Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Informacje dla bibliotekarzy

Kieleckie Studia Teologiczne ukazały się po raz pierwszy w roku 2002 jako rocznik. Periodyk ten powstał celem integracji kieleckiego środowiska naukowego związanego z Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od tamtego czasu ukazywał się regularnie. Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. dr Władysław Sowa. Obecnie czasopismo publikuje teksty naukowe, recenzje i sprawozdania naukowców nie tylko związanych ze środowiskiem kieleckim, ale również z innymi środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą. Jest czasopismem recenzowanym i punktowanym.

Kielce Theological Studies is a journal established in 2002 to integrate the scientific community connected with the Priest Seminary of Kielce. The journal publishes scholarly texts, reviews and symposium reports written by scientists connected with the Priest Seminary of Kielce but also from various academic centers in Poland and abroad. Kielce Theological Studies is a peer-reviewed and ranked scientific journal. The purpose of the journal is to popularize theological disciplines, in particular biblical studies, systematic theology, practical theology, canon law, patrology, history of the Church and the areas connected with theology (philosophy, history, literature etc.).