Zespół redakcyjnyPrzewodniczący/Council-in-Chief
ks. dr Sławomir Sosnowski, Rektor WSD (Łódź)

Wiceprzewodniczący, Sekretarz/Deputy Council-in-Chief, Assistant Editor
ks. dr hab. Rafał Leśniczak (UKSW, Warszawa, WSD, Łódź)

Redaktor/Editor
ks. dr Waldemar Bartocha (UKSW, Warszawa)

Redaktorzy tematyczni (sekcyjni)/Subject (Unit) Editors
ks. dr hab. Jan Wolski (WSD, Łódź)

ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński (UKSW, Warszawa)

ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (UŁ, Łódź)

dr Krzysztof Kamiński (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź)

ks. dr hab. prof. UKSW Waldemar Gliński (UKSW, Warszawa)

ks. dr hab. prof. UWM Mieczysław Różański (UWM, Olsztyn)

ks. dr Arnold Zawadzki (KUL, Lublin)

ks. dr hab. Marek Stępniak (WSD, Łódź)

ks. dr Waldemar Bartocha (UKSW, Warszawa)

Redaktorzy językowi/Language Editors
mgr Maria Barbara Libiszowska (język polski/Polish)

mgr Agnieszka Kaflińska (język angielski/English)

mgr Liliana Kołcz (Kanada/Canada) (język angielski/English, język francuski/French)