Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 4 (2021)

Artykuły

Ryszarda ze Świętego Wiktora „Poczet cesarzy rzymskich od Konstantyna Wielkiego do Zenona”, czyli przekład księgi ósmej z pierwszej części jego „Libri exceptionum”

Przesłane: 5 stycznia 2022
Opublikowane: 05.01.2022

Abstrakt

This article presents the first Polish translation of the eighth book about successive Roman emperors from Constantine the Great to Zeno from the first part of Liber exceptionum by Richard of Saint Victor, one of the main representatives of the Victorine school operating in the 12th century in Saint Victor’s Abbey in Paris. The text of the translation is a continuation of Richard’s The set of Roman emperors from Octavian to Trajan (Richard of Saint Victor’s „The set of Roman emperors from Octavian to Trajan”, i.e. the polish translation of the sixth book from the first part of his „Liber exceptionum”, „Łódzkie Studia Teologiczne” 30 [2021] 1, 63–83) and The set of Roman emperors from Trajan to Constantine the Great (Richard of Saint Victor’s „The set of Roman emperors from Trajan to Constantine the Great”, i.e. the polish translation of the seventh book from the first part of his „Liber exceptionum”, „Łódzkie Studia Teologiczne” 30 [2021] 3, 113–134), already available in Polish.

Bibliografia

  1. Crossnoe M., “Devout, Learned, and Virtuous”: The History and Histories of the Order of Saint Victor, w: A Companion to the Abbey of Saint Victor in Paris, red. H. Feiss, J. Mousseau, Leiden 2018, 1–51. Crossnoe M., “Devout, Learned, and Virtuous”: The History and Histories of the Order of Saint Victor, w: A Companion to the Abbey of Saint Victor in Paris, red. H. Feiss, J. Mousseau, Leiden 2018, 1–51. [Google Scholar]
  2. Libowski Ł., “Studeamus ergo, fratres, […] domum cordis nostri intrare”. Kazanie adwentowe Ryszarda ze Świętego Wiktora [“Liber exceptionum”, II, X, 5], Nowiny Raciborskie 30 (2021) 49, 8. Libowski Ł., “Studeamus ergo, fratres, […] domum cordis nostri intrare”. Kazanie adwentowe Ryszarda ze Świętego Wiktora [“Liber exceptionum”, II, X, 5], Nowiny Raciborskie 30 (2021) 49, 8. [Google Scholar]
  3. Libowski Ł., „Studeamus, fratres carissimi, studeamus tam gloriosae civitatis cives esse”. Trzy kazania Ryszarda ze Świętego Wiktora z jego „Liber exceptionum” [II, X, 1–3] – wstęp, przekład, komentarz, Littera Antiqua 15 (2020), 4–33. Libowski Ł., „Studeamus, fratres carissimi, studeamus tam gloriosae civitatis cives esse”. Trzy kazania Ryszarda ze Świętego Wiktora z jego „Liber exceptionum” [II, X, 1–3] – wstęp, przekład, komentarz, Littera Antiqua 15 (2020), 4–33. [Google Scholar]
  4. Libowski Ł., Wilk P., Ryszarda ze Świętego Wiktora „Poczet cesarzy rzymskich od Oktawiana do Trajana”, czyli przekład księgi szóstej z pierwszej części jego „Libri exceptionum”, Łódzkie Studia Teologiczne 30 (2021) 1, 63–83. Libowski Ł., Wilk P., Ryszarda ze Świętego Wiktora „Poczet cesarzy rzymskich od Oktawiana do Trajana”, czyli przekład księgi szóstej z pierwszej części jego „Libri exceptionum”, Łódzkie Studia Teologiczne 30 (2021) 1, 63–83. [Google Scholar]
  5. Libowski Ł., Wilk P., Ryszarda ze Świętego Wiktora „Poczet cesarzy rzymskich od Trajana do Konstantyna Wielkiego”, czyli przekład księgi siódmej z pierwszej części jego „Libri exceptionum”, Łódzkie Studia Teologiczne 30 (2021) 3, 113–134. Libowski Ł., Wilk P., Ryszarda ze Świętego Wiktora „Poczet cesarzy rzymskich od Trajana do Konstantyna Wielkiego”, czyli przekład księgi siódmej z pierwszej części jego „Libri exceptionum”, Łódzkie Studia Teologiczne 30 (2021) 3, 113–134. [Google Scholar]
  6. Richard de Saint-Victor, Liber exceptionum (seria: Textes Philosophiques du Moyen Age, t. 5), J. Chatillon (wyd.), Paris 1958. Richard de Saint-Victor, Liber exceptionum (seria: Textes Philosophiques du Moyen Age, t. 5), J. Chatillon (wyd.), Paris 1958. [Google Scholar]
  7. Ryszard ze Świętego Wiktora, O początku i podziale sztuk, tłum. Ł. Libowski, w: Wiktoryni. Kultura intelektualna szkoły św. Wiktora, red. W. Bajor, M. Janecki, D. Poirel, Kęty 2021 [w druku]. Ryszard ze Świętego Wiktora, O początku i podziale sztuk, tłum. Ł. Libowski, w: Wiktoryni. Kultura intelektualna szkoły św. Wiktora, red. W. Bajor, M. Janecki, D. Poirel, Kęty 2021 [w druku]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.