„Łódzkie Studia Teologiczne” są kwartalnikiem (do 2013 r. były rocznikiem) ukazującym się od 1992 roku, wydawanym przez Wyższe Seminarium w Łodzi, które jest afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego – Collegium Joanneum w Warszawie.  Pozostaje w ścisłej współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

ISSN: 1231-1634 (Print)
 
 


  • CEEOL
  • CEJSH
  • BazHum
  • Index Copernicus
  • Polska Bibliografia Naukowa
  • Arianta
  • Google Scholar

Pobieranie

CAŁY NUMER