Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 2 (2022)

Artykuły

Strategia promocji filmu jako produktu kultury popularnej na przykładzie Netflixa

 • Oliwia Białobrzewska
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.2.73-95  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2022

Abstrakt

The aim of this article is to present the effectiveness of the promotion strategy of movie as popular culture product by analyzing actions taken by Netflix. New media, as well as traditional measures of the message, are currently used in culture marketing as a tool in the process of communication with modern recipients. Conducted analysis of actions taken by Netflix shows how great role Internet and social media acts as a part of the communication process. The obtained results prove that the company's activities are effective, because it not only properly advertises mass culture, influences the shaping of the views and values of the recipient, presents the company's activities, but also builds positive relations with its clients.

Bibliografia

 1. Bal M., Visual Essentialism and the Object of Visual Culture, The Journal of Visual Culture 2003, nr 1, 5–35. [Google Scholar]
 2. Ciesielska M., Komunikacja wizualna w działaniu, w: Komunikacje w rozmowie 2, red. M. Wszołek, Wrocław 2012, 103–121. [Google Scholar]
 3. Fabjaniak-Czerniak K., Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, w: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, red. K. Kubiak, Warszawa 2012, 173–194. [Google Scholar]
 4. Fiske J., Analiza widowni telewizyjnej – podejście studiów kulturowych (na marginesie serialu Świat według Bundych), w: Badanie widowni filmowej: antologia przekładów, red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2014, 188–198. [Google Scholar]
 5. Jenczek O., Nie zostawaj w tyle! Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji i komunikacji działań NGO, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 6. Jupowicz-Ginalska A., Marketing medialny, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 7. Juszczyk S., Kultura wizualna – wybrane studia teoretyczne oraz badania empiryczne, Chowanna 2015, nr 2, 17–29. [Google Scholar]
 8. Kisiel P., Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze, w: Kultura a rozwój, red. J. Hausner, Kraków 2017, 345–380. [Google Scholar]
 9. Kisielewski A., Dwa szybkie żubry. Masowa kultura wizualna i koncepcja Animal Symbolicum Ernsta Cassiera, Białystok 2016. [Google Scholar]
 10. Kłosowska A., Kultura masowa, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 11. Kłosowska A., Rozumienie kultury w antropologii kulturalnej i socjologii, Przegląd Socjologiczny 1962, nr 16.2, 7–34. [Google Scholar]
 12. Kuraciński E., Wyznaczniki kultury masowej, Seminare. Poszukiwania naukowe 2005, nr 21, 409–423. [Google Scholar]
 13. Kuśmierski S., Batko A., Marketing. Podstawowe zagadnienia, Kielce 2000. [Google Scholar]
 14. Kwapich M., Nowe horyzonty współczesnego kina. Analiza filmu Gaspara Noégo, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 15. Lisowska-Magdziarz M., Obrazy ciała, obrazy produktu. Analiza metafor wizualnych i multimodalnych w mediach masowych, w: Komunikacja wizualna, red. P. Francuz, Warszawa 2012, s.103–129. [Google Scholar]
 16. Łukaszewicz-Alcaraz A., Widzialność / wizualność obrazu cyfrowego: pomiędzy fenomenologią a kulturą wizualną, Szczecin 2016. [Google Scholar]
 17. Matwiejczyk A., Media społecznościowe jako narzędzie marketingu internetowego na przykładzie Netflixa, Akademia Zarządzania 2020, nr 4, 170–186. [Google Scholar]
 18. Miotk A., Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Gliwice 2017. [Google Scholar]
 19. Ogonowska A., Kultura, komunikacja i kompetencja wizualna w kontekście wybranych zagadnień współczesnej humanistyki, w: Komunikologia Teoria i praktyka komunikacji, red. S. Krawczyk, Poznań 2012, 53–67. [Google Scholar]
 20. Oleszkowicz M., „Wideo na żądanie”, czyli jak telewizje walczą o widza w sieci, Państwo i Społeczeństwo 2015, nr 1, 139–156. [Google Scholar]
 21. Pater-Ejgierd N., Kultura wizualna a edukacja, Poznań 2010. [Google Scholar]
 22. Pringle P.K., Starr M.F., McCavitt W.E., Electronic Media Management, Boston 1999. [Google Scholar]
 23. Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Gliwice 2011. [Google Scholar]
 24. Pustuł S., Ścibisz A., Marketing medialny jako forma dotarcia do klienta w XXI wieku, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2012, nr 1, 259–273. [Google Scholar]
 25. Puzynina J., Kultura popularna a kultura wysoka – dziś, w: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 2005, 11–22. [Google Scholar]
 26. Randolph M., Netflix to się nigdy nie uda, red. P. Wielopolski, Kraków 2020. [Google Scholar]
 27. Różycka M., Marketing medialny a dialogowość Internetu, Zarządzanie Mediami 2015, nr 3.1, 59–75. [Google Scholar]
 28. Stawarz-García B., Content marketing i social media. Jak przyciągnąć klientów, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 29. Walotek-Ściańska K., SzyszkaM., Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie, Bielsko-Biała 2014. [Google Scholar]
 30. Waszkiewicz-Raviv A., Wizualna konsumpcja a komunikacja wizualna. Perswazyjność obrazu w ramach współczesnej komunikacji marketingowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015, nr 414, 43–51. [Google Scholar]
 31. Wnukiewicz K., Znaczenie audiowizualności w kulturze masowej na przykładzie spektaklu teatralnego w reżyserii Radosława Rychcika pt. „Dziady”, Warszawa 2019. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.