Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 4 (2022)

Artykuły

Wprowadzenie

  • Mieczysław Różański
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.4.7-8  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

Kolejny numer „Łódzkich Studiów Teologicznych” z 2022 r. poświęcony został tematyce prawo-historycznej z konotacjami teologicznymi i biograficznymi. W 2022 r. przypadała 25. rocznica śmierci ks. prof. dra hab. Lecha Remigiusza Stachowiaka, dlatego w redagowanym tomie znalazły się materiały upamiętniające tę wybitną postać polskiej biblistyki.

Cykl rozpraw i artykułów rozpoczyna artykuł Adama Bartczaka Okoliczności powołania urzędu obrońcy węzła małżeńskiego. Wątek polski, który łączy w sobie aspekty prawne i historyczne powołania instytucji obrońcy węzła małżeńskiego w procesach o nieważność małżeństwa. Dokonał tego papież Benedykt XIV Konstytucją Dei miseratione z 3 listopada 1741 r. Autor skupia się na sytuacji małżeństw i rodzin w Polsce w XVII i XVIII w. Opisuje wydane imiennie dla Polski konstytucje: Matrimonii perpetuum, Nimiam licentiam, Magnae Nobis, Ad tua, w których Papież ubolewa nad negacją wartości małżeństwa sakramentalnego. Benedykt XIV wprowadził także nową karę kanoniczną przeciwko zmowie dotyczącej trwałości małżeństwa, którą miała być odtąd kara ekskomuniki latae sententiae, zarezerwowana Stolicy Apostolskiej.

Bibliografia

  1. brak [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.