Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Consilium Iuridicum jest kwartalnikiem wydawanym przez Krajową Radę Sądownictwa (ang. National Council of the Judiciary) i poświęconym studiom z zakresu nauk prawnych, w szczególności z prawa ustrojowego, karnego, cywilnego i administracyjnego. Czasopismo publikuje artykuły, materiały szkoleniowe, glosy oraz sprawozdania, służące poszerzaniu wiedzy sędziów a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa. Pierwsza część Theoretica ma zaspokajać potrzeby Czytelników związane z poszerzeniem i ugruntowaniem podwalin teoretycznych wiedzy. Druga część Practica kładzie nacisk na bieżące problemy orzecznicze i promocję właściwej organizacji i metodologii pracy. Część trzecia Varia ma charakter publicystyczny.

 

Wydawca czasopisma

Czasopismo Consilium Iuridicum jest wydawane przez Krajową Radę Sądownictwa.

 

Zakres tematyczny czasopisma

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu:

  1. prawa ustrojowego,
  2. prawa karnego,
  3. prawa cywilnego
  4. prawa administracyjnego

Oprócz artykułów publikowane są również materiały szkoleniowe, glosy oraz sprawozdania, służące poszerzaniu wiedzy sędziów a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa.

 

Specyfika periodyku

W periodyku znajdują się art. dotyczące prawa ustrojowego oraz działalności Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Punktacja

Zgodnie z treścią komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. czasopismu „Consilium Iuridicum” przyznano za publikację artykułów naukowych 100 punktów.

 

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

Czasopismo CI jest indeksowane w następujących bazach i wyszukiwarkach:

  • Index Copernicus

 

Języki publikacji

Czasopismo CI publikuje teksty w językach: polskim i angielskim.

 

Poziom naukowy

Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie Consilium Iuridicum (zob. wytyczne dla autorów).

Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach Consilium Iuridicum jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne) oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej (zob. zasady etyczne) wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Kolegium Redakcyjne, któremu przewodniczy dr Dariusz Drajewicz. Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Naukowa. Zob. zespół redakcyjny.

 

Periodyzacja

Consilium Iuridicum jest kwartalnikiem. Pierwszy numer w roku ukazuje się w lutym, drugi w maju, trzeci w sierpniu, czwarty w listopadzie. Są wydawane również numery specjalne.

 

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną czasopisma Consilium Iuridicum jest wersja drukowana.

 

Identyfikatory

p-ISSN: 2956-3232 (wersja drukowana), e-ISSN: 2956-3720 (wersja online).

 

Polityka praw autorskich

Redakcja preferuje zarazem politykę open access.

 

Polityka open access i wolne licencje

Kwartalnik Consilium Iuridicum funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (open access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Miedzynarodowe (zob. pełne brzmienie licencji).

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna zarówno dla użytkownika, jak i jego/jej instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, korzystać z pełnych tekstów artykułów, jak również używać ich w każdym dozwolonym prawem celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

 

Historia czasopisma

Kwartalnik powstał w 2022 r.