Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

2023: Nowe Szaty Cesarza

Artykuły

Kontrawencjonalizacja przestępstw przeciwko mieniu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i jej skutki

 • Jan Kluza
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8501  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.02.2024

Abstrakt

W dniu 1 października 2023 r. w życie weszła nowelizacja kodeksu karnego, na podstawie której podwyższeniu do kwoty 800 zł uległ próg, od którego zależy czy sprawca niektórych czynów zabronionych przeciwko mieniu odpowiada za wykroczenie bądź przestępstwo. Powoduje to, że podlegające wykonaniu kary orzeczone za takie czyny, które od 1 października 2023 r. stanowią wykroczenie, podlegają zamianie. Kwestię tę reguluje art. 2a kodeksu wykroczeń. Mimo jednak obowiązywania tego przepisu od paru lat, w dalszym ciągu powstają wątpliwości interpretacyjne związane z nietypowymi stanami faktycznymi, które nie są uregulowane.

Bibliografia

 1. Bojarski T., (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 2. Borkowski D., Praktyczne problemy kontrawencjonalizacji czynu i kary w polskim prawie karnym, Monitor Prawniczy 2018, nr 24. [Google Scholar]
 3. Gensikowski P., (w:) P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 4. Gensikowski P., Zamiana kary wynikająca z depenalizacji częściowej przewidzianej w ustawie z dnia 27 września 2013 r. a orzeczenie kary łącznej, Prokuratura i Prawo 2015, nr 2. [Google Scholar]
 5. J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 6. Kluza J., Przestępstwo kradzieży z włamaniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego w odniesieniu do wykładni norm prawa karnego materialnego, Civitas et Lex 2021, nr 1. [Google Scholar]
 7. Kluza J., Znaczenie wprowadzania art. 12 § 2 k.k. i art. 57b k.k. dla praktyki wymiaru sprawiedliwości, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2021, t. LXI. [Google Scholar]
 8. Kulesza J., (w:) J. Kulesza (red.), Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, ustawie karnej i karze, Warszawa 2023. [Google Scholar]
 9. Lachowski J., (w:) J. Lachowski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 10. Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010. [Google Scholar]
 11. Nawrocki M., Nowy model przepołowienia niektórych czynów w prawie karnym, Przegląd Sądowy 2016, nr 1. [Google Scholar]
 12. Pohl Ł., (w:) R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 13. Wróbel W., Aktualne problemy intertemporalne okresu przejściowego po wejściu w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Część 1, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2015, z. 3. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.