Open Journal Systems

Chrystologia ks. Wincentego Granata wobec przesłania encykliki Jana Pawła II "Redemptor hominis"

Paweł Nowak, Paweł Nowak

Abstrakt


Niniejszy artykuł podejmuje próbę  ukazania głównie posoborowej chrystologii księdza profesora Wincentego Granata na tle pierwszej, programowej encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis”. Najpierw została ukazana ewolucja chrystologicznej Wincentego Granata, prowadząca od neoscholastyki do chrystologii egzystencjalnej. Ukazano wpływ odnowy soborowej na teologię dogmatyczną. Porównując pisma obydwu autorów, uwidacznia się aktualność teologii ks. Granata, jej otwartość na wskazania soborowe i dialog ze współczesnym światem. Następnie zostały omówiona teologiczna struktura encykliki „Redemptor hominis”, w której papież pogodził ze sobą dwa sposoby rozumienia i uprawiania chrystologii – drogę „odgórną” i drogę „oddolną”. Wśród inspiracji soborowych encykliki „Redemptor hominis” na uwagę zasługują przedstawienie Kościoła jako żyjącego Jezusa Chrystusa oraz związku chrystologii z mariologią. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić zarówno analogie pomiędzy obu omawianymi autorami, jak i aktualność chrystologicznej myśli księdza profesora Wincentego Granata.

 


Słowa kluczowe


chrystologia, Jan Paweł II, Wincenty Granat, II Sobór Watykański, „Redemptor hominis”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II, Redemptor hominis, Rzym, 4 III 1979 (=RH)

Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae II Soboru Watykańskiego, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 410-416 (=DH)

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 333-337 (=NA)

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 104-166 (=LG)

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 526-606 (=GS)

Dębiński A., O ks. Wincentym Granacie teologu Soboru, (https://ekai.pl/o-ks-wincentym-granacie-teologu-soboru-rektor-kul-ks-prof-antoni-debinski/?print=1)

Granat W., Dogmatyka Katolicka, tom III, Chrystus. Bóg – człowiek, Wyd. KUL, Lublin 1959

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, tom I, Wyd. KUL, Lublin 1972

Kosche M., Zarys personalizmu integralnego Wincentego Granata w: Teologia w Polsce, 7, 2(2013), s. 157-171

Łukaszów M., Redemptor hominis, (www.niedziela.pl/artykul/14617/nd/Redemptor-hominis, [data dostępu: 20. 05. 2017])

Szumił H.I., Człowiek wiary. Sługa Boży ks. Wincenty Granat, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 29-31, 51-57

Strzelczyk G., Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, tom 1: Traktat o Jezusie Chrystusie, Wyd. „Więzi”, Warszawa 2005

Wójtowicz M., Redemptor hominis, (www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/encykliki/jan-pawel-ii/art,1,redemptor-hominis.html, [data dostępu: 20. 05. 2017])


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kieleckie Studia Teologiczne - Kielce Theological Studies

ISSN 1730-072X