Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 4 (2022)

Varia

Przymioty świętego. „Sermones VI–VIII” Ryszarda ze św. Wiktora – wstęp, przekład, komentarz

 • ks. Piotr Wilk
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.4.133-144  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

This article presents the reader with the first Polish translation of the three sermons (Sermon VI–VIII) from the first part of Liber exceptionum by Richard of Saint Victor, one of the main representatives of the Victorine school operating in the 12th century in Saint Victor’s Abbey in Paris, which deals with presentation saint, and especially Apostols. The text is undoubtedly an example of medieval Christian hagiography. It is preceded by a preface, in which Richard is briefly introduced and in which the sermons are generally characterized as well as the corresponding imagine of saint itself. Translation has been provided with notes for more efficient reading.

Bibliografia

 1. Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003, Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (deon.pl) (dostęp: 31.01.2022). [Google Scholar]
 2. Coulter D.M., Per visibilia ad invisibilia Theological Method in Richard of St. Victor (d. 1173), Turnhout 2006. [Google Scholar]
 3. Crossnoe M., “Devout, Learned, and Virtuous”: The History and Histories of the Order of Saint Victor, w: A Companion to the Abbey of Saint Victor in Paris, red. H. Feiss, J. Mousseau, Leiden 2018, 1–51. [Google Scholar]
 4. Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna III, 1, tłum. A. Caba, Kraków 2013. [Google Scholar]
 5. Feiss H., Pastoral Ministry: Preaching and Confession, w: A Companion to the Abbey of Saint Victor in Paris, red. H. Feiss, J. Mousseau, Leiden 2018, 147–186. [Google Scholar]
 6. Gage J., Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, tłum. J. Holzman, Kraków 2008. [Google Scholar]
 7. Grabski A.F., Dzieje historiografii, Poznań 2006. [Google Scholar]
 8. Grecko-polski Nowy Testament : wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu, tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 9. Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Sandomierz 2013. [Google Scholar]
 10. Libowski Ł., “Studeamus ergo, fratres, […] domum cordis nostri intrare”. Kazanie adwentowe Ryszarda ze Świętego Wiktora [“Liber exceptionum”, II, X, 5], Nowiny Raciborskie 30 (2021) 49, 8. [Google Scholar]
 11. Libowski Ł., „Studeamus, fratres carissimi, studeamus tam gloriosae civitatis cives esse”. Trzy kazania Ryszarda ze Świętego Wiktora z jego „Liber exceptionum” [II, X, 1–3] – wstęp, przekład, komentarz, Littera Antiqua 15 (2020), 4–33. [Google Scholar]
 12. Libowski Ł., Wilk P., Ryszarda ze Świętego Wiktora „Poczet cesarzy rzymskich od Oktawiana do Trajana”, czyli przekład księgi szóstej z pierwszej części jego „Libri exceptionum”, Łódzkie Studia Teologiczne 30 (2021) 1, 63–83. [Google Scholar]
 13. Migne J.-P., Patrologiae Cursus Completus: Series Latina, t. 177, Paris 1854, https://books.google.pl/books?id=zLP6ky2yjzkC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (dostęp: 31.01.2022). [Google Scholar]
 14. Richard de Saint-Victor, Liber exceptionum (seria: Textes Philosophiques du Moyen Age, t. 5), J. Chatillon (wyd.), Paris 1958. [Google Scholar]
 15. Rotter L., Symbolika kwiatów i ziół, w: Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, red. J. Marecki, L. Rotter, 147–158. [Google Scholar]
 16. Septuaginta, czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, przeł. R. Popowski, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 17. Szram M., Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej (II–V w.), Lublin 2001. [Google Scholar]
 18. Wilk P., Ryszarda ze św. Wiktora Sermo IV: Życie nasze jest jak morze – wstęp, komentarz, przekład, (w procesie recenzyjnym w Świdnickich Studiach Teologicznych). [Google Scholar]
 19. Saint’s qualities. Richard’s of St. Victor Sermons VI–VIII – introduction, translation, commentary. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.