Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny (General Editor):      

ks. dr hab. Paweł Tambor (KUL - WSD Kielce)

Zastępca redaktora:     

ks. dr hab. Paweł Borto (KUL - WSD Kielce)

Sekretarz:                    

ks. dr Adam Wilczyński (KUL - WSD Kielce)

Członkowie redakcji (Editorial Team):

 • ks. dr hab. Jarosław Czerkawski (KUL – WSD Kielce)
 • ks. dr hab. Marcin Kowalski (KUL - WSD Kielce)
 • ks. dr hab. Rafał Dudała (UJK Kielce)
 • ks. dr Miłosz Hołda (UP JP II Kraków - WSD Kielce)
 • Ks. dr Bartłomiej Pieron (UP JP II Kraków)
 • ks. dr Władysław Sowa (WSD Kielce)
 • redaktor językowy:    Joanna Pisiewicz

RADA NAUKOWA (Editorial Board)

 1. prof. dr hab. Stanisław Hałas (UPJPII w Krakowie)
 2. prof. Janusz Ihnatowicz (em. prof. Uniwersytetu św. Tomasza – Houston, USA)
 3. dr hab. Witold Janocha (prof. KUL)
 4. dr hab. Roman Kuligowski (em. prof. UKSW Warszawa)
 5. dr hab. Piotr Łabuda (UP JPII w Krakowie)
 6. dr hab. Julisław Łukomski (em. prof. UJK w Kielcach i WSD w Kielcach)
 7. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa)
 8. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII Kraków)
 9. prof. Flavio Felice (Università degli Studi del Molise – Campobasso, Włochy)
 10. prof. Rocco Pezzimenti (Libera Università Maria Ss. Assunta – Rzym, Włochy)
 11. dr hab. Mieczysław w Rusiecki (em. prof. UJK w Kielcach i WSD w Kielcach)
 12. dr hab. Halina Wrońska (prof. KUL Lublin)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Redaktorzy

 • Ksiądz Tomasz Marcin Siemieniec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii, Polska
 • Paweł Borto, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Teologii Fundamentalnej, Polska

Redaktorzy działu

 • Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych KUL
 • Paweł Borto, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Teologii Fundamentalnej, Polska
 • Adam Wilczyński, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Polska
 • Rafał Dudała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa; Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Polska
 • Bartłomiej Pieron, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 • ks. dr hab. Miłosz Hołda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Specjaliści DTP

Redaktorzy techniczni

Korektorzy

 • Justyna Kuśtowska (j. polski)
 • Agnieszka Piskozub-Piwosz (j. angielski)
 • Kalina Iwanek-Malinowska (j. angielski)

Recenzenci

Recenzenci tomu 19/2020

 • Ks. dr hab. Rafał Dudała, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego – Kielce)
 • Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr Krzysztof Kaoka (Wyższe Seminarium Duchowne – Pelplin)
 • Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr Michał Klementowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr Andrzej Kwaśniewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa)
 • Dr Paweł Łukowiec (Uniwersytet Jana Kochanowskiego – Kielce)
 • Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr Dariusz Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Poznań)
 • Ks. dr hab. Roman Słupek (Papieski Wydział Teologiczny – Wrocław)
 • Ks dr Paweł Tkaczyk (Wyższe Seminarium Duchowne - Kielce)
 • Ks. dr hab. Damian Wąsek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków)

Recenzenci tomu 18/2019

 • Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa)
 • Ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Uniwersytet Śląski – Katowice)
 • Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (Uniwersytet Opolski)
 • Ks. dr Michał Dąbrówka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków)
 • Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków)
 • dr Szymon Hiżycki OSB (Tyniec)
 • Ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
 • Ks. dr Michał Klementowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr Grzegorz Jędrzejczyk (Wyższe Seminarium Duchowne – Kielce)
 • dr hab. Elżbieta Kotkowska, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza – Poznań)
 • Ks. dr hab. Marcin Kowalski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Mirosław Mejzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa)
 • dr hab. Przemysław Michowicz OFM Conv (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków)
 • Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
 • Ks. dr hab. Stefan Radziszewski (Wyższe Seminarium Duchowne – Kielce)
 • Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny – Wrocław)
 • Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń)
 • Ks. dr hab. Damian Wąsek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków)
 • Ks. dr Wojciech Witkowski SDB (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków) 

Recenzenci tomu 17/2018

 • Ks. prof. dr hab. Józef  Budniak (UŚ)
 • Ks. dr hab., prof. KUL, Krzysztof Burczak (KUL)
 • Ks. prof. Anthony Chiegboka (Nnamdi Azikiwe University, Nigeria)
 • Ks. dr Michał Dąbrówka (WSD Tarnów)
 • Ks. dr hab., prof. KUL, Tadeusz Gacia (KUL)
 • Dr hab. Michał T. Gronowski OSB (Tyniec)
 • Ks. dr Grzegorz Jędrzejczyk (WSD Kielce)
 • Ks. dr Antoni Jucewicz (UWM)
 • Ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO)
 • Ks. dr Jacek Kapuściński (WSD Częstochowa)
 • Ks. dr hab., prof. KUL, Sylwester Kasprzak SVD (KUL)
 • Dr Mykhaylyna K’luskova (KU Ružomberok, Słowacja)
 • Ks. dr Wojciech Kućko (WSD Płock)
 • Ks. prof. dr hab. Jan J. Janicki (UPJPII)
 • Dr hab., prof. KUL, Piotr Kopiec (KUL)
 • o. dr hab., prof. KUL, Ireneusz Ledwoń OFM (KUL)
 • Ks. prof. dr hab. Janusz Lemański (USz)
 • Ks. dr hab. Prof. KUL, Sławomir Pawłowski (KUL)
 • Ks. dr hab., prof. UO, Rajmund Porada (UO)
 • Ks. dr hab., prof. WSH, Stefan Radziszewski (WSH w Radomiu)
 • Ks. dr hab., prof. KUL, Adam Rybicki (KUL)
 • Ks. dr Piotr Skiba (WSD Koszalin)
 • Ks. dr hab. Roman Słupek SDS (PWT Wrocław)
 • Ks. dr Paweł Tkaczyk (WSD Kielce)
 • Ks. dr hab. Andrzej Wójcik (UPJPII)
 • Ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO)
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło (UŚ)

Recenzenci tomu 16/2017:

 • dr Aleksandra Brzemia-Bonarek (UPJPII Kraków)
 • ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW Warszawa)
 • ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)
 • dr hab. Elżbieta Kotkowska (UAM Poznań)
 • o. dr hab. prof. KUL Sławomir Ireneusz Ledwoń (KUL Lublin)
 • ks. prof. dr hab.Stanisław Dyk (KUL Lublin)
 • ks. dr Łukasz Darowski (WSD Bagno)
 • ks. dr hab. Krzysztof Burczak (KUL Lublin)
 • ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk (UKSW Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (emeryt. prof. KUL)
 • o. dr hab. Michał Gronowski OSB (UŚ Katowice)
 • o. dr Szymon Hiżycki OSB (UPJPII Kraków)
 • ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki (UPJPII Kraków)
 • ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz (WSD Radom)
 • ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO Opole)
 • ks. dr hab. prof. KUL Przemysław Kantyka (KUL Lublin)
 • dr hab. Piotr Kopiec (KUL Lublin)
 • dr hab. Maciej Münnich (KUL Lublin)
 • ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL Lublin)
 • dr hab. Aldona Piwko (UKSW Warszawa)
 • ks. dr hab. prof. KUL Andrzej Pietrzak (KUL Lublin)
 • ks. dr hab. prof. OPJPII Piotr Majer (UPJPII Kraków)
 • ks. dr hab. Andrzej Wójcik (UPJPII Kraków)
 • ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK Toruń)
 • ks. dr hab. prof. PWSZ Bogdan Węgrzyn (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Tarnów)
 • ks. dr hab. Andrzej Pryba (UAM Poznań)
 • dr Marcin Majewski (UPJPII Kraków)
 • ks. dr hab. Dariusz Łukaszewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz)
 • ks. dr hab. Marcin Składowski (KUL Lublin)
 • ks. dr hab. Damian Wąsek (UPJPII Kraków)
 • ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin)
 • ks. dr Tomasz Siemieniec (KUL Lublin)
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło (UŚ Katowice)