Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Zastępca Redaktora naczelnego:
prof. ucz. dr hab. Piotr Steczkowski

Sekretarz naukowy:
dr hab. Marta Osuchowska

Członkowie Kolegium Redakcyjnego:
prof. ucz. dr hab. Marek Bielecki
dr hab. Wojciech Brzozowski
dr Michał Hucał
mgr Igor Kilanowski

 

Skład Rady Naukowej

prof. Libero Gerosa (Université de la Suisse Italienne, Lugano)
prof. dr hab. Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
hab. prof. ucz. Jan Krajczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Krzysztof Krasowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Józef Krukowski (Polska Akademia Nauk, oddz. w Lublinie)
prof. Philippe Nelidoff (Université Toulouse Capitole)
dr doc. lic. Damián Němec (Palacký University in Olomouc)
prof. dr hab. Michał Pietrzak (Uniwersytet Warszawski)
hab. prof. ucz. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)
hab. prof. ucz. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński)
hab. prof. ucz. Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)