Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Czasopismo „Intercultural Сommunication” (ISSN - 2451-0998; e-ISSN - 2543-7461) to naukowy półrocznik Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, wydawany od 2016 roku.

Czytaj więcej