Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 4 (2021)

Artykuły

Renesansowe medale biskupa krakowskiego Franciszka Krasińskiego herbu Ślepowron

 • Wojciech Jerzy Górczyk
Przesłane: 5 stycznia 2022
Opublikowane: 05.01.2022

Abstrakt

Renaissance medals of the Bishop of Cracow Franciszek Krasiński (1574) are extremely rare and can be considered as truly unique. Eight specimens are known to have been preserved until today. Four bronze medals make part of the collection of the National Museum in Warsaw, three silver items are kept at the National Museum in Cracow while one is included in the collection of the Museum of Romanticism in Opinogóra.

Bibliografia

 1. Ajewski K., Zbiory numizmatyczne Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie, Wiadomości Numizmatyczne, z. 1 (2002), 17–50. Ajewski K., Zbiory numizmatyczne Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie, Wiadomości Numizmatyczne, z. 1 (2002), 17–50. [Google Scholar]
 2. Bentkowski F., Spis medalów polskich lub z dziejami krainy polskiej stycznych w gabinecie Król. Alex. Uniwersytetu w Warszawie znajdujących się, Warszawa 1830. Bentkowski F., Spis medalów polskich lub z dziejami krainy polskiej stycznych w gabinecie Król. Alex. Uniwersytetu w Warszawie znajdujących się, Warszawa 1830. [Google Scholar]
 3. Czechowski M., Kajetan Kwiatkowski i jego kolekcja numizmatyczna, Biuletyn Numizmatyczny, nr 5 (1981), 81–82. Czechowski M., Kajetan Kwiatkowski i jego kolekcja numizmatyczna, Biuletyn Numizmatyczny, nr 5 (1981), 81–82. [Google Scholar]
 4. Krasiński W., Od wydawcy, w: Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego (1569–1573), cz. 2, wyd. W. hr. Krasiński, objaśnił Wł. Chomętowski, Warszawa: Ordynacja Krasińskich 1870. Krasiński W., Od wydawcy, w: Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego (1569–1573), cz. 2, wyd. W. hr. Krasiński, objaśnił Wł. Chomętowski, Warszawa: Ordynacja Krasińskich 1870. [Google Scholar]
 5. Gostyński T., Franciszek Krasiński polityk złotego wieku, w: Studia Historico-Ecclesiastica, t. 4, Warszawa 1938. Gostyński T., Franciszek Krasiński polityk złotego wieku, w: Studia Historico-Ecclesiastica, t. 4, Warszawa 1938. [Google Scholar]
 6. Hutten-Czapski E., Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises, t. 2, St. Petersburg 1872. Hutten-Czapski E., Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises, t. 2, St. Petersburg 1872. [Google Scholar]
 7. Katalog wystawy starożytności i przedmiotów sztuki 1856 urządzonej w Pałacu Jw. hr. Augustostwa Potockich w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu na korzyść Domu Schronienia Opieki Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 1856. Katalog wystawy starożytności i przedmiotów sztuki 1856 urządzonej w Pałacu Jw. hr. Augustostwa Potockich w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu na korzyść Domu Schronienia Opieki Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 1856. [Google Scholar]
 8. Sammlung des Freiherrn Adalbert von Lanna, Prag, v. 3, Medaillen und Münzen, Berlin: Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus 1911. Sammlung des Freiherrn Adalbert von Lanna, Prag, v. 3, Medaillen und Münzen, Berlin: Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus 1911. [Google Scholar]
 9. Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. 2, Gniezno 1883. Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. 2, Gniezno 1883. [Google Scholar]
 10. Piwocka M., Nowacki D., Intaglio z portretem Stanisława Hozjusza w zbiorach medycejskich, w: Tendit in ardua virtus. Studia ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. Ziętkiewicz-Kotz, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, 121–130. Piwocka M., Nowacki D., Intaglio z portretem Stanisława Hozjusza w zbiorach medycejskich, w: Tendit in ardua virtus. Studia ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. Ziętkiewicz-Kotz, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, 121–130. [Google Scholar]
 11. Prozorowski D., Kollekciâ hraniâŝihsâ v Imperatorskoj Akademii Hudožestv gravûr na mědi i rěžby na děrevě, Petersburg 1872. Prozorowski D., Kollekciâ hraniâŝihsâ v Imperatorskoj Akademii Hudožestv gravûr na mědi i rěžby na děrevě, Petersburg 1872. [Google Scholar]
 12. Przewodnik po Muzeum im hr. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie, Kraków 1908. Przewodnik po Muzeum im hr. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie, Kraków 1908. [Google Scholar]
 13. Raczyński E., Gabinet Medalów polskich oraz tych, które się dziejów Polski tyczą, t. 1, Wrocław 1838. Raczyński E., Gabinet Medalów polskich oraz tych, które się dziejów Polski tyczą, t. 1, Wrocław 1838. [Google Scholar]
 14. Ruszczycówna J., Portrety Krasińskich w Muzeum Narodowym w Warszawie, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, t. 10 (1996), 205–294. Ruszczycówna J., Portrety Krasińskich w Muzeum Narodowym w Warszawie, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, t. 10 (1996), 205–294. [Google Scholar]
 15. Sobieszczański F.M., Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni radomskiej odbyta w miesiącu wrześniu 1851, Warszawa 1852. Sobieszczański F.M., Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni radomskiej odbyta w miesiącu wrześniu 1851, Warszawa 1852. [Google Scholar]
 16. Solecki A., Ruch numizmatyczny w Warszawie, w: Pamiętnik Drugiego Zjazdu Numizmatyków i Medalografów Polskich w Poznaniu. 3–4 czerwca 1929, Poznań 1929. Solecki A., Ruch numizmatyczny w Warszawie, w: Pamiętnik Drugiego Zjazdu Numizmatyków i Medalografów Polskich w Poznaniu. 3–4 czerwca 1929, Poznań 1929. [Google Scholar]
 17. Strzyżewska Z., Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po Powstaniu Listopadowym: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk: materiały i dokumenty z archiwów rosyjskich, Warszawa: DiG 2000. Strzyżewska Z., Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po Powstaniu Listopadowym: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk: materiały i dokumenty z archiwów rosyjskich, Warszawa: DiG 2000. [Google Scholar]
 18. Urban W., Krasiński Franciszek, w: Polski słownik biograficzny, t. XV, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1970, 171–173. Urban W., Krasiński Franciszek, w: Polski słownik biograficzny, t. XV, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1970, 171–173. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.