Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 2 (2023)

Artykuły

Nauczanie biskupa Adama Lepy jako drogowskaz po dziennikarskich ścieżkach

 • Adrian Fertacz
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2023.2.43-56  [Google Scholar]
Opublikowane: 28.06.2023

Abstrakt

Undoubtedly, analyzing the teaching of bishop Adam Lepa, we can see that the media show great opportunities in the field of positive action: they teach, bring the works of culture closer, arouse creative passions, and in the hands of believers they become a place of effective evangelization. Based on the above aspects, we can see that a media worker, thanks to his faithfulness to the Word, becomes not only a teacher but also an evangelizer. Recognizing the need for the formation of a journalist, the work emphasizes that spiritual formation in the life of a person responsible for the transfer of information is very important. The fruit of preaching a journalistic message will be, for example, the shaping of a Christian mentality, which will bring people closer to God. Building a Christian mentality is a way of thinking, it’s intellectual inquisitiveness, and above all, it’s habits of thought and beliefs to which a person has managed to get used to. A journalist using the formation will be aware that Christ is his most important formatter. Therefore, the principles of spiritual formation never grow old, just like the Gospel, of which a journalist of the 21st century can become a faithful witness.

Bibliografia

 1. Bianchi E., Modlitwa, Modlitwa jako słuchanie, w: Encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk, Kielce: Jedność 2000, 467–468. [Google Scholar]
 2. Depo W, Wyzwania współczesności w świetle wiary, w: Sprawy nieba i ziemi, red. E. Oset, Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2016, 101–105. [Google Scholar]
 3. Deskur A., Papieska Komisja do Spraw Społecznego Przekazu i realizacja soborowego Dekretu Inter mirifica, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, B. Dziwosz, W. Ziółek, t. 5, Warszawa: Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek 1972, 346–347. [Google Scholar]
 4. Drążkowska B., Kościół w świecie mediów. Ewangelizacja w dobie komputerów, Paedagogika Christiana 21 (2008) 1, 109–121. [Google Scholar]
 5. Drożdż M., Media przestrzenią dialogu z człowiekiem. Inspiracje soborowe w myśli Jana Pawła II, w: Inter mirifica – Dziennikarstwo i perspektywy, red. A. Baczyński, M. Drożdż, M. Legan, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2013, 81–109. [Google Scholar]
 6. Gałązka W., Charyzmat zakonny, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002. [Google Scholar]
 7. Gonzàlez de Cardedal O., List do przyjaciela dziennikarza, w: Dziennikarski etos, red. Z. Kobylińska, Olsztyn: Lux Mundi 1996, 297–307. [Google Scholar]
 8. Guzek D., Wybrane aspekty rzetelności dziennikarskiej w Polsce i Hiszpanii–perspektywa porównawcza, Rocznik Prasoznawczy 2013, 7, 73–83. [Google Scholar]
 9. Kindziuk M., Środki społecznego przekazu w duszpasterstwie. Etyczna analiza relacji, w: Media w duszpasterstwie, red. M. Przybysz, [Google Scholar]
 10. T. Wielebski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2014, 83–86. [Google Scholar]
 11. Kloch J., Wypłynąć na głębię. Stosowanie technologii informatycznych i Internetu w Kościele w myśli Jana Pawła II, Studia Elbląskie (2006) 7, 239–245. [Google Scholar]
 12. Kuc L., Krótki traktat o teologii komunikacji, Leszno koło Błonia: Lumen 1997. [Google Scholar]
 13. Lepa A, Dziennikarz jest nauczycielem, Niedziela (2004) 4, 9. [Google Scholar]
 14. Lepa A, Rodzina katolicka i środki społecznego przekazu, Wiadomości Diecezji Łódzkiej (1977) 11–12, 270–276. [Google Scholar]
 15. Lepa A., Apostolat mediów, Niedziela (1992) 10, 1;5. [Google Scholar]
 16. Lepa A., Autorytety wehikułem propagandy, Niedziela (1993) 28, 1;15. [Google Scholar]
 17. Lepa A., Być dziennikarzem to służyć człowiekowi, Nasz Dziennik (2001) 17–18 III, 14–15. [Google Scholar]
 18. Lepa A., Dziennikarz nauczycielem?, Niedziela (2000) 38, 8. [Google Scholar]
 19. Lepa A., Ewangelizować przez media, Niedziela (2006) 32, 15. [Google Scholar]
 20. Lepa A., Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2003. [Google Scholar]
 21. Lepa A., Kult banału w mediach?, Niedziela (2008) 38, 20–21. [Google Scholar]
 22. Lepa A., Mass media i tożsamość Polaków, Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela” 1996. [Google Scholar]
 23. Lepa A., Media a postawy, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2003. [Google Scholar]
 24. Lepa A., Misja albo kasa, wywiad, red. J. Jaskólska, Moja Rodzina (2009) 2, 6–7. [Google Scholar]
 25. Lepa A., Misja czy kasa? Gdzie mówią pieniądze, tam milczy prawda, wywiad, red. S. Jagodziński, Nasz Dziennik (2008) 20–21 IX, 9–10. [Google Scholar]
 26. Lepa A., Nauczycielka mądrej roztropności, Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie (2007) 11, 966–970. [Google Scholar]
 27. Lepa A., Nowa poprawność w mediach?, Niedziela (2010) 4, 18. [Google Scholar]
 28. Lepa A., Nowoczesne duszpasterstwo a media masowe, Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie (1992) 5, 165–168. [Google Scholar]
 29. Lepa A., Poprawność polityczna czy służba prawdzie?, Niedziela (2000) 26, 14. [Google Scholar]
 30. Lepa A., Postawy prawdziwe i ewangeliczne, Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie (2007) 6–8, 593–596. [Google Scholar]
 31. Lepa A., Potęga słowa, Nasz Dziennik, (2009) 17–18 I, 16. [Google Scholar]
 32. Lepa A., Radio katolickie w służbie ewangelizacji, Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie (1994) 7–8, 297–302. [Google Scholar]
 33. Lepa A., Słowo zmanipulowane, Nasz Dziennik, (2009) 9 II, 10–11. [Google Scholar]
 34. Lepa A., Środki przekazu w głoszeniu Słowa Bożego, Niedziela (1993) 19, 12;16 [Google Scholar]
 35. Lepa A., Telewizja miejscem ewangelizacji, wywiad, red. R. Czeszkiewicz, Magazyn Przyjaciół Radia i Telewizji TV Niepokalanów II (7) 2001, 6–10. [Google Scholar]
 36. Lepa A., W służbie prawdy. Wywiad, red. E. Igańska, Nasz Dziennik (2003) 24 I, 7a. [Google Scholar]
 37. Lepa A., W trosce o media publiczne, Nasz Dziennik (2008) 12 III, 5. Lepa A., Wartości chrześcijańskie w kulturze czy dalsza jej sowietyzacja?, Niedziela (1993) 12, 1;6. [Google Scholar]
 38. Lepa A., Zadania mediów w ewangelizacji, Niedziela (2016) 4, 14–15. [Google Scholar]
 39. Leśniczak R., González Gaitano N., L’etica nell’informazione religiosa, w: Teoria e pratica del giornalismo religioso. Come informare sulla Chiesa cattolica: fonti, logiche, storie, personaggi, red. [Google Scholar]
 40. G. Tridente, Edizioni Università della Santa Croce, red. G. Tridente, Roma 2014, 199–222. [Google Scholar]
 41. Lewek A., „Dziennikarz znakomity” według Jana Pawła II, Łódzkie Studia Teologiczne (2008) 7, 37–52. [Google Scholar]
 42. Maciaszek P., Zbawienie człowieka w świecie kreowanym przez media, Częstochowa: Garmond 2013. [Google Scholar]
 43. Mularska A., Rodzina – wspólnota ewangelizująca w myśli Świętego Jana Pawła, w: Duchowość w dobie nowej ewangelizacji, red. M. Tatar, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2016, 203–222. [Google Scholar]
 44. Nagrodzki K., Dziennikarz to brzmi dumnie? Oby słowa bp. Lepy o „środkach” i „narzędziach” wypełniania „postaw ewangelizacji” nie przeminęły z wiatrem, w: https://wpolityce.pl/media/469220- -dziennikarz-to-brzmi-dumnie (dostęp 15.12.2022). [Google Scholar]
 45. Olędzki J., O wizerunku public relations w polskim społeczeństwie, Studia Medioznawcze (2016) 1, 23–38. [Google Scholar]
 46. Parzyszek C., Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki: Apostolicum 2007. [Google Scholar]
 47. Sosnowska J., Dziennikarz – specjalista. Zasady pracy dziennikarza religijnego, Kultura – Media – Teologia (2013) 15, 73–91. [Google Scholar]
 48. Tatar M., Duchowość małżeństwa i rodziny dzisiaj, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave 2013. [Google Scholar]
 49. Tkocz S., Cele i zadania prasy katolickiej w Polsce, Znaki czasu (1987) 5/1, 155–159. [Google Scholar]
 50. Urbański S., Dziedzictwo męczenników w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, w: W trosce o Kościół i naród, red. S. Urbański, Warszawa: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, 128–148. [Google Scholar]
 51. Urbański S., Uświęcająca moc instytutów świeckich, w: Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002, 99–115. [Google Scholar]
 52. Zeman B., O łaskę Pana. Modlitwy za media i ich użytkowników, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2010 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.