Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 4 (2021)

Artykuły

Biskup Michał Klepacz jako członek Episkopatu. Część III: działalność na forum komisji specjalistycznych episkopatu polski

Opublikowane: 05.01.2022

Abstrakt

This article focuses on activities of Bishop Michał Klepacz in the specialised committees of the Episcopate of Poland. Already in 1947, the Łódź Bishop was appointed to the Committee for Theological Studies at Church Faculties and in Seminaries, later transformed into the Studies/Studies and Seminars Committee chaired by the bishop in 1959–1967. Since 1947, he had also worked in the School Committee. Two years later, he was appointed a member of the Committee for Negotiations with the Government representing the Church (since 1956, that Committee operated as the Joint Committee of the PRL Government and the Episcopate of Poland Representatives), which was to standardise and organise relations between the Church and the Communist authorities. As a part of works of that Committee, he was one of the authors of the agreement of April 14, 1950. His activities in that body ended in 1963, with a unilateral freezing of its functioning by the PRL government. Bishop Michał Klepacz also made a substantial contribution to the works of the Press Committee, of which he was a member in the first half of the 1950s, and of the Council Committee. It should be added here that his involvement into that last body was strongly influenced by the fact that he was one of the few dignitaries of the Polish Church participating in all four sessions of the Second Vatican Council.

Bibliografia

 1. Źródła archiwalne [Google Scholar]
 2. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie [Google Scholar]
 3. AAG, Acta Hlondiana, oprac. S. Kosiński, Protokół Konferencji Episkopatu Polskiego odbytej dnia [Google Scholar]
 4. –24 maja 1946 r. na Jasnej Górze, Częstochowa, 22–24 V 1946 r. [Google Scholar]
 5. AAG, Acta Hlondiana, oprac. S. Kosiński, Protokół Konferencji Episkopatu Polskiego odbytej dnia [Google Scholar]
 6. –29 kwietnia 1947 r. w Gnieźnie, Gniezno, 28–29 IV 1947 r. [Google Scholar]
 7. AAG, Acta Hlondiana, oprac. S. Kosiński, Protokół Konferencji Episkopatu Polskiego odbytej dnia [Google Scholar]
 8. –7 września 1947 r. na Jasnej Górze, Częstochowa, 5–7 IX 1947 r. [Google Scholar]
 9. AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1962. [Google Scholar]
 10. AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1963. [Google Scholar]
 11. AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1964. [Google Scholar]
 12. AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1967. [Google Scholar]
 13. Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie [Google Scholar]
 14. AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/5, k. 1–2, Protokół KGEP, Kraków, 28–29 I 1950 r.; Protokoły KGEP, sygn. II 4/5, k. 3, Protokół KGEP, Kraków, 1 III 1950 r. [Google Scholar]
 15. AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/5, k. 4–5, Protokół KGEP, Warszawa, 10–11 III 1950 r. [Google Scholar]
 16. AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/6, k. 75, Protokół KGEP, Warszawa, 21–22 XI 1951 r. [Google Scholar]
 17. AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/11, k. 10, Protokół KGEP, Warszawa, 7 XI 1956 r. [Google Scholar]
 18. AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/29, k. 127–129, Protokół RGEP, Warszawa, 25 XI 1974 r. [Google Scholar]
 19. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/152, k. 12, Protokół 23. KPEP, Jasna Góra, 12–13 IX 1950 r. [Google Scholar]
 20. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/158, k. 8, Protokół 29. KPEP, Jana Góra, 20–21 IX 1951 r. [Google Scholar]
 21. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/173, k. 11–13, Komisje biskupie do uzupełnienia. [Google Scholar]
 22. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/183, k. 103, Komisje uzupełnione, 19 II 1959 r. [Google Scholar]
 23. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/184, k. 125, Protokół 55. KPEP, Warszawa, 15 IV 1959 r. [Google Scholar]
 24. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/200, k. 122, Komisje uzupełnione, 15 III 1962 r. [Google Scholar]
 25. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/208, k. 55, Protokół 79. KPEP, Warszawa, 18 XII 1963 r. [Google Scholar]
 26. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/246, k. 32, 40, Organa Konferencji Episkopatu Polski, stan na dzień 16 stycznia 1970 r. [Google Scholar]
 27. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 49–52, Organa Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 16 I 1970 r. [Google Scholar]
 28. AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 4, Pismo arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego do kardynała Adama Stefana Sapiehy, Warszawa 20 XII 1949 r. [Google Scholar]
 29. AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 61–66, Instrukcja o nauczaniu łaciny i języków obcych w Kościelnych Zakładach Naukowych w Polsce, Warszawa, 2 II 1963 r. [Google Scholar]
 30. AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 101, Pismo biskupa Lecha Kaczmarka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gdańsk–Oliwa, 28 III 1967 r. [Google Scholar]
 31. AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 123–124, Pismo biskupa Lecha Kaczmarka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gdańsk–Oliwa, 29 V 1967 r. [Google Scholar]
 32. AAW, SPP, Komisja Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 1–3, Posiedzenie Komisji Szkolnej Episkopatu w Krakowie, 24 stycznia 1949 r., Kraków, 24 I 1949 r. [Google Scholar]
 33. AAW, SPP, Komisja Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 4–5, Posiedzenie Komisji Szkolnej Episkopatu Polskiego z dnia 23 kwietnia 1949 r. w Gnieźnie, Gniezno, 23 IV 1949 r. [Google Scholar]
 34. AAW, SPP, Komisji Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 11, Uchwały Komisji Szkolnej Episkopatu jako dyrektywy w sprawach szkolnych dla rozmów z rządem (23 sierpnia 1949 r.), Kraków, 23 VIII 1949 r. [Google Scholar]
 35. AAW, SPP, Komisja Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 18, Komisja Szkolna Episkopatu, 14 II 1957 r. [Google Scholar]
 36. Źródła drukowane [Google Scholar]
 37. Białkowski M., Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965, Lublin 2019. [Google Scholar]
 38. Przemówienie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łódź, 6 XI 1956 r., w: J. Klechta, Biskup Michał Klepacz w dokumentach bezpieki, Łódź 2012, 118–121. [Google Scholar]
 39. Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. XIX: styczeń–lipiec 1967, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 40. Literatura [Google Scholar]
 41. Bartnicki R., Wielki Kanclerz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w: Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, red. R. Czekalski, Warszawa 2021, 231–262. [Google Scholar]
 42. Białkowski M., Biskup Michał Klepacz jako członek Episkopatu Polski, Część I: Wprowadzenie biograficzno-problemowe, Łódzkie Studia Teologiczne 30 (2021) 2, 19–36. [Google Scholar]
 43. Białkowski M., Biskup Michał Klepacz jako członek Episkopatu Polski, Część II: Działalność na forum Konferencji Plenarnej oraz Komisji Głównej Episkopatu Polski, Łódzkie Studia Teologiczne 30 (2021) 3, 7–22. [Google Scholar]
 44. Białkowski M., Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła [Google Scholar]
 45. katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, t. 132: 2019, 269–315. [Google Scholar]
 46. Białkowski M., Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła [Google Scholar]
 47. katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, Studia Pelplińskie, 2019, r. 53, 33–73. [Google Scholar]
 48. Białkowski M., Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1951–1977), Studia Salvatoriana Polonica 14, 2020, 121. [Google Scholar]
 49. Białkowski M., Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice, Toruń 2016. [Google Scholar]
 50. Bejze B., Kronika Soboru Watykańskiego II, Częstochowa 2000. [Google Scholar]
 51. Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003. [Google Scholar]
 52. Fijałkowska B., Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. II, cz. I: 1956–1963, Olsztyn 2000. [Google Scholar]
 53. Gruczyński K., Biskup Michał Klepacz 1893–1967, Łódź 1993. [Google Scholar]
 54. Michalski K., Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980–1989, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 55. Przybysz M., Saran M., Pasterz cierpliwego dialogu. Biskup Michał Klepacz w polskiej delegacji na [Google Scholar]
 56. Sobór Watykański II, w: Studia Soborowe, t. 2, cz. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Biał- [Google Scholar]
 57. kowski, Toruń 2015, 161–191. [Google Scholar]
 58. Smoliński M.G., Biskup Negocjator Zygmunt Choromański (1892–1968). Biografia niepolityczna?, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 59. Stefaniak J., Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945–1953, Lublin 1998. [Google Scholar]
 60. Stępień M., Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014. [Google Scholar]
 61. Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003. [Google Scholar]
 62. Żaryn J., Kościół a władza w Polsce (1945–1950), Warszawa 1997. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.