Dominikanie w sieci. Fenomen kaznodziejstwa internetowego


Abstrakt

The main purpose of the article was to investigate the Internet activities of the Dominican Order and to determine what contributes to their media success. The content analysis method and the Internet survey method were used in the undertaken research. The publication presents the history of the religious congregation, paying attention to the charism. The first part of the work presents the definitions and issues related to preaching and new evangelization as well as the possibility of using the Web in relation to preaching. The second part of the article contains an analysis of the activities of Dominicans on the Internet based on the YouTube channel of Father Adam Szustak „Langusta na palmie” and the videoportal dominikanie.pl, which is enriched with the results of the survey. The third part of the work consists of conclusions and verification of the research hypotheses put forward by the author.


Słowa kluczowe

Adam Szustak; dominikanie; ewangelizacja; kaznodziejstwo internetowe; komunikowanie religijne

Bedouelle G., OP, Dominik, czyli łaska Słowa, Poznań 2011. [Google Scholar]
Berelson B., Content Analysis in Comunication Research, Glencoe 1952. [Google Scholar]
bł. Jordan z Saksonii, Książeczka o początkach Zakonu Kaznodziejów, Warszawa 2008. [Google Scholar]
Giemza B., SDS, Internet w Kościele, Kościół w Internecie: refleksje teologiczno-pastoralne, Ethos 2005, nr 69–70, 407. [Google Scholar]
Hinnebusch W.A., OP, Dominikanie – krótki zarys dziejów, w: Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, red. M.A. Babraj, Poznań 1986. [Google Scholar]
Kloch J., Zastosowanie najnowszych technologii Web 2.0, w: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, red. M. Przybysz, J. Kloch, Katowice 2012. [Google Scholar]
Marcyński K., SAC, Komunikacja religijna i media, Kraków 2016. [Google Scholar]
Ochotny P., Źródła i przepowiadanie słowa Bożego, Warszawskie Studia Pastoralne, nr 4 (33), 2016. [Google Scholar]
Parzyszek Cz., Treść pojęcia «nowa ewangelizacja» według Jana Pawła II, Kultura – Media – Teologia, Warszawa 2010, nr 2, 135–151. [Google Scholar]
Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Warszawa 1983. [Google Scholar]
Przysucha P., Ewangelizacja w cyberprzestrzeni w nauczaniu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, Studia Sandomierskie 24, 2017. [Google Scholar]
Salij J., OP, Duchowość dominikańska, w: Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, red. M.A. Babraj, Poznań 1986. [Google Scholar]
Siwek G., CSsR, Teologia pastoralna, t. 2, Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin 2002. [Google Scholar]
Weron E., Apostolstwo katolickie, Poznań 1987. [Google Scholar]
Zuberbier A., Słownik teologiczny, t. 1, Katowice 1985. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-06-07


Dział
Artykuły

Udostępnij

Rysak, M. (2021). Dominikanie w sieci. Fenomen kaznodziejstwa internetowego. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(1), 113-143. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3681

Malwina Rysak 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska