Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 4 (2021)

Artykuły

Biskup Michał Klepacz jako członek Episkopatu. Część III: działalność na forum komisji specjalistycznych episkopatu polski

Przesłane: 5 stycznia 2022
Opublikowane: 05.01.2022

Abstrakt

This article focuses on activities of Bishop Michał Klepacz in the specialised committees of the Episcopate of Poland. Already in 1947, the Łódź Bishop was appointed to the Committee for Theological Studies at Church Faculties and in Seminaries, later transformed into the Studies/Studies and Seminars Committee chaired by the bishop in 1959–1967. Since 1947, he had also worked in the School Committee. Two years later, he was appointed a member of the Committee for Negotiations with the Government representing the Church (since 1956, that Committee operated as the Joint Committee of the PRL Government and the Episcopate of Poland Representatives), which was to standardise and organise relations between the Church and the Communist authorities. As a part of works of that Committee, he was one of the authors of the agreement of April 14, 1950. His activities in that body ended in 1963, with a unilateral freezing of its functioning by the PRL government. Bishop Michał Klepacz also made a substantial contribution to the works of the Press Committee, of which he was a member in the first half of the 1950s, and of the Council Committee. It should be added here that his involvement into that last body was strongly influenced by the fact that he was one of the few dignitaries of the Polish Church participating in all four sessions of the Second Vatican Council.

Bibliografia

 1. Źródła archiwalne
 2. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
 3. AAG, Acta Hlondiana, oprac. S. Kosiński, Protokół Konferencji Episkopatu Polskiego odbytej dnia
 4. –24 maja 1946 r. na Jasnej Górze, Częstochowa, 22–24 V 1946 r.
 5. AAG, Acta Hlondiana, oprac. S. Kosiński, Protokół Konferencji Episkopatu Polskiego odbytej dnia
 6. –29 kwietnia 1947 r. w Gnieźnie, Gniezno, 28–29 IV 1947 r.
 7. AAG, Acta Hlondiana, oprac. S. Kosiński, Protokół Konferencji Episkopatu Polskiego odbytej dnia
 8. –7 września 1947 r. na Jasnej Górze, Częstochowa, 5–7 IX 1947 r.
 9. AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1962.
 10. AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1963.
 11. AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1964.
 12. AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1967.
 13. Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
 14. AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/5, k. 1–2, Protokół KGEP, Kraków, 28–29 I 1950 r.; Protokoły KGEP, sygn. II 4/5, k. 3, Protokół KGEP, Kraków, 1 III 1950 r.
 15. AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/5, k. 4–5, Protokół KGEP, Warszawa, 10–11 III 1950 r.
 16. AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/6, k. 75, Protokół KGEP, Warszawa, 21–22 XI 1951 r.
 17. AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/11, k. 10, Protokół KGEP, Warszawa, 7 XI 1956 r.
 18. AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/29, k. 127–129, Protokół RGEP, Warszawa, 25 XI 1974 r.
 19. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/152, k. 12, Protokół 23. KPEP, Jasna Góra, 12–13 IX 1950 r.
 20. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/158, k. 8, Protokół 29. KPEP, Jana Góra, 20–21 IX 1951 r.
 21. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/173, k. 11–13, Komisje biskupie do uzupełnienia.
 22. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/183, k. 103, Komisje uzupełnione, 19 II 1959 r.
 23. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/184, k. 125, Protokół 55. KPEP, Warszawa, 15 IV 1959 r.
 24. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/200, k. 122, Komisje uzupełnione, 15 III 1962 r.
 25. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/208, k. 55, Protokół 79. KPEP, Warszawa, 18 XII 1963 r.
 26. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/246, k. 32, 40, Organa Konferencji Episkopatu Polski, stan na dzień 16 stycznia 1970 r.
 27. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 49–52, Organa Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 16 I 1970 r.
 28. AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 4, Pismo arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego do kardynała Adama Stefana Sapiehy, Warszawa 20 XII 1949 r.
 29. AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 61–66, Instrukcja o nauczaniu łaciny i języków obcych w Kościelnych Zakładach Naukowych w Polsce, Warszawa, 2 II 1963 r.
 30. AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 101, Pismo biskupa Lecha Kaczmarka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gdańsk–Oliwa, 28 III 1967 r.
 31. AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 123–124, Pismo biskupa Lecha Kaczmarka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gdańsk–Oliwa, 29 V 1967 r.
 32. AAW, SPP, Komisja Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 1–3, Posiedzenie Komisji Szkolnej Episkopatu w Krakowie, 24 stycznia 1949 r., Kraków, 24 I 1949 r.
 33. AAW, SPP, Komisja Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 4–5, Posiedzenie Komisji Szkolnej Episkopatu Polskiego z dnia 23 kwietnia 1949 r. w Gnieźnie, Gniezno, 23 IV 1949 r.
 34. AAW, SPP, Komisji Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 11, Uchwały Komisji Szkolnej Episkopatu jako dyrektywy w sprawach szkolnych dla rozmów z rządem (23 sierpnia 1949 r.), Kraków, 23 VIII 1949 r.
 35. AAW, SPP, Komisja Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 18, Komisja Szkolna Episkopatu, 14 II 1957 r.
 36. Źródła drukowane
 37. Białkowski M., Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965, Lublin 2019.
 38. Przemówienie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łódź, 6 XI 1956 r., w: J. Klechta, Biskup Michał Klepacz w dokumentach bezpieki, Łódź 2012, 118–121.
 39. Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. XIX: styczeń–lipiec 1967, Warszawa 2019.
 40. Literatura
 41. Bartnicki R., Wielki Kanclerz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w: Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, red. R. Czekalski, Warszawa 2021, 231–262.
 42. Białkowski M., Biskup Michał Klepacz jako członek Episkopatu Polski, Część I: Wprowadzenie biograficzno-problemowe, Łódzkie Studia Teologiczne 30 (2021) 2, 19–36.
 43. Białkowski M., Biskup Michał Klepacz jako członek Episkopatu Polski, Część II: Działalność na forum Konferencji Plenarnej oraz Komisji Głównej Episkopatu Polski, Łódzkie Studia Teologiczne 30 (2021) 3, 7–22.
 44. Białkowski M., Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła
 45. katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, t. 132: 2019, 269–315.
 46. Białkowski M., Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła
 47. katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, Studia Pelplińskie, 2019, r. 53, 33–73.
 48. Białkowski M., Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1951–1977), Studia Salvatoriana Polonica 14, 2020, 121.
 49. Białkowski M., Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice, Toruń 2016.
 50. Bejze B., Kronika Soboru Watykańskiego II, Częstochowa 2000.
 51. Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003.
 52. Fijałkowska B., Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. II, cz. I: 1956–1963, Olsztyn 2000.
 53. Gruczyński K., Biskup Michał Klepacz 1893–1967, Łódź 1993.
 54. Michalski K., Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980–1989, Warszawa 2012.
 55. Przybysz M., Saran M., Pasterz cierpliwego dialogu. Biskup Michał Klepacz w polskiej delegacji na
 56. Sobór Watykański II, w: Studia Soborowe, t. 2, cz. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Biał-
 57. kowski, Toruń 2015, 161–191.
 58. Smoliński M.G., Biskup Negocjator Zygmunt Choromański (1892–1968). Biografia niepolityczna?, Warszawa 2014.
 59. Stefaniak J., Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945–1953, Lublin 1998.
 60. Stępień M., Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014.
 61. Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003.
 62. Żaryn J., Kościół a władza w Polsce (1945–1950), Warszawa 1997.

Downloads

Download data is not yet available.