Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 4 (2022)

Artykuły

Okoliczności powołania urzędu obrońcy węzła małżeńskiego. Wątek polski

 • Adam Bartczak
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.4.9-19  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

During his pontificate, Pope Benedict XIV had to deal with many issues concerning marriage. One of the results of his activity became the creation of the ecclesiastical office of defender of the marriage bond. This article presents the circumstances that influenced his decision in the long and short term. Poland has a special place in this process. The infamous statistics of divorces and ecclesiastical process de nullitatate matrimonio trials have become a motive for protecting the institution of marriage. One of its manifestations became the office of the defender of the bond, which is still inscribed in the activities of the ecclesiastical judiciary today.

Bibliografia

 1. Alexandrowicz K., De primis vinculi matrimonii in iudicio Episcoporum Cracoviensium defensoribus, Romae: Typ. Buona Stampa 1933. [Google Scholar]
 2. Biskupski S., Obrońca węzła w kanonicznym procesie małżeńskim, Łódź: Wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu 1937. [Google Scholar]
 3. Carière J., De matrimonio, Parisiis 1866. [Google Scholar]
 4. Concilium Tridentinum, 6, 93–94 nota 9, Edidit Societas Goerresiana, Friburgi 1901. [Google Scholar]
 5. Ecclesiae Iura in matrimonium Christianum, Romae 1896. [Google Scholar]
 6. Gwóźdź M., Przymierze. Fundamentalne założenia prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019. [Google Scholar]
 7. Jasienica P., Rzeczpospolita Obojga Narodów, t. 3, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992. [Google Scholar]
 8. Jaskóła P., Jana Kalwina teologia małżeństwa, Studia Oecumenica 2010, 10, s. s. 173–190. [Google Scholar]
 9. Kałużny T., Nierozerwalność małżeństwa w optyce luterańskiej, Sympozjum, 14 (2010), nr 1 (19), 61–74. [Google Scholar]
 10. Kocik L., Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. 2002. [Google Scholar]
 11. Kraszewski J.I., Polska w czasie trzech rozbiorów, t. 1, Warszawa: Gebethner i Wolff 1903. [Google Scholar]
 12. Kroczek P., Czy starożytność powinna być inspiracją dla współczesnego prawodawcy kościelnego w dziedzinie małżeństwa i rodziny? Rozważania na kanwie kultury Grecji i Rzymu, Analecta Cracoviensia 45 (2013), 319–334. [Google Scholar]
 13. Kulesza-Woroniecka I., Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI–XVIII wieku, Poznań–Wrocław: Wydawnictwo Historyczne 2002. [Google Scholar]
 14. Launoius J., De regia in matrimonium potestate vel tractatus de iure saecularium principum in sanciendis impedimentis matrimonium dirimentibus, Parisiis 1672. [Google Scholar]
 15. Le Goasguen H., Le divorce devant l’opinion, les chambres et les tribunaux, Rennes: Imprimerie bretonne 1913. [Google Scholar]
 16. Małżeństwo w Kościele katolickim oraz czterech religiach niechrześcijańskich (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm), red. G. Dzierżon, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2014. [Google Scholar]
 17. Matysiak B.W., Małżeństwo i rodzina w kulturze starożytnego Izraela, Studia Elbląskie 13 (2012), 133–151. [Google Scholar]
 18. Pomianowski P.Z., Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808–1852, Warszawa: Wydawnictwo Campidoglio 2018. [Google Scholar]
 19. Smoleński W., Pisma historyczne, t. 3, Kraków: Gebethner i Spółka 1901. [Google Scholar]
 20. Wenz W., Wróblewski P., Urząd obrońcy węzła i procesowe decyzje sędziego na etapie wyrokowania. Zagadnienie wybrane z procesu o nieważność małżeństwa, Wrocław: Studio Graphito 2007. [Google Scholar]
 21. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2014. [Google Scholar]
 22. Wójcik Z., Historia powszechna XVI–XVII wieku, Warszawa: Wydawnictwo PWN 1998. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.