Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 4 (2022)

Artykuły

Ksiądz Lech Remigiusz Stachowiak (1926–1997). Zarys biografii

 • ks. Kazimierz Dąbrowski
 • ks. Mieczysław Różański
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.4.72-81  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

brak

Bibliografia

 1. Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi [Google Scholar]
 2. Akta Kurii Biskupiej, Akta Personalne, sygn. 560 [Google Scholar]
 3. Opracowania [Google Scholar]
 4. Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968–1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994. [Google Scholar]
 5. Biogramy i bibliografie. Ks. Lech Stachowiak, „Łódzkie Studia Teologiczne” R. 1(1992), s. 128– 133. [Google Scholar]
 6. Mandziuk J., Zwoliński P., Stachowiak Lech (1926–1997), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 10, Warszawa 2006, s. 601– 605. [Google Scholar]
 7. Pietkiewicz R., „Biblia Tysiąclecia” w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego, Wrocław 2004. [Google Scholar]
 8. Rubinkiewicz R., Stachowiak Lech Remigiusz (1926–1997), w: Polski słownik biograficzny, t. 41, Kraków 2002, s. 321–322. [Google Scholar]
 9. Światła prawdy Bożej. Księdzu profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70 rocznicę urodzin, red. E. Szewc, Łódź 1996. [Google Scholar]
 10. Szewc E., Biblistyka polska poniosła stratę, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” (dalej WDŁ) R. 71 (1997), nr 7–8, s. 351–352. [Google Scholar]
 11. Tronina A., Pół wieku lubelskiej szkoły biblijnej (1956–2006), „The Biblical Annals” 3 (2013), s. 119–145. [Google Scholar]
 12. Wrzesiński słownik biograficzny, red. R, Nowaczyk (Stańczyk), Września 2011. [Google Scholar]
 13. Zwoliński P., Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi – 1921– 2001, Łódź 2001, s. 63– 64. [Google Scholar]
 14. Wprowadzenie arcybiskupa Władysława Ziółka do Mszy świętej za śp. ks. prof. Lecha R. Stachowiaka, 7–8, 352. [Google Scholar]
 15. Podziękowanie arcybiskupa Władysława Ziółka gościom za udział w uroczystościach pogrzebowych oraz za nadesłane pisma kondolencyjne, 7–8, 354. [Google Scholar]
 16. Telegram Ojca Świętego z wyrazami współczucia po śmierci ks. prof. Lecha R. Stachowiaka, 7–8, 355. [Google Scholar]
 17. List kardynała Josepha Ratzingera z wyrazami współczucia po śmierci ks. prof. Lecha R. Stachowiaka, 7–8, 356. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.