Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Kronika

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, 8 Września 2021 r.

Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) IV kadencji (lata 2020-2024) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 13 czerwca 2020 r. do 8 września 2021 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

Downloads

Download data is not yet available.