Szkic historyczny luteranizmu w Rosji

  • Wiktoria Zielińska
Słowa kluczowe: Rosja, luteranizm, kościół tradycja, wspólnoty braterskie

Abstrakt


Historia Rosji w połączeniu z wartościami kultury i religijności ludności rosyjskiej stanowi niezwykle interesujący przedmiot badań naukowych. W prezentowanym artykule podjęto tematykę historii luteranizmu. Jest to szczególny przypadek wspólnot wyznaniowych, które zostały ukształtowane przez dwa nurty luteranizmu. Cel i charakter pracy przybliżają problematykę procesu kształtowania się luteranizmu w Rosji z uwględnieniem etapowości i specyfiki tradycji niemieckiej oraz skandynawskiej.

Biogram autora

Wiktoria Zielińska
Wiktoria Zielińska - Doktorantka Instytutu Ekumenicznego KUL

Bibliografia

V. Sorokina, Lutherans in Russia, East-West Church and Ministry Report, http://www.eastwestreport.org/81-russian/1-r11-2/461-u, [15-05-2018].

C. B. Stevens, Rosyjskie Wojny 1460-1730. Narodziny Mocarstwa, Wydawnictwo Bellona 2010.

С. А. Исаев, Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии, Православная Энциклопедия, źródło: http://www.pravenc.ru/, [15-05-2018].

Евангелическо-Лютеранская Церковь в России, Украине, Казахстане и Средней Азии, http://www.pravenc.ru/text/186839.html, [15-05-2018].

T.G. Grote, История Евангелическо-Лютеранской церкви в Российской Империи – СССР– России, „Иркутская Немецкая Газета” 5 (11) 2011, s. 11n.

O. Лиценбергер, Роль лютеран в Российской истории, Die Geschichte der Wolgadeutschen, „Церковь Ингрии” 3–4 (12) 2003, s. 13–15.

S. Филатов, A. Стёпина, Русское лютеранство: между протестантизмом, православием и католицизмом, „Дружба Народов” (9) 2002, s. 9-10.

И. П., Плетт, Штундисты среди православных, http://www.gazetaprotestant.ru/2009/11/shtundisty-sredi-pravoslavnyh, [03-05-2018].

Щипков А., Российское лютеранство, Во что верит Россия, „Журнал ингерманландских финнов”, [2007-02-27].

Opublikowane
2018-12-29
Dział
Teologia systematyczna

Inne teksty tego samego autora

Wtyczka wymaga co najmniej jedną wtyczkę statystyczną/raportowania. Jeżeli twoja wtyczka obsługująca statystyki udostępnia więcej niż jedną metrykę, wybierz również główną metrykę w ustawieniach administracyjnych strony.