Zespół redakcyjnyKOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny (General Editor):      

ks. dr hab. Tomasz Siemieniec (KUL - WSD Kielce)

Zastępca redaktora:     

ks. dr Paweł Borto (KUL - WSD Kielce)

Sekretarz:                    

ks. dr Adam Wilczyński (WSD Kielce)

Członkowie redakcji (Editorial Team):

 • ks. dr hab. Jarosław Czerkawski (KUL – WSD Kielce)
 • ks. dr hab. Marcin Kowalski (KUL - WSD Kielce)
 • ks. dr hab. Rafał Dudała (UJK Kielce)
 • ks. dr Miłosz Hołda (UP JP II Kraków - WSD Kielce)
 • Ks. dr Bartłomiej Pieron (UP JP II Kraków)
 • ks. dr Władysław Sowa (WSD Kielce)
 • ks. dr Paweł Tambor (KUL - WSD Kielce)
 • redaktor językowy:    Joanna Pisiewicz

RADA NAUKOWA (Editorial Board)

 1. prof. dr hab. Stanisław Hałas (UPJPII w Krakowie)
 2. prof. Janusz Ihnatowicz (em. prof. Uniwersytetu św. Tomasza – Houston, USA)
 3. dr hab. Witold Janocha (prof. KUL)
 4. dr hab. Roman Kuligowski (em. prof. UKSW Warszawa)
 5. dr hab. Piotr Łabuda (UP JPII w Krakowie)
 6. dr hab. Julisław Łukomski (em. prof. UJK w Kielcach i WSD w Kielcach)
 7. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa)
 8. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII Kraków)
 9. prof. dr hab., dr h. c. Stanisław Czerwik (em. prof. UPJPII w Krakowie i WSD w Kielcach)
 10. prof. Flavio Felice (Università degli Studi del Molise – Campobasso, Włochy)
 11. prof. Rocco Pezzimenti (Libera Università Maria Ss. Assunta – Rzym, Włochy)
 12. dr hab. Mieczysław w Rusiecki (em. prof. UJK w Kielcach i WSD w Kielcach)
 13. dr hab. Halina Wrońska (prof. KUL Lublin)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Redaktorzy

 • Ksiądz Tomasz Marcin Siemieniec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii, Polska
 • Paweł Borto, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Teologii Fundamentalnej, Polska

Redaktorzy działu

 • Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych KUL
 • Paweł Borto, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Teologii Fundamentalnej, Polska
 • Adam Wilczyński, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Polska
 • Rafał Dudała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa; Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Polska
 • Bartłomiej Pieron, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 • ks. dr Miłosz Hołda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Specjaliści DTP

Redaktorzy techniczni

Korektorzy

 • Justyna Kuśtowska (j. polski)
 • Agnieszka Piskozub-Piwosz (j. angielski)
 • Kalina Iwanek-Malinowska (j. angielski)