Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Procedura recenzyjna

Zespół Redakcyjny Przeglądu Prawa Wyznaniowego dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

Wszystkie materiały przeznaczone do publikacji w kolejnych tomach poddawane są ocenie (dwóch?) recenzentów, których afiliacja jest różna od afiliacji autora. Regułą jest, że recenzenci wybierani są z grona samodzielnych pracowników naukowych, afiliowanych w innej jednostce naukowej niż jednostka redaktora naczelnego PPW. Nie powołuje się recenzentów spośród członków Zespołu Redakcyjnego PPW. Redakcja udostępnia listę recenzentów publikacji w każdym numerze czasopisma w wersji drukowanej.

Lista recenzentów na stałe współpracujących z Przeglądem Prawa Wyznaniowego jest udostępniona na stronie internetowej czasopisma.

Przesyłając materiały do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości; autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. double-blind review proces.

Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia.

Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:

- oryginalność i nowatorski charakter pracy;

- wartość merytoryczna;

- cytowana literatura i orzecznictwo;

- poprawność metodologiczna

- warsztat naukowy.