Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 (2020)

Artykuły naukowe

Ira mitescat tua… Przyczynek do lektury poezji suplikacyjnej Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota

Opublikowane: 30.12.2020

Abstrakt

Opracowanie jest krótką prezentacją trzech utworów autorstwa Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota. Reprezentują one wczesnośredniowieczną poezję suplikacyjną. Główne motywy tych utworów to modlitwa błagalna skierowana do Boga w obliczu różnych nieszczęść, związanych z żywiołami i innymi niebezpieczeństwami zagrażającymi człowiekowi. Niniejsze opracowanie może być przyczynkiem do odkrywania skarbów poezji średniowiecza, jej piękna oraz duchowej głębi.

Bibliografia

 1. Żródła: [Google Scholar]
 2. PAULINUS AQUILEIENSIS, Rerum creator, protector omipotens (Carmen S. Paulini ad pluviam postulandam), w: Analecta hymnica medii aevi. Hymni inedita. Liturgische Hymnen des Mittelalters, Leipzig: Reisland 1905, s. 146-147. [Google Scholar]
 3. SEDULIUS SCOTTUS, Gaudeant caeli, mare, cuncta terra, w: Monumenta Germaniae Historica, Antiquitates, Poetae Latini medii aevi, 3, rec. L. Traube, Berolini: Weidmann 1896, s. 209-210. [Google Scholar]
 4. SEDULIUS SCOTTUS, Libera plebem tibi servientem, w: Monumenta Germaniae Historica, Antiquitates, Poetae Latini medii aevi, 3, rec. L. Traube, Berolini : Weidmann 1896, s. 209. [Google Scholar]
 5. SEDULIUS SCOTTUS, Te, beate Rex, precamur, w: Monumenta Germaniae Historica, Antiquitates, Poetae Latini medii aevi, 3, rec. L. Traube, Berolini ; Weidmann 1896, s. 218. [Google Scholar]
 6. Polskie przekłady tekstów źródłowych: [Google Scholar]
 7. PAULIN Z AKWILEI, Hymn dla przebłagania złej pogody, tłum. W. Woroszylski, w: Muza chrześcijańska, t. II: Poezja łacińska starożytna i średniowieczna (Ojcowie żywi 10), oprac. M. Starowieyski, Kraków : Znak 1992, s. 176-178. [Google Scholar]
 8. SEDULIUSZ SZKOT, O powstrzymanie ulewntch deszczów, tłum. W. Woroszylski, w: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III-XIV/XV w.) (Biblioteka Narodowa, seria II, nr 255), oprac. M. Starowieyski, Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum 2007, s. 239-240. [Google Scholar]
 9. SEDULIUSZ SZKOT, O odwrócenie plagi, tłum. W. Woroszylski, w: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III-XIV/XV w.) (Biblioteka Narodowa, seria II, nr 255), oprac. M. Starowieyski, Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum 2007, s. 240-241. [Google Scholar]
 10. Opracowania: [Google Scholar]
 11. CHIESA di Paolo, Paolino di Aquileia, „Dizionario Biografico degli Italiani” 81 (2014), za: http://www.treccani.it/enciclopedia/paolino-ii-patriarca-di-aquileia_%28Dizionario-Biografico%29/ (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]
 12. HOFFSÜMMER W., Leksykon dawnych i nowych symboli. Do wykorzystania w praktyce duszpasterskiej i katechetycznej, Kielce: Jedność 2001. [Google Scholar]
 13. NADOLSKI B., Kyrie, Eleison, w: Leksykon liturgii, Poznań: Paloottinum 2006, s. 708. [Google Scholar]
 14. NICCOLI di Mario, Sedulio Scoto, w: Enciclopedia Italiana (1936), za: http://www.treccani.it/enciclopedia/sedulio-scoto_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]
 15. SARAH R., DIAT N., Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2016. [Google Scholar]
 16. Słownik pisarzy antycznych, red. A. ŚWIDERKÓWNA, Warszawa: Wiedza Powszechna 1982. [Google Scholar]
 17. STAROWIEYSKI M., Wstęp: w: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III-XIV/XV w.) (Biblioteka Narodowa, seria II, nr 255), oprac. M. Starowieyski, Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum 2007, s. XI-CIV. [Google Scholar]
 18. Strony internetowe: [Google Scholar]
 19. http://hymnarium.de/hymni-ex-thesauro/hymnen/230-obduxere-polum-nubila-caeli (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]
 20. http://www.staropolska.pl/tradycja/sredniowiecze/dies_irae.html (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]
 21. http://www.treccani.it/enciclopedia/paolino-ii-patriarca-di-aquileia_%28Dizionario-Biografico%29/ (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]
 22. http://www.treccani.it/enciclopedia/sedulio-scoto_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (dostęp: 2020-04-14). [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.