Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 2 (2023)

Artykuły

Teologia komunii w efektywnej komunikacji medialnej

 • Mariusz Boguszewski
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2023.2.25-32  [Google Scholar]
Opublikowane: 28.06.2023

Abstrakt

Effective communication fits into the social context, which means that there is a relationship between the transfer of various information and the behavior of a given community. Communication is a two-way process, concerning, on the one hand, transferring information, and on the other hand, reading information, which in theological terms can be reduced to the personalistic context (concerning a human person). Man remains in the center of interest in media communication, and contemporary personalism considers communication processes as important for the development of man and his spiritual sphere. In the case of believers, this spirituality is inextricably linked to the theology of communion with God as a set of thoughts regarding the processes taking place when deepening the spiritual sphere. The theology of communion is therefore reduced to the theology of spirituality, and human development in the spiritual sphere largely determines the well-being of each individual.

Bibliografia

 1. Baczyński A., Telewizja w służbie ewangelizacji, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1998. [Google Scholar]
 2. Burda A., Komunikacja w Bogu wzorem komunikacji społecznej, Posłaniec 2006, nr 9. [Google Scholar]
 3. Chrostowski W., Czym jest teologia mediów? Kultura – Media – Teologia 2015, nr 20. [Google Scholar]
 4. Czaja A., „Communio” w eklezjologii Soboru Watykańskiego II i w posoborowych dokumentach, w: Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, TN KUL, Lublin 2004. [Google Scholar]
 5. Czaja A., „Matka Kościoła” w perspektywie eklezjologii communio, Salvatoris Mater 2002, nr 14. [Google Scholar]
 6. Czaja A., Podstawowe elementy eklezjologii communio, Teologia Praktyczna 2002, nr 2. [Google Scholar]
 7. Gogola J.W., Teologia komunii z Bogiem. Synteza teologii duchowości, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012. [Google Scholar]
 8. Guzek D., Media katolickie w polskim systemie medialnym, Toruń 2016. [Google Scholar]
 9. Guzek D., Mediatizing secular state: Media, religion and politics in contemporary Poland, Berlin 2019. [Google Scholar]
 10. Jagodziński M., Człowiek w perspektywie komunii, w: O Bogu i człowieku – tradycja i nowe poszukiwania, red. K. Śnieżyński, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013. [Google Scholar]
 11. Jagodziński M., Ekumeniczne perspektywy eklezjologii communio, Analecta Cracoviensia 2009, nr 41. [Google Scholar]
 12. Jagodziński M., Teologia a komunikacja, Studia Theologica Varsaviensia 2003, nr 2. [Google Scholar]
 13. Jeż A., Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2002. [Google Scholar]
 14. Klauza K., Prawda zdarzeń, komunikatu i osoby w kontekście komunikacji społecznej, Kultura – Media – Teologia 2011 nr 7. [Google Scholar]
 15. Kloch J., Internet i Kościół, Elipsa, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 16. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia „Communionis notio” z 28 maja 1992 roku, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, red. Z. Zimowski, J. Królikowski, Biblos, [Google Scholar]
 17. Tarnów 1995. [Google Scholar]
 18. Leśniczak R., González Gaitano N., L’etica nell’informazione religiosa, w: Teoria e pratica del giornalismo religioso. Come informare sulla Chiesa cattolica: fonti, logiche, storie, personaggi, red. G. Tridente, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2014, 199–222. [Google Scholar]
 19. Leśniczak R., Mediatyzacja komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego. Refleksje na marginesie kryzysu migracyjnego, Studia Medioznawcze 2019, 20(3), 237–246. [Google Scholar]
 20. Leśniczak R., Mediatyzacja religii w czasach globalizacji i neoglobalizacji. Wybrane refleksje medioznawcze, Studia Medioznawcze 2022, 23(4), 1312–1321. [Google Scholar]
 21. Leśniczak R., Realizacja funkcji informacyjnej i interpretacyjnej przez katolickie media archidiecezji łódzkiej. Wybrane refleksje medioznawcze, w: Media lokalne. Doświadczenie i przyszłość, red. A. Gralczyk, Warszawa 2021, 157–176. [Google Scholar]
 22. Leśniczak R., Teologia środków społecznego przekazu i nauki o mediach jako dwie perspektywy badań wizerunku medialnego przywódców religijnych Kościoła katolickiego – kilka uwag do dyskusji, w: Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, red. J. Olędzki, Warszawa 2018, 339–356. [Google Scholar]
 23. Lipiec D., Trudności we współpracy duchowieństwa i laikatu, Studia Teologiczne, Białystok 2002, nr 20. [Google Scholar]
 24. Michalik A., Kościół – wspólnota czy komunia, Tarnowskie Studia Teologiczne 1995–1996, t. 14. [Google Scholar]
 25. Napiórkowski A.A., Homo ecclesiasticus. Szkice z antropologii eklezjologicznej, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2007 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.