Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Informacje dla autorów

Osoby zainteresowane złożeniem publikacji naukowej w miesięczniku „Palestra” proszone są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszego czasopisma zawartymi w zakładce „Informacje dla autorów”. Przed przesłaniem tekstu należy zapoznać się z wytycznymi dla autorów, ponieważ teksty niezgodne z wytycznymi mogą być odrzucane na etapie recenzji wewnętrznej jako wadliwe formalnie.

Przesłanie tekstu do publikacji wymaga zarejestrowania się (lub zalogowania w przypadku już zarejestrowanych użytkowników) na stronie czasopisma.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu należy kliknąć w przycisk-link „Nowe zgłoszenie”, by otworzyć formularz zgłoszenia (5-etapowy).

Cała procedura związana z opublikowaniem artykułu w „Palestrze” dokonuje się on-line w oparciu o konto autora założone na stronie czasopisma. Dotyczy to wszystkich czynności: od deponowania artykułu naukowego, przez proces recenzyjny, aż po redakcję i skład tekstu. Autor może w każdej chwili uzyskać informację, na jakim etapie znajduje się zgłoszony przez niego tekst. W tym celu po zalogowaniu się do systemu należy w lewym menu bocznym kliknąć przycisk-link „Zgłoszenia”, a następnie w zakładce „Moje zgłoszenia” kliknąć tytuł zgłoszonego tekstu. System przejdzie do strony/zakładki odpowiadającej etapowi, na jakim tekst znajduje się w procesie redakcyjnym (np. jeśli tekst jest na etapie recenzji, system przejdzie do zakładki „Recenzja”, gdzie będzie informacja o statusie recenzji). 

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma „Palestra”?

Przejdź do logowania >

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła?

Przejdź do rejestracji >

Uprasza się, aby autor – rejestrując się na stronie czasopisma – podał wszystkie wymagane dane, co ułatwi dalszą współpracę. W formularzu rejestracji wskazane jest, ze względu na obecne standardy publikowania, podanie indywidualnego numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jego założenie jest możliwe w ciągu dwóch minut na stronie www.orcid.org

Nie posiadasz jeszcze numeru ORCID?

Uzyskaj ORCID tutaj >

Nie pamiętasz numeru ORCID?

Wyszukaj go tutaj >