języku polskim, jak też w innych językach kongresowych polskich i zagranicznych Autorów.
  2. Artykuły mogą publikować osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra.
  3. Teksty są publikowane w wersji drukowanej, a także dostępne nieodpłatnie w całości (Open Access) na stronie internetowej czasopisma.

 

Punktacja

Czasopismo „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – uzyskało 40 punktów.

 

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

Czasopismo „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” jest indeksowane w następujących bazach i wyszukiwarkach:

 

Języki publikacji

Czasopismo „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” publikuje teksty w języku polskim i w językach kongresowych (zob. wytyczne dla autorów).

 

Poziom naukowy

Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” (zob. wytyczne dla autorów).

Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach periodyku „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne) oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej (zob. zasady etyczne) wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny, któremu przewodniczy ks. prof. dr hab. Józef Krukowski – Redaktor Naczelny. Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Naukowa (zob. zespół redakcyjny).

 

Periodyzacja

„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” jest rocznikiem. Numer ukazuje się w terminie do 31 lipca (zob. archiwum numerów).

 

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” jest wersja drukowana. Drukowaną wersję periodyku można zamawiać (zob. stronę księgarni). 

 

Identyfikatory

p-ISSN: 1731-1438 (wersja drukowana), e-ISSN: 2719-7255 (wersja online).

Teksty zamieszczane w roczniku „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” są opatrzone indywidualnymi, niepowtarzalnymi identyfikatorami DOI PREFIX: 10.32077

 

Polityka Open Access i wolne licencje

„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (Open Access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons CC BY 4.0 (zob. pełne brzmienie licencji).

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna tak dla użytkownika, jak i jego/jej instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, korzystać z pełnych tekstów artykułów, jak również używać ich w każdym prawem dozwolonym celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na wyżej określoną politykę.

 

Historia czasopisma

„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” to czasopismo wydawane od 1991 r. przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 7 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 72/15) zostało wpisane do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1434.