Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Informacje dla czytelników

Kieleckie Studia Teologiczne to naukowe czasoposmo założone w 2002 r., integrujące naukowe środowisko związane w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Czasopismo publikuje teksty naukowe, recenzje książek i relacje z wydarzeń o charakterze naukowym (sympozja itp.) autorstwa naukowców ze środowiska kieleckiego, jak również z innych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. KST jest czasopismem recenzowanym i indeksowanym w różnych bazach czasopism. Celem czasopisma jest popularyzacja teologii, a w szczególności biblistyki, teologii systematycznej, praktycznej, patrologii, prawa kanonicznego, a także dyscyplin powiązanych z teologią (filozofia, historia, literatura itp.).  

Kielce Theological Studies is a journal established in 2002 to integrate the scientific community connected with the Priest Seminary of Kielce. The journal publishes scholarly texts, reviews and symposium reports written by scientists connected with the Priest Seminary of Kielce but also from various academic centers in Poland and abroad. Kielce Theological Studies is a peer-reviewed and ranked scientific journal. The purpose of the journal is to popularize theological disciplines, in particular biblical studies, systematic theology, practical theology, canon law, patrology, history of the Church and the areas connected with theology (philosophy, history, literature etc.).