Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 2 (2023)

Artykuły

Media a postawy – dwie dekady, które zmieniły świat

 • Paweł Świrad
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2023.2.117-126  [Google Scholar]
Opublikowane: 28.06.2023

Abstrakt

The article is an attempt to determine the influence of the media on the attitudes of a man who uses the products of technology at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century. The author refers to the scientific achievements of bp. Adam Lepa, in a special way to media studies intuitions contained in the book Media and attitudes. The author’s attention focuses on the following issues: an anthropological view of the media in the face of the passage of time, the perception of the reality of the media in the 5G zone, the topicality of the message in the digital world.

Bibliografia

 1. Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 2. Chyrowicz B., Społeczeństwo informatyczne: Szansa czy zagrożenie, Lublin 2003. [Google Scholar]
 3. Guzek D., Bobkowski P., Piety, Religious Identity, and the Media, w: Y. Cohen, P. Soukup, The Handbook on Religion and Communication, Wiley-Blackwell, Oxford 2023, 241–255. [Google Scholar]
 4. Guzek D., Mediatizing secular state: Media, religion and politics in contemporary Poland. Berlin 2019. [Google Scholar]
 5. Korzeniewska E., Krawczyk A., Łada-Tondyra E., Plewako J., Technologia 5G jako etap rozwoju komunikacji bezprzewodowej, Przegląd Elektrotechniczny 2019, nr 12, 144–147. [Google Scholar]
 6. Lepa A., Media a postawy, Łódź 2003. [Google Scholar]
 7. Lepa A., O postawie selektywnego odbioru mediów, Paedagogia Christiana 2007, nr 20(2), 101–112. [Google Scholar]
 8. Leśniczak R., Etyczne aspekty mediatyzacji życia religijnego – uwagi do dyskusji, Mediatization Studies 2020, nr 4, 57–70. [Google Scholar]
 9. Leśniczak R., Mediatyzacja religii w czasach globalizacji i neoglobalizacji. Wybrane refleksje medioznawcze, Studia Medioznawcze 2022, 23(4), 1312–1321. [Google Scholar]
 10. Levinson P., Nowe media, Kraków 2010. [Google Scholar]
 11. Papieska Rada ds. Środków społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym „Aetatis nove”, L’Osservatore Romano, 1992 r. (wydanie polskie). [Google Scholar]
 12. Ryży M., iMózg. Nowe media a rozwój dziecka, Przewodnik Katolicki 2020, nr 11. [Google Scholar]
 13. Sokołowska B., Latek A., Wpływ mediów na psychikę dziecka, pgalkow.wikom.pl (dostęp: 25.02.2023). [Google Scholar]
 14. Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem: popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 15. Szulich-Kałuża J., Tożsamość religijna w dobie mediatyzacji religii, Roczniki Nauk Społecznych 2021, 49(1), 133–150. [Google Scholar]
 16. Wirth L., Consensus and mass communication, American Sociological review 1948, 13(1), 1–15. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.