Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

„Kieleckie Studia Teologiczne” (skrót: KST) to rocznik wydawany od r. 2002 przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a w szczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.). KST są czasopismem recenzowanym i punktowanym (MNiSW: 20 pkt. - wg listy z dnia 1.12.2021), indeksowananym w bazach: ERIH Plus, BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL. Więcej >

Czytaj więcej