Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 1 (2021)

Artykuły

Słowo πύλη w MT 16,18 i Tragedia Antygona Sofoklesa: Przyczynek do problematyki tłumaczenia

Opublikowane: 07.06.2021

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację studium podjętego w 2017 r. na łamach drugiego numeru czasopisma Colloquia Theologica Ottoniana (s. 57–67). Zaproponowana wówczas argumentacja, uzasadniająca odczytanie słowa πύλαι w Mt 16,18 jako „gardziele”, jest tu wzbogacona o kolejne dwie racje przemawiające za takim właśnie zrozumieniem analizowanego greckiego rzeczownika. Przytaczane dowody pochodzą z Antygony Sofoklesa i niejako utwierdzają w słuszności proponowanej interpretacji.

Bibliografia

 1. Bauckham R., Hades, Hell, in: The Anchor Yale Bible Dictionary, ed. D.N. Freedman, vol. 3, New Haven–London 1992, s. 14–15. [Google Scholar]
 2. Böcher O., ᾅδης, in: Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento, vol. I, a cura di H. Balz, G. Schneider, O. Soffritti,trad. R. Chiavarino, V. Gatti, E. Riboldi, Brescia 1995, s. 80–81. [Google Scholar]
 3. Browning W.R.F., Oxford Dictionary of the Bible, (Oxford Paperback Reference), Oxford 2004. [Google Scholar]
 4. Bruce F.F., Die Apostelgeschichte, in: Kommentar zur Bibel. AT und NT in einem Band, hrsg. v. D. Guthrie, J.A. Motyer, übers. v. G. Balders u. a., Witten 20128, s. 207–256. [Google Scholar]
 5. Bullinger E.W., Commentary on Revelation, Grand Rapids 1984. [Google Scholar]
 6. Cairns D., Sophocles: Antigone, (Bloomsbury Companions to Greek and Roman Tragedy), London–Oxford–New York–New Dehli–Sydney 2016. [Google Scholar]
 7. Das Bedeutungswörterbuch, (Duden 10), hrsg. v. W. Müller u. a., Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich 1985. [Google Scholar]
 8. Diccionario bíblico hebreo-español, editado por L. Alonso Schökel, V. Morla, V. Collado, Madrid 1999. [Google Scholar]
 9. Dikevičius D., Biblinė hermeneutika: literatūrinė prieitis, „Magnificat“ 5 (2017), s. 13–17. [Google Scholar]
 10. Dzikiewicz D., Przyczynek do tłumaczenia słowa πύλη w wersecie Mt 16,18, „Colloquia Theologica Ottoniana“ 2 (2017), s. 57–67. [Google Scholar]
 11. France R.T., The Gospel of Matthew, (The New International Commentary on the New Testament), Grand Rapids–Cambridge 2007. [Google Scholar]
 12. Grech P., Ermeneutica, in: Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, a cura di P. Rossano, G. Ravasi, A. Girlanda, Cinisello Balsamo 20017, s. 464–489. [Google Scholar]
 13. Greene L., Sharman-Burke J., Die mythische Reise. Die Bedeutung der Mythen als ein Führer durch Leben, übers. v. Z.Weller, München 2004. [Google Scholar]
 14. Griffith M., Introduction, in: Sophocles, Antigone, ed. M. Griffith, (Cambridge Greek and Latin Classics), Cambridge 2003, s. 1–68. [Google Scholar]
 15. Griffith M., Preface, in: Sophocles, Antigone, ed. M. Griffith, (Cambridge Greek and Latin Classics), Cambridge 2003, s. VII–X. [Google Scholar]
 16. Grundmann W., Das Evangelium nach Matthäus, (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament I), Berlin 1968. [Google Scholar]
 17. Haag H., Scheol, in: Bibel-Lexikon, hrsg. v. H. Haag, Leipzig 1969, s. 1537. [Google Scholar]
 18. Haag H., Tor, in: Bibel-Lexikon, hrsg. v. H. Haag, Leipzig 1969, s. 1766–1767. [Google Scholar]
 19. Harrington D.J., The Gospel of Matthew, (Sacra Pagina Series 1), Collegeville 1991. [Google Scholar]
 20. Hoheisel K., Seldmeier F., Wehr L., Unterwelt, in: Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. v. W. Kasper u. a., Bd. 10, Freiburg–Basel–Rom–Wien 2001, s. 445–448. [Google Scholar]
 21. Klauck H.J., 1. Korintherbrief. 2. Korintherbrief, Fs. für Rudolf Schnackenburg zum 70. Geburtstag, Leipzig 1989. [Google Scholar]
 22. Ladd G.E., A Commentary on the Revelation of John, Grand Rapids 1972. [Google Scholar]
 23. Lexikon zur Bibel, hrsg. v. F. Rienecker, G. Maier, Witten 2008. [Google Scholar]
 24. Nelis J., Hades, in: Bibel-Lexikon, hrsg. v. H. Haag, Leipzig 1969, s. 654. [Google Scholar]
 25. Nixon R.E., Das Evangelium nach Matthäus, in: Kommentar zur Bibel. AT und NT in einem Band, hrsg. v. D. Guthrie, J.A. Motyer, übers. v. G. Balders u. a., Witten 20128, s. 1–53. [Google Scholar]
 26. Paul I., Revelation. An Introduction and Commentary, (Tyndale New Testament Commentaries 20), Downers Grove–London 2018. [Google Scholar]
 27. Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, in: Pontificia Commissione Biblica, G. Ghiberti, F. Mosetto, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Commento, (Percorsi e traguardi biblici), Leumann 1998, s. 25–97. [Google Scholar]
 28. Rosik M., Pierwszy list do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, (Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament VII), Częstochowa 2009. [Google Scholar]
 29. Schmid J., Das Evangelium nach Matthäus, (Regensburger Neues Testament 1), Leipzig–Regensburg 1963. [Google Scholar]
 30. Sophocles’ Antigone. A New Translation, trans. a. ed. D.J. Rayor, K. Limban, Cambridge 2011. [Google Scholar]
 31. Sofokles, Antygona, (Lektura plus opracowanie), tłum. K. Morawski, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 32. Sophocles, Antigone. Oedipus the King. Oedipus at Colonus, ed. D. Grene, R. Lattimore, M. Griffith, G.W. Most, trans. E. Wyckoff, D. Grene, R. Lattimore, vol. I, (The Complete Greek Tragedies), Chicago–London 2013. [Google Scholar]
 33. Sophocles, The Plays and Fragments, with critical notes, commentary, and translation in English prose. Part III: The Antigone, trans. a. ed. R.C. Jebb, Cambridge 1900, [online], https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0023%3Atext%3Dintro (dostęp: 15.06.2020). [Google Scholar]
 34. Sophokles, Antigone. Tragödie, übers. u. hrsg. v. K. Steinmann, (Reclams Universal–Bibliothek 1907), Ditzingen–Stuttgart 2013. [Google Scholar]
 35. Szczepanik J., Marszał A., Antygona. Opracowanie, in: Sofokles, Antygona, (Lektura plus opracowanie), tłum. K. Morawski, Warszawa 2011, s. 61–94. [Google Scholar]
 36. The Oxford Dictionary of the Classical World, (Oxford Paperback Reference), ed. J. Roberts, Oxford 2007. [Google Scholar]
 37. Trilling W., Das Evangelium nach Matthäus. 2. Teil, (Geistliche Schriftlesung NT 1/2), Düsseldorf 1965. [Google Scholar]
 38. Weiser A., Die Apostelgeschichte, Leipzig 1989. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.