Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 4 (2021)

Artykuły

Jana Kochanowskiego nowa wizja człowieka (Renesansu) w świetle dialogu wrażliwości ze śmiercią. Odbudowa światopoglądu i tożsamosci poety „Trenów” (część II)

 • Sebastian Derda
Przesłane: 5 stycznia 2022
Opublikowane: 05.01.2022

Abstrakt

ding. The motto of the poem, questions about the attitude of man in the face of his own suffering, the truth about the irrevocability and inevitability of suffering under the influence of misfortune, considerations about the inability of the human mind to penetrate God’s mysteries, the presence of the person and thoughts of Cicero in the poem, all these constitute the wisdom of The Laments. The wisdom was to be the basic principle of human existence, the practical and theoretical principle on which it was to be based. The idea that it is to be internal constancy, understood as immutability, as a kind of lack of internal reaction to the course of things, has been questioned. When the illusion of one’s own wisdom has been understood and rejected, new wisdom emerges. It is to be an internal submission to Providence, an internal transformation under the influence of experience, which cannot be avoided because it is true.

 

Bibliografia

 1. Abramowska J., Jan Kochanowski, Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis” 1994.
 2. Borowski A., Cierpieć po ludzku, czyli jeszcze o „Trenach”, w: Lektury polonistyczne: Jan Kochanowski, red. A. Gorzkowski, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2001, 7–16.
 3. Borowy W., Studia i rozprawy, t. I, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1952.
 4. Cytowska M., Nad „Trenami” Jana Kochanowskiego. Terapia bólu. W kręgu tradycji antycznej i chrześcijańskiej, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, VII (1988), 143–152.
 5. Głombiowska Z., Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1988.
 6. Głombiowska Z., W poszukiwaniu znaczeń. O poezji Jana Kochanowskiego, Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego 2001.
 7. Graciotti S., Religijność poezji Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski 1584–1984: epoka – twórczość – recepcja, red. J. Pelc, t. 1, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989, 331–347.
 8. Grzeszczuk S., „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1978.
 9. Grzeszczuk S., „Treny” Jana Kochanowskiego – o przygodach człowieka myślącego epoki renesansu, w: Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje, t. 1, red. S. Grzeszczuk i A. Niewolak-Krzywda, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 36–55.
 10. Grzeszczuk S., „Treny” – próba interpretacji dramatu filozoficznego, w: Kochanowski: z dziejów badań i recepcji twórczości, red. M. Korolko, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980, 495–507.
 11. Grzeszczuk S., W stronę Kochanowskiego: studia, charakterystyki, interpretacje, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk” 1981.
 12. Kochanowski J., Dzieła wszystkie: wydanie sejmowe, T. wstępny, Wprowadzenie wydawnicze do edycji […]. T. 2, Treny, red. J. Woronczak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1983.
 13. Martyn K., Poezja polskiego renesansu: interpretacje, Katowice: Książnica 2000.
 14. Mrowcewicz K., Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1987.
 15. Niewolak-Krzywda A., W kręgu „Rzeczy czarnoleskiej”, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987.
 16. Nowicka-Jeżowa A., Sen życia w „Trenie XIX” Jana Kochanowskiego, Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, XXXII (1997), 37–61.
 17. Otwinowska B., Sen w poezji Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski 1584–1984: epoka – twórczość – recepcja, red. J. Pelc, t. 1, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989, 399–413.
 18. Pelc J., Kochanowski: szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 19. Pelc J., Literatura renesansu w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 1998.
 20. Prokop J., Liryka polska: interpretacje, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971.
 21. Szmydtowa Z., Jan Kochanowski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985.
 22. Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków: „Znak” 1993.
 23. Weintraub W., Rzecz czarnoleska, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977.
 24. Ziemba K., Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów”, Warszawa: Towarzystwo „Ogród Ksiąg” 1994.
 25. Ziemba K., Kosmos i czas w poezji Jana Kochanowskiego, Topos, 52–53 (2000) 3–4, 7–19.
 26. Ziomek J., Literatura Odrodzenia, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 1999.

Downloads

Download data is not yet available.