Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Consilium Iuridicum jest kwartalnikiem wydawanym przez Krajową Radę Sądownictwa (ang. National Council of the Judiciary) i poświęconym studiom z zakresu nauk prawnych, w szczególności z prawa ustrojowego, karnego, cywilnego i administracyjnego. Czasopismo publikuje artykuły, materiały szkoleniowe, glosy oraz sprawozdania, służące poszerzaniu wiedzy sędziów a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa. Pierwsza część Theoretica ma zaspokajać potrzeby Czytelników związane z poszerzeniem i ugruntowaniem podwalin teoretycznych wiedzy. Druga część Practica kładzie nacisk na bieżące problemy orzecznicze i promocję właściwej organizacji i metodologii pracy. Część trzecia Varia ma charakter publicystyczny.

Czytaj więcej

Aktualny numer

Nowe Szaty Cesarza

Opublikowano 22 lutego 2024

Artykuły