Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 4 (2022)

Varia

Maryjny rys duchowości s. Wandy Boniszewskiej CSA

 • ks. Piotr Kaczmarek
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.4.121-131  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

The article presents the figure of a rather less known polish mystic, Sr. Wanda Boniszewska CSA. Her life covered almost the entire twentieth century in which events she participated in while surviving two world wars and the atrocities of communism. Her great strength lies in the extraordinary relationship she had with the Blessed Mother, which grew and developed out of her love for Jesus Christ. The above-mentioned framework presents the various Marian themes from the life and spirituality of
Sr. Boniszewska – events and thoughts penned in the spiritual memoir of a Polish nun. The Mariology of this spirituality is grounded on Christology. It is in the perspective of this great love to Christ that a strong and enduring relationship with the Blessed Mother is built, as in accordance with the Catholic tradition. Sr. Wanda Boniszewska who was gifted with a rich personal and spiritual history and story is constantly wating to be discovered.

Bibliografia

 1. Bernard z Clairvaux św., Kazania o Najświętszej Maryi Pannie, wyd. na podst. tłum. I. Bobicza z 1924 r., Kraków: Wydawnictwo AA, 2017. [Google Scholar]
 2. Boniszewska W., Dziennik duszy. Ukryta przed światem, red. S. Sznurkowski, Warszawa: Edycja św. Pawła, 2016. [Google Scholar]
 3. Boniszewska W., Nieznaną jestem… Taką umrzeć pragnę, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2009. [Google Scholar]
 4. Chmielewski M., Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Lublin: [Google Scholar]
 5. Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. [Google Scholar]
 6. Cichoń M., Świadek milczący, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2003. [Google Scholar]
 7. Görres J. von, Słowo wprowadzenia, w: J.M. Höcht, Naznaczeni ranami Chrystusa. Dzieje stygmatyków, tłum. T. Czarnawski, R. Benedykciuk, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2011. [Google Scholar]
 8. Kaczmarek P., Chrystocentryzm w życiu i misji Matki Bożej w wybranych homiliach św. Bernarda z Clairvaux, w: A kimże jest człowiek? [Ps 8, 5]. Księga Pamiątkowa dla uczczenia 75 rocznicy urodzin ks. Abpa Henryka Hosera SAC Biskupa Warszawsko-Praskiego, red. P. Klimek, L. Rasztawicki, Warszawa: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2017, 23–36. [Google Scholar]
 9. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995–2000, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, 2002. [Google Scholar]
 10. Melotti L., Maryja, Matka żyjących, tłum. T. Siudy, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1993. [Google Scholar]
 11. Pryszmont J., Ukryta stygmatyczka, Warszawa: Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2003. [Google Scholar]
 12. Rogowski R.E., Chrystologiczny sens niepokalanego poczęcia Maryi, w: Tota pulchra es Maria, red. J. Kumala, Licheń 2004, 177–185. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.