Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 2 (2023)

Artykuły

Pojęcie dziennikarza w prawie polskim

 • Szymon Kaczmarczyk
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2023.2.57-64  [Google Scholar]
Opublikowane: 28.06.2023

Abstrakt

A journalist is one of the professions that has high public support and should be characterised by high moral and ethical requirements when performing their work, which is to provide information to the public. The aim of this article is to analyse the notion of journalist on a linguistic and legal level. It was made by analysing the definition of a journalist in dictionaries of the Polish language and in the science of social communication and the media, as well as by analysing the dogmatic legal definition of the notion of journalist contained in Article 7(2)(5) of the Press Law.

 

Bibliografia

 1. Akty normatywne [Google Scholar]
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914. [Google Scholar]
 3. Literatura [Google Scholar]
 4. Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976. [Google Scholar]
 5. Hesse W., Schaffeld B., Rübenach H., Arbeitsrecht der Pressejournalisten, Stuttgart 1998. [Google Scholar]
 6. Kononiuk T., Michalski B., Problemy prawne zawodu dziennikarskiego, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 7. Lis W., Rozdział I Determinanty działalności dziennikarza w: Status prawny dziennikarza, red. W. Lis, Warszawa 2014 (dostęp: 25.02.2023). [Google Scholar]
 8. Michalski B., Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 9. Sawicki M., Dziennikarz w ujęciu ustawy Prawo prasowe – problematyka terminologiczna, Monitor Prawniczy 2012, nr 20. [Google Scholar]
 10. Słownik języka polskiego PAN, red. W. Doroszewski, t. II, Warszawa 1965. [Google Scholar]
 11. Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1, Warszawa 1998, s. 219. [Google Scholar]
 12. Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 13. Szot L., Wolność dziennikarzy w polskim systemie prawnym, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 14. Weischenberg S., Malik M., Scholl A., Journalismus in Deutschland 2005, dostępne na: http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx mppublications/07-2006 Weischenberg.pdf (dostep 1.03.2023). [Google Scholar]
 15. Strony internetowe [Google Scholar]
 16. https://potegaprasy.wordpress.com/ [Google Scholar]
 17. https://sjp.pwn.pl/sjp/dziennikarz;2455706.html – dostęp 28.02.2023 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.