Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 2 (2023)

Artykuły

Zdemaskować niedostrzegalne przykłady manipulacji w polskich i zagranicznych filmach fabularnych oraz serialach telewizyjnych

 • Grzegorz Łęcicki
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2023.2.91-106  [Google Scholar]
Opublikowane: 28.06.2023

Abstrakt

The article presents examples of media manipulation on the example of Polish and foreign cinematographic works. It points out significant inaccuracies in film adaptations of famous literary works, distortions in historical films and minor details affecting the content of the images. The publication emphasizes the need for permanent media education.

Bibliografia

 1. Bereś W., Burnetko K., Andrzej Wajda. Podejrzany, Warszawa: Agora SA 2013. [Google Scholar]
 2. Borowiak M., Stalowe drapieżniki. Polskie okręty podwodne 1926–1947, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press 2013. [Google Scholar]
 3. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata, tł. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA 2009. [Google Scholar]
 4. Caddick-Adams P., Monte Cassino. Piekło dziesięciu armii , tł. M. Bielewicz , Kraków: Wydawnictwo Znak 2014. [Google Scholar]
 5. Danielewicz M., Ford. Reżyser, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2019. [Google Scholar]
 6. Góralski Z., Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce, Warszawa: Książka i Wiedza,2000. [Google Scholar]
 7. Hendrykowski M., Słownik terminów filmowych, Poznań: Ars nova 1994, M. Hendrykowski, Współczesna adaptacja filmowa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014. Hłasko M., Cmentarze. Następny do raju, Paryż: Instytut Literacki 1958. [Google Scholar]
 8. Hłasko M., Ósmy dzień tygodnia, Twórczość, r. XII (1956), nr 11. [Google Scholar]
 9. Hugo W., Nędznicy, tł. K. Byczewska, t. 1, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966. [Google Scholar]
 10. Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 2003. [Google Scholar]
 11. Kenez P., Odkłamana historia Związku Radzieckiego, tł. A. Górska, Warszawa: Bellona 2008. [Google Scholar]
 12. Krzyżanowski J., Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968. [Google Scholar]
 13. Lepa A., Media a postawy, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2003. [Google Scholar]
 14. Lepa A., Pedagogika mass mediów, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 1998. [Google Scholar]
 15. Lepa A., Świat manipulacji, Częstochowa: Biblioteka Niedzieli 1995. [Google Scholar]
 16. Lepa A., Świat propagandy, Częstochowa: Biblioteka Niedzieli 1994. [Google Scholar]
 17. Lepa A., Telewizja w rodzinie, Częstochowa: Biblioteka Niedzieli 2008. [Google Scholar]
 18. Lubelski T., Historia kina polskiego 1895–2014, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS 2015. [Google Scholar]
 19. Łęcicki G., Analiza filmu jako przekazu medialnego w świetle teologii środków społecznego przekazu, w: G. Łęcicki, M. Butkiewicz, P. Drzewiecki, D. Jaszewska, Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2017. [Google Scholar]
 20. Łęcicki G., Harcerz, ułan, kapłan. Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918–2007, Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM 2018. [Google Scholar]
 21. Łęcicki G., Widmo prawdy, projekcja fałszu. Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944–2019, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2020. [Google Scholar]
 22. May K., Winnetou, t.3, tł. NN, Warszawa: Nasza Księgarnia 1956. [Google Scholar]
 23. Michalak B., Wajda. Kronika wypadków filmowych, bmw: Wydawnictwo MG 2016. [Google Scholar]
 24. Mickiewicz A., Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2000. [Google Scholar]
 25. Nędznicy, https://pl.wikipedia.org/wiki/N%C4%99dznicy#Adaptacje_filmowe_ca%C5%82o%C5%9Bci_powie%C5%9Bci. [Google Scholar]
 26. Ostromęcki J., Skręcona historia. Film a prawda historyczna, Warszawa: Bellona 2021. [Google Scholar]
 27. Ostrowska K., Ewa, czyli o Tej Wiśniewskiej, Warszawa: Wydawnictwo Trio 2010. [Google Scholar]
 28. Pepłoński A., Wojna o tajemnice. W tajnej służbie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1944, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2011. [Google Scholar]
 29. Pertek J., Wielkie dni małej floty, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1990. [Google Scholar]
 30. Roszkowski W., Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków: Biały Kruk 2019. [Google Scholar]
 31. Serczyk A.W., Historia Ukrainy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2009. [Google Scholar]
 32. Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, t. 1–2, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA 1999. [Google Scholar]
 33. Sienkiewicz H., Pan Wołodyjowski, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA 1999. [Google Scholar]
 34. Sienkiewicz H., Potop, t. 3, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA 1999. [Google Scholar]
 35. Sienkiewicz H., W pustyni i w puszczy, Warszawa: Akant Ltd. 2003. [Google Scholar]
 36. Suchodolski B., Dzieje kultury polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Interpress 1980. Szmajzner S., Inferno em Sobibor, Rio de Janeiro: Bloch 1968. [Google Scholar]
 37. Wajda A., Kino i reszta świata. Autobiografia, Kraków: Wydawnictwo Znak 2013. [Google Scholar]
 38. Wyspiański S., Wesele, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2000. [Google Scholar]
 39. Zawilski A., Bitwy polskiego września, Kraków: Wydawnictwo Znak 2009. [Google Scholar]
 40. Żukrowski W., Z kraju milczenia, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik 1947. [Google Scholar]
 41. Filmografia [Google Scholar]
 42. zgłoś się, reż. K. Szmagier, A.J. Piotrowski, K. Tarnas, 1976–1987. [Google Scholar]
 43. Baza ludzi umarłych, reż. C. Petelski, 1958. [Google Scholar]
 44. Bitwa pod Wiedniem, reż. R. Martinelli, 2012. [Google Scholar]
 45. Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie, reż. A. Trzos-Rastawiecki, 1978. [Google Scholar]
 46. Gra tajemnic, reż. M. Tyldum, 2014. [Google Scholar]
 47. Hubal, reż. B. Poręba, 1973. [Google Scholar]
 48. Kapitan Sowa na tropie, reż. S. Bareja, 1965. [Google Scholar]
 49. Katyń, reż. A. Wajda, 2007. [Google Scholar]
 50. Kim jest ten człowiek, reż. E. i C. Petelscy, 1984. [Google Scholar]
 51. Lotna, reż. A. Wajda, 1959. [Google Scholar]
 52. Markiz de Sade, reż. B. Jacquot, 2000. [Google Scholar]
 53. Mistrz i Małgorzata, reż. W. Bortko, 2005. [Google Scholar]
 54. Nędznicy, reż. G. Jordan, 1978. [Google Scholar]
 55. Nędznicy, reż. J. Dayan, 2000. [Google Scholar]
 56. Ogniem i mieczem, reż. J. Hoffman, 1999. [Google Scholar]
 57. Orzeł, reż. L. Buczkowski, 1959. [Google Scholar]
 58. Ósmy dzień tygodnia, reż. A. Ford, 1958. [Google Scholar]
 59. Pan Tadeusz, reż. A. Wajda, 1999. [Google Scholar]
 60. Pan Tadeusz, reż. R. Ordyński, 1928. [Google Scholar]
 61. Pan Wołodyjowski, reż. J. Hoffman, 1969. [Google Scholar]
 62. Pogranicze w ogniu, reż. A. Konic, 1988–1991. [Google Scholar]
 63. Potop, reż. J. Hoffman, 1973–1974. [Google Scholar]
 64. Sekret Enigmy, reż. R. Wionczek, 1979. [Google Scholar]
 65. Tajemnica Enigmy, reż. R. Wionczek, 1979. [Google Scholar]
 66. Theirs Is The Glory, reż. B.D. Hurst, 1946. [Google Scholar]
 67. Ucieczka z Sobiboru, reż. J. Gold, 1987. [Google Scholar]
 68. Wesele, reż. A. Wajda, 1972. [Google Scholar]
 69. Westerplatte, reż. S. Różewicz, 1967. [Google Scholar]
 70. Winnetou, cz.1–3, reż. H. Reinl, 1963–1965. [Google Scholar]
 71. W pustyni i w puszczy, reż. W. Ślesicki, 1973. [Google Scholar]
 72. Zatopić pancernik Bismarck!, reż. L. Gilbert, 1960. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.