Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 2 (2022)

Artykuły

Strategie mediów wobec uzależnionego artysty. Analiza tekstów o Amy Winehouse zamieszczonych na portalu Pomponik w latach 2008–2012

 • Bartłomiej Bazyluk
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.2.37-72  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2022

Abstrakt

The main aim of the article is to try to answer the question about the strategies used by the media towards an artist struggling with addiction. The text consists of three parts. The first one explains all the most important concepts related to the chosen topic. The methodological part presents a study to check how the media celebrates the addicted artist and lists the most important elements of this process. As part of it, twenty-four articles from the Pomponik gossip website about Amy Winehouse, a British singer struggling with addictions, were analyzed. The last part of the text presents the conclusions.

 

Bibliografia

 1. Annusewicz O., Celebrytyzacja polityczna, Studia Politologiczne 2011, nr 20, 268–278. [Google Scholar]
 2. Aue W., Człowiek w środowisku: podręcznik. Cz. 1, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 3. Bierówka J., Pucek Z., Polska w mediach, media w Polsce, Kraków 2012. [Google Scholar]
 4. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 5. Dorobek R., Zbuduj swój własny wizerunek, Gliwice 2007. [Google Scholar]
 6. Driessens O., The celebritization of society and culture: Understanding the structural dynamics [Google Scholar]
 7. of celebrity culture, International Journal of Cultural Studies 2013, nr 16.6, 641–657. [Google Scholar]
 8. Gackowski T., Łączyński M., Analiza wizerunku w mediach: podręcznik, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 9. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 10. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 11. González Gaitano N., More than a media system failure? Reason, faith and mercy as comprehensive paradigms for communication, Church, Communication and Culture 2017, 2(1), 1–7. [Google Scholar]
 12. Gruchoła M., Kruczek E., Elementy wizerunku medialnego w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań ankietowych, Rozprawy Społeczne 2013, nr 1.7, 137–156. [Google Scholar]
 13. Kawka M., Internet jako źródło plotki, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, [Google Scholar]
 14. Katowice 2011, s. 194–200. [Google Scholar]
 15. Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 16. Kristanova E., Prawda czy fałsz w polityce informacyjnej? Wiarygodność telewizyjnych newsów a opinie polskich widzów w pierwszym kwartale pandemii COVID-1, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2021, 19, 448–462. [Google Scholar]
 17. Leśniczak, R. Kategoria negatywizmu a wizerunek prasowy Kościoła katolickiego w kontekście premiery filmu Wojciecha Smarzowskiego „Kler”. Studium medioznawcze polskich tygodników opinii, Łódzkie Studia Teologiczne 2019, 28(2), 153–172. [Google Scholar]
 18. Łódzki B., Medialny obraz rzeczywistości, Studia Socialia Cracoviensia 2017, 9.1 (16), 121–136. [Google Scholar]
 19. M. Lister, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, J. Dovey, Nowe Media. Wprowadzenie, Kraków 2009. [Google Scholar]
 20. Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 21. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 22. Molek-Kozakowska K., Retoryka wizerunku medialnego, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 23. Pucek, J. Bierówka, Polska w mediach, media w Polsce, Kraków 2012. [Google Scholar]
 24. Ritterman S., Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937. [Google Scholar]
 25. Sieńczyło-Chlabicz J., Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 26. Szpunar M., Czym są nowe media – próba konceptualizacji, Studia Medioznawcze 2008, nr 35.4, 31–40. [Google Scholar]
 27. West D. M., Orman J., Celebrity Politics, New Jersey 2002. [Google Scholar]
 28. Wilensky H., Mass Society and Mass Culture: Independence or Independence?, American Sociological Review 1964, nr 20.2, 173–197. [Google Scholar]
 29. Wojnicka E., Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu [Google Scholar]
 30. Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 1990, nr 56, 101–123. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.