Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 2 (2023)

Artykuły

Pedagogia mediów w biskupiej posłudze Adama Lepy commemoratio testis

 • Karol Klauza
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2023.2.65-78  [Google Scholar]
Opublikowane: 28.06.2023

Abstrakt

Adam Lepa – bishop of Łódź in Poland among his other pastoral skills, remains the notable Christian mass medialogist and effective organizer of the Catholic press, radio and television institutions. In the period after the turning point marked by the Solidarity social movement from the 80s. he worked as head of the Commission for Social Communication Instruments of the Polish Episcopate Conference. His academic competence and personal values were the basis for his various institutional and pastoral initiatives. Among others it is necessary to underline his role in the formulation of the charter of the main ideas formulated for the Society of Catholic Journalists. Even in her academic work Msgr Lepa has published many books and articles that are significant for contemporary mass-mediology. His personal life remains as the personal criterion of journalistic values in the field of „logosphere” on which he left us so many pages.

Bibliografia

 1. Lepa A., Autorytet wychowawczy w pedagogii rodziny wielkomiejskiej, Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 1978, nr 4–6, 110–116. [Google Scholar]
 2. Lepa A., Etyczne i wychowawcze aspekty opinii publicznej, Annales. Etyka w życiu gospodarczym 12 (2009), nr 2, 109–119. [Google Scholar]
 3. Lepa A., Ewangelizacja i nowa propaganda, w: Mówić o Bogu, red. Z. Kijas OFMConv, Kraków 1997. [Google Scholar]
 4. Lepa A., Informacja społeczna w praktyce wychowania chrześcijańskiego, Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 1981, nr 3–4, 66–75. [Google Scholar]
 5. Lepa A., Katalog prasy katolickiej w Polsce. Stan z dnia 31 stycznia 1994 r., Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1994. [Google Scholar]
 6. Lepa A., Katecheta i świat obrazów, Katecheta 1993, nr 4, 192–198. [Google Scholar]
 7. Lepa A., Logosfera a ład medialny, Łódzkie Studia Teologiczne 2007, nr 16, 139–149. [Google Scholar]
 8. Lepa A., Manipulacja człowiekiem jako problem pedagogiczny, Ethos 5 (1992), nr 1, 77–87. [Google Scholar]
 9. Lepa A., Media czwarta władza czy służba człowiekowi, Łódzkie Studia Teologiczne 2000, nr 9, 171–180. [Google Scholar]
 10. Lepa A., Media masowe nośnikiem manipulacji, Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 1991, nr 4–5. [Google Scholar]
 11. Lepa A., Pedagogika mass mediów, Łódź 1998. [Google Scholar]
 12. Lepa A., Świat manipulacji, Częstochowa 1995. [Google Scholar]
 13. Lepa A., Świat propagandy, Częstochowa 1994. [Google Scholar]
 14. Paolucci G., Eid C., Islam. Sto pytań. Odpowiada Samir Khalil Samir – Paolucci Giorgio, tłum. K. Klauza, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2004. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.