Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Syntetyczny opis czasopisma

Laboratorium Mentis [LM] – to czasopismo naukowe z dziedziny filozofii poświęcone eksperymentom myślowym, wydawane jako rocznik przez Wydawnictwo Academicon [Academicon Press]. 

 

Wydawca czasopisma

Czasopismo „Laboratorium Mentis” jest wydawane przez Wydawnictwo Academicon.

 

Zakres tematyczny czasopisma

Periodyk jest poświęcony eksperymentom myślowym w filozofii. Są w nim publikowane:

  • artykuły prezentujące nowatorskie eksperymenty myślowe wraz z ich filozoficznymi konkluzjami,
  • artykuły analizujące i dyskutujące eksperymenty myślowe obecne w literaturze. 

 

Specyfika periodyku

Czasopismo charakteryzuje zwięzła forma (artykuły nie powinny przekraczać pół arkusza wydawniczego, czyli ok. 10-12 stron) oraz treść koncentrująca się na eksperymentach myślowych.

 

Języki publikacji

W LM publikowane są teksty w językach: polskim i angielskim (zob. wytyczne dla autorów).

 

Poziom naukowy

W LM mogą być opublikowane tylko artykuły prezentujące nowatorskie eksperymenty myślowe oraz oryginalne artykuły analizujące eksperymenty myślowe obecne w literaturze. (zob. wytyczne dla autorów).

Zapewnienie wysokiego poziomu naukowego artykułów publikowanych na łamach LM jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne) oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej (zob. zasady etyczne) wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny, któremu przewodniczy dr hab. Artur Szutta, prof. UG – Redaktor Naczelny. Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Naukowa. Zob. zespół redakcyjny.

 

Periodyzacja

LM jest rocznikiem. Artykuły są publikowane w trybie „online first”, a następnie zbierane w zeszty (zob. archiwum numerów).

 

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną LM jest wersja elektroniczna. 

 

Identyfikatory

e-ISSN: ... (wersja online).

Teksty zamieszczane w LM są opatrzone indywidualnymi, niepowtarzalnymi identyfikatorami DOI [prefix: 10.52097/lm].

 

Polityka praw autorskich i licencji

Przekazując teksty do publikacji w LM, autorzy udzielają wydawcy, czyli Wydawnictwu Academicon, bezterminowej i niewyłącznej licencji, zgodnej z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 4.0 (CC BY-SA 4.0), do korzystania z tekstu. Oznacza to, że Autorzy zachowują pełnię praw autorskich. Wydawca zachowuje jedynie prawo do pierwszej publikacji. 

Wydawca publikuje teksty w czasopiśmie w formule libre open access – na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 4.0 (CC BY-SA 4.0). Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, udostępniać na tych samych zasadach, co tekst pierwotnie opublikowany, korzystać z pełnych tekstów w każdym dozwolonym prawem celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora. Użytkownicy mają jednak obowiązek oznaczyć autorstwo tekstu oraz podać informację o licencji, a dobrym zwyczajem jest także oznaczenia miejsca pierwszej publikacji. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.