Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 4 (2021)

Artykuły

Jana Kochanowskiego nowa wizja człowieka (Renesansu) w świetle dialogu wrażliwości ze śmiercią. Odbudowa światopoglądu i tożsamosci poety „Trenów” (część II)

 • Sebastian Derda
Przesłane: 5 stycznia 2022
Opublikowane: 05.01.2022

Abstrakt

ding. The motto of the poem, questions about the attitude of man in the face of his own suffering, the truth about the irrevocability and inevitability of suffering under the influence of misfortune, considerations about the inability of the human mind to penetrate God’s mysteries, the presence of the person and thoughts of Cicero in the poem, all these constitute the wisdom of The Laments. The wisdom was to be the basic principle of human existence, the practical and theoretical principle on which it was to be based. The idea that it is to be internal constancy, understood as immutability, as a kind of lack of internal reaction to the course of things, has been questioned. When the illusion of one’s own wisdom has been understood and rejected, new wisdom emerges. It is to be an internal submission to Providence, an internal transformation under the influence of experience, which cannot be avoided because it is true.

 

Bibliografia

 1. Abramowska J., Jan Kochanowski, Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis” 1994. Abramowska J., Jan Kochanowski, Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis” 1994. [Google Scholar]
 2. Borowski A., Cierpieć po ludzku, czyli jeszcze o „Trenach”, w: Lektury polonistyczne: Jan Kochanowski, red. A. Gorzkowski, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2001, 7–16. Borowski A., Cierpieć po ludzku, czyli jeszcze o „Trenach”, w: Lektury polonistyczne: Jan Kochanowski, red. A. Gorzkowski, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2001, 7–16. [Google Scholar]
 3. Borowy W., Studia i rozprawy, t. I, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1952. Borowy W., Studia i rozprawy, t. I, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1952. [Google Scholar]
 4. Cytowska M., Nad „Trenami” Jana Kochanowskiego. Terapia bólu. W kręgu tradycji antycznej i chrześcijańskiej, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, VII (1988), 143–152. Cytowska M., Nad „Trenami” Jana Kochanowskiego. Terapia bólu. W kręgu tradycji antycznej i chrześcijańskiej, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, VII (1988), 143–152. [Google Scholar]
 5. Głombiowska Z., Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1988. Głombiowska Z., Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1988. [Google Scholar]
 6. Głombiowska Z., W poszukiwaniu znaczeń. O poezji Jana Kochanowskiego, Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego 2001. Głombiowska Z., W poszukiwaniu znaczeń. O poezji Jana Kochanowskiego, Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego 2001. [Google Scholar]
 7. Graciotti S., Religijność poezji Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski 1584–1984: epoka – twórczość – recepcja, red. J. Pelc, t. 1, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989, 331–347. Graciotti S., Religijność poezji Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski 1584–1984: epoka – twórczość – recepcja, red. J. Pelc, t. 1, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989, 331–347. [Google Scholar]
 8. Grzeszczuk S., „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1978. Grzeszczuk S., „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1978. [Google Scholar]
 9. Grzeszczuk S., „Treny” Jana Kochanowskiego – o przygodach człowieka myślącego epoki renesansu, w: Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje, t. 1, red. S. Grzeszczuk i A. Niewolak-Krzywda, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 36–55. Grzeszczuk S., „Treny” Jana Kochanowskiego – o przygodach człowieka myślącego epoki renesansu, w: Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje, t. 1, red. S. Grzeszczuk i A. Niewolak-Krzywda, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 36–55. [Google Scholar]
 10. Grzeszczuk S., „Treny” – próba interpretacji dramatu filozoficznego, w: Kochanowski: z dziejów badań i recepcji twórczości, red. M. Korolko, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980, 495–507. Grzeszczuk S., „Treny” – próba interpretacji dramatu filozoficznego, w: Kochanowski: z dziejów badań i recepcji twórczości, red. M. Korolko, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980, 495–507. [Google Scholar]
 11. Grzeszczuk S., W stronę Kochanowskiego: studia, charakterystyki, interpretacje, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk” 1981. Grzeszczuk S., W stronę Kochanowskiego: studia, charakterystyki, interpretacje, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk” 1981. [Google Scholar]
 12. Kochanowski J., Dzieła wszystkie: wydanie sejmowe, T. wstępny, Wprowadzenie wydawnicze do edycji […]. T. 2, Treny, red. J. Woronczak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1983. Kochanowski J., Dzieła wszystkie: wydanie sejmowe, T. wstępny, Wprowadzenie wydawnicze do edycji […]. T. 2, Treny, red. J. Woronczak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1983. [Google Scholar]
 13. Martyn K., Poezja polskiego renesansu: interpretacje, Katowice: Książnica 2000. Martyn K., Poezja polskiego renesansu: interpretacje, Katowice: Książnica 2000. [Google Scholar]
 14. Mrowcewicz K., Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1987. Mrowcewicz K., Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1987. [Google Scholar]
 15. Niewolak-Krzywda A., W kręgu „Rzeczy czarnoleskiej”, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987. Niewolak-Krzywda A., W kręgu „Rzeczy czarnoleskiej”, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987. [Google Scholar]
 16. Nowicka-Jeżowa A., Sen życia w „Trenie XIX” Jana Kochanowskiego, Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, XXXII (1997), 37–61. Nowicka-Jeżowa A., Sen życia w „Trenie XIX” Jana Kochanowskiego, Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, XXXII (1997), 37–61. [Google Scholar]
 17. Otwinowska B., Sen w poezji Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski 1584–1984: epoka – twórczość – recepcja, red. J. Pelc, t. 1, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989, 399–413. Otwinowska B., Sen w poezji Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski 1584–1984: epoka – twórczość – recepcja, red. J. Pelc, t. 1, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989, 399–413. [Google Scholar]
 18. Pelc J., Kochanowski: szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001. Pelc J., Kochanowski: szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001. [Google Scholar]
 19. Pelc J., Literatura renesansu w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 1998. Pelc J., Literatura renesansu w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 1998. [Google Scholar]
 20. Prokop J., Liryka polska: interpretacje, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971. Prokop J., Liryka polska: interpretacje, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971. [Google Scholar]
 21. Szmydtowa Z., Jan Kochanowski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985. Szmydtowa Z., Jan Kochanowski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985. [Google Scholar]
 22. Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków: „Znak” 1993. Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków: „Znak” 1993. [Google Scholar]
 23. Weintraub W., Rzecz czarnoleska, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977. Weintraub W., Rzecz czarnoleska, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977. [Google Scholar]
 24. Ziemba K., Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów”, Warszawa: Towarzystwo „Ogród Ksiąg” 1994. Ziemba K., Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów”, Warszawa: Towarzystwo „Ogród Ksiąg” 1994. [Google Scholar]
 25. Ziemba K., Kosmos i czas w poezji Jana Kochanowskiego, Topos, 52–53 (2000) 3–4, 7–19. Ziemba K., Kosmos i czas w poezji Jana Kochanowskiego, Topos, 52–53 (2000) 3–4, 7–19. [Google Scholar]
 26. Ziomek J., Literatura Odrodzenia, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 1999. Ziomek J., Literatura Odrodzenia, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 1999. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.