Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Bibliografia

Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za 2020 rok

 • Michał Hucał
Przesłane: 26 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

[nie dotyczy]

Bibliografia

 1. Publikacje zwarte Publikacje zwarte [Google Scholar]
 2. MONOGRAFIE MONOGRAFIE [Google Scholar]
 3. Stanisz P., Religion and Law in Poland, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020, ss. 192. Stanisz P., Religion and Law in Poland, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020, ss. 192. [Google Scholar]
 4. PRACE ZBIOROWE PRACE ZBIOROWE [Google Scholar]
 5. Concordats between the Holy See and Poland, red. J. Krukowski, Lublin: TN KUL, 2020, 446 s. Concordats between the Holy See and Poland, red. J. Krukowski, Lublin: TN KUL, 2020, 446 s. [Google Scholar]
 6. Człowiek – Państwo – Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, 818 s. Człowiek – Państwo – Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, 818 s. [Google Scholar]
 7. Prawna ochrona wolności sumienia i religii. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, 399 s. Prawna ochrona wolności sumienia i religii. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, 399 s. [Google Scholar]
 8. Prawo w służbie ochrony dzieci. Ustawodawstwo – Praktyka – Wyzwania, red. M. Różański, Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, 2020, 212 s. Prawo w służbie ochrony dzieci. Ustawodawstwo – Praktyka – Wyzwania, red. M. Różański, Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, 2020, 212 s. [Google Scholar]
 9. Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, 286 s. Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, 286 s. [Google Scholar]
 10. Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, 520 s. Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, 520 s. [Google Scholar]
 11. Artykuły i glosy Artykuły i glosy [Google Scholar]
 12. PUBLIKACJE ZBIOROWE PUBLIKACJE ZBIOROWE [Google Scholar]
 13. Abramowicz A.M., Fundusz Kościelny – relikt czasów komunistycznych czy ważny element systemu finansowania związków wyznaniowych w Polsce demokratycznej? The Church Fund – a relic of communist times or an important element of the system of financing religious organisations in democratic Poland?, w: Právna politika a legislatíva v ob-lasti konfesného práva: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci onli-ne medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 24.-25. septembra 2020. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave, red. M. Moravčíková, Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, s. 6–21. Abramowicz A.M., Fundusz Kościelny – relikt czasów komunistycznych czy ważny element systemu finansowania związków wyznaniowych w Polsce demokratycznej? The Church Fund – a relic of communist times or an important element of the system of financing religious organisations in democratic Poland?, w: Právna politika a legislatíva v ob-lasti konfesného práva: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci onli-ne medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 24.-25. septembra 2020. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave, red. M. Moravčíková, Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, s. 6–21. [Google Scholar]
 14. Adamus R., Judeochrześcijańska koncepcja darowania długów a „względy humanitarne” przy oddłużeniu osób fizycznych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 13–30. Adamus R., Judeochrześcijańska koncepcja darowania długów a „względy humanitarne” przy oddłużeniu osób fizycznych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 13–30. [Google Scholar]
 15. Badźmirowska-Masłowska K., Jacek Rosa Przestępczość seksualna przeciwko dziecku. Kilka uwag na temat prawa i aksjologii, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 31–48. Badźmirowska-Masłowska K., Jacek Rosa Przestępczość seksualna przeciwko dziecku. Kilka uwag na temat prawa i aksjologii, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 31–48. [Google Scholar]
 16. Balicki A., Uwagi na tle projektu nowelizacji Karty nauczyciela w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 49–60. Balicki A., Uwagi na tle projektu nowelizacji Karty nauczyciela w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 49–60. [Google Scholar]
 17. Bereszyński Z., Prawe ramię partii w walce z Kościołem. Działalność terenowych struktur Urzędu do spraw Wyznań na przykładzie województwa opolskiego, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 108–217. Bereszyński Z., Prawe ramię partii w walce z Kościołem. Działalność terenowych struktur Urzędu do spraw Wyznań na przykładzie województwa opolskiego, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 108–217. [Google Scholar]
 18. Bielaszka-Podgórny B., Organizacja i zakres kompetencji Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie w świetle archiwaliów zespołu Urząd Wojewódzki w Tarnowie, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 288–310. Bielaszka-Podgórny B., Organizacja i zakres kompetencji Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie w świetle archiwaliów zespołu Urząd Wojewódzki w Tarnowie, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 288–310. [Google Scholar]
 19. Bielecki M., Wolność religijna w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej na przykładzie organizowania zajęć z religii i etyki. Postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 25–42. Bielecki M., Wolność religijna w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej na przykładzie organizowania zajęć z religii i etyki. Postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 25–42. [Google Scholar]
 20. Bielecki M., Wolność sumienia i religii a wykonywanie świadczeń na rzecz obrony, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 61–80. Bielecki M., Wolność sumienia i religii a wykonywanie świadczeń na rzecz obrony, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 61–80. [Google Scholar]
 21. Blanco M., Ustawa organiczna o wolności religijnej, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 225–242. Blanco M., Ustawa organiczna o wolności religijnej, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 225–242. [Google Scholar]
 22. Borecki P., Zasada niezależności i autonomii Kościoła i państwa w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r., w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 81–94. Borecki P., Zasada niezależności i autonomii Kościoła i państwa w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r., w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 81–94. [Google Scholar]
 23. Brzozowski W., Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 95–117. Brzozowski W., Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 95–117. [Google Scholar]
 24. Brzozowski W., Polski wariant świeckości państwa, w: Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, red. A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. M. Wiszowaty, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2020, s. 146–155. Brzozowski W., Polski wariant świeckości państwa, w: Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, red. A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. M. Wiszowaty, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2020, s. 146–155. [Google Scholar]
 25. Brzozowski W., Religious Neutrality and its Enemies: The Polish Experience, w: State and Religion: Between Conflict and Cooperation, red. D. Ehlers, H. Glaser, Baden-Baden: Nomos, 2020, s. 405–422. Brzozowski W., Religious Neutrality and its Enemies: The Polish Experience, w: State and Religion: Between Conflict and Cooperation, red. D. Ehlers, H. Glaser, Baden-Baden: Nomos, 2020, s. 405–422. [Google Scholar]
 26. Gałązka A., Zasada jawności na etapie czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 119–130. Gałązka A., Zasada jawności na etapie czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 119–130. [Google Scholar]
 27. Góralski W., List pasterski kard. Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa warszawskiego, O rozkrzewianiu wiary świętej z 6 stycznia 1921 roku, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 131–144. Góralski W., List pasterski kard. Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa warszawskiego, O rozkrzewianiu wiary świętej z 6 stycznia 1921 roku, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 131–144. [Google Scholar]
 28. Góralski W., The Polish Concordat of 1925, w: Concordats between the Holy See and Poland, red. J. Krukowski, Lublin: TN KUL, 2020, s. 62–89. Góralski W., The Polish Concordat of 1925, w: Concordats between the Holy See and Poland, red. J. Krukowski, Lublin: TN KUL, 2020, s. 62–89. [Google Scholar]
 29. Góralski W., Umowa ramowa między Stolica Apostolską i Republiką Burundi w sprawach wspólnego interesu z 6 listopada 2012 roku narzędziem inkulturacji na kontynencie afrykańskim, „Roczniki Nauk Prawnych” 2020, nr 1, s. 49–74. Góralski W., Umowa ramowa między Stolica Apostolską i Republiką Burundi w sprawach wspólnego interesu z 6 listopada 2012 roku narzędziem inkulturacji na kontynencie afrykańskim, „Roczniki Nauk Prawnych” 2020, nr 1, s. 49–74. [Google Scholar]
 30. Góralski W., Umowa ramowa między Stolicą Apostolską i Republiką Konga w sprawie relacji między Kościołem katolickim i Państwem z 3 lutego 2017 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 2020, nr 33, s. 71–89. Góralski W., Umowa ramowa między Stolicą Apostolską i Republiką Konga w sprawie relacji między Kościołem katolickim i Państwem z 3 lutego 2017 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 2020, nr 33, s. 71–89. [Google Scholar]
 31. Górowska B., Nauczanie religii w Polsce w latach 1961–2020. Ujęcie przeglądowe, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 145–162. Górowska B., Nauczanie religii w Polsce w latach 1961–2020. Ujęcie przeglądowe, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 145–162. [Google Scholar]
 32. Gucewicz D., Wydział do spraw Wyznań w Gdańsku 1950–1990. Wybrane zagadnienia, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 15–38. Gucewicz D., Wydział do spraw Wyznań w Gdańsku 1950–1990. Wybrane zagadnienia, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 15–38. [Google Scholar]
 33. Kaczorowski A.W., Działania Urzędu do spraw Wyznań w sprawie Kościelnej Fundacji Rolniczej 1982–1986, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 369–377. Kaczorowski A.W., Działania Urzędu do spraw Wyznań w sprawie Kościelnej Fundacji Rolniczej 1982–1986, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 369–377. [Google Scholar]
 34. Kasprzycki M., Organizacja i działalność Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu w latach 1975–1990. Zarys problemu, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 218–252. Kasprzycki M., Organizacja i działalność Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu w latach 1975–1990. Zarys problemu, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 218–252. [Google Scholar]
 35. Koredczuk J., Bluźnierstwo i obraza religii według Kodeksu kar głównych i poprawczych z 1847 i 1866 roku, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 163–176. Koredczuk J., Bluźnierstwo i obraza religii według Kodeksu kar głównych i poprawczych z 1847 i 1866 roku, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 163–176. [Google Scholar]
 36. Krzysztofek-Strzała K., Stosowanie prawa wobec Kościołów i związków wyznaniowych przez Urząd do spraw Wyznań. Wybrane zagadnienia, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 401–414. Krzysztofek-Strzała K., Stosowanie prawa wobec Kościołów i związków wyznaniowych przez Urząd do spraw Wyznań. Wybrane zagadnienia, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 401–414. [Google Scholar]
 37. Krzysztofek-Strzała K., Struktura i działalność Wydziału do spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie oraz Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa w latach 1960–1970, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 177–196. Krzysztofek-Strzała K., Struktura i działalność Wydziału do spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie oraz Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa w latach 1960–1970, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 177–196. [Google Scholar]
 38. Krzywkowska J., Prawo rodziców katolickich do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w kontekście prawa dziecka do wolności religijnej, w: Prawo w służbie ochrony dzieci: ustawodawstwo - praktyka - wyzwania, red. M. Różański, Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, 2020, s. 113–128. Krzywkowska J., Prawo rodziców katolickich do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w kontekście prawa dziecka do wolności religijnej, w: Prawo w służbie ochrony dzieci: ustawodawstwo - praktyka - wyzwania, red. M. Różański, Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, 2020, s. 113–128. [Google Scholar]
 39. Krzywkowska J., Świeckość państwa a nauczanie religii w szkołach publicznych w Polsce, [w:] Sekulárny Štát, red. M. Moravcíkova, Trnava, 2020, s. 9–22. Krzywkowska J., Świeckość państwa a nauczanie religii w szkołach publicznych w Polsce, [w:] Sekulárny Štát, red. M. Moravcíkova, Trnava, 2020, s. 9–22. [Google Scholar]
 40. Krzywkowska J., Udział osadzonego w postępowaniu w sprawie o nieważność małżeństwa kanonicznego - aspekty prawne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 197–212. Krzywkowska J., Udział osadzonego w postępowaniu w sprawie o nieważność małżeństwa kanonicznego - aspekty prawne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 197–212. [Google Scholar]
 41. Krzywkowska J., Vivchar O., Zasady funkcjonowania parafii rzymskokatolickich w Polsce w czasie epidemii, w: State and society facing pandemic, red. E. Burda, C. Lázaro Guillamón, M. Sitek, Bratysława: Comenius University in Bratislava 2020, s. 439–450. Krzywkowska J., Vivchar O., Zasady funkcjonowania parafii rzymskokatolickich w Polsce w czasie epidemii, w: State and society facing pandemic, red. E. Burda, C. Lázaro Guillamón, M. Sitek, Bratysława: Comenius University in Bratislava 2020, s. 439–450. [Google Scholar]
 42. Kwiatkowski Z., Zakaz przesłuchiwania duchownego w postępowaniu karnym, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 213–234. Kwiatkowski Z., Zakaz przesłuchiwania duchownego w postępowaniu karnym, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 213–234. [Google Scholar]
 43. López-Medina M.A., Systemy relacji Państwo–Kościół w dzisiejszej Europie, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 27–56. López-Medina M.A., Systemy relacji Państwo–Kościół w dzisiejszej Europie, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 27–56. [Google Scholar]
 44. Łuniewska K., Oręziak B., O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan. Zakres merytoryczny prac badawczych, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 11–24. Łuniewska K., Oręziak B., O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan. Zakres merytoryczny prac badawczych, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 11–24. [Google Scholar]
 45. Machnowska J., Urząd do spraw Wyznań wobec mienia przedwojennych żydowskich gmin wyznaniowych w latach 1950–1956, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 344–368. Machnowska J., Urząd do spraw Wyznań wobec mienia przedwojennych żydowskich gmin wyznaniowych w latach 1950–1956, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 344–368. [Google Scholar]
 46. Maroń G., Miejsce religii w procesie prawotwórczym w świetle liberalnej doktryny ekskluzywizmu i ustrojowej zasady religijnej neutralności państwa, w: Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, red. T. Barankiewicz, T. Barszcz, K. Motyka, J. Potrzeszcz, Lublin: TN KUL, 2020, s. 183–198. Maroń G., Miejsce religii w procesie prawotwórczym w świetle liberalnej doktryny ekskluzywizmu i ustrojowej zasady religijnej neutralności państwa, w: Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, red. T. Barankiewicz, T. Barszcz, K. Motyka, J. Potrzeszcz, Lublin: TN KUL, 2020, s. 183–198. [Google Scholar]
 47. Maroń G., Quae sunt caesaris, caesari; et quae sunt Dei, Deo. Bezstronność religijna organów samorządu terytorialnego w niewładczej praktyce uchwałodawczej, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 257–280. Maroń G., Quae sunt caesaris, caesari; et quae sunt Dei, Deo. Bezstronność religijna organów samorządu terytorialnego w niewładczej praktyce uchwałodawczej, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 257–280. [Google Scholar]
 48. Mętrak K., Urząd do spraw Wyznań wobec katolickiego budownictwa sakralnego – przypadek budowy kościoła Opatrzności Bożej na warszawskiej Ochocie, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 378–400. Mętrak K., Urząd do spraw Wyznań wobec katolickiego budownictwa sakralnego – przypadek budowy kościoła Opatrzności Bożej na warszawskiej Ochocie, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 378–400. [Google Scholar]
 49. Mikuła M., Zarzycki Z., Nauczanie prawa kościelnego i wyznaniowego w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2000–2020, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu,red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 281–306. Mikuła M., Zarzycki Z., Nauczanie prawa kościelnego i wyznaniowego w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2000–2020, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu,red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 281–306. [Google Scholar]
 50. Nabywaniec S., Synod Zamoyski 1720 roku, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 307–328. Nabywaniec S., Synod Zamoyski 1720 roku, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 307–328. [Google Scholar]
 51. Nitecki S., Kościół katolicki i związki wyznaniowe wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej w Polsce, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 345–366. Nitecki S., Kościół katolicki i związki wyznaniowe wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej w Polsce, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 345–366. [Google Scholar]
 52. Olszówka M., Bilateralność jako wyjątek od równouprawnienia związków religijnych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 367–388. Olszówka M., Bilateralność jako wyjątek od równouprawnienia związków religijnych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 367–388. [Google Scholar]
 53. Olszówka M., Granice ingerencji w wolność religii w stanie epidemii w świetle Konstytucji RP z 1997 r., w: P. Szustakiewicz, M. Wieczorek, Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, Radom: Wyd. UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, 2020, s. 58–74. Olszówka M., Granice ingerencji w wolność religii w stanie epidemii w świetle Konstytucji RP z 1997 r., w: P. Szustakiewicz, M. Wieczorek, Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, Radom: Wyd. UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, 2020, s. 58–74. [Google Scholar]
 54. Otaduy J., Rozdział i współpraca między państwem i wyznaniami religijnymi: umowy z Kościołem katolickim i innymi wyznaniami w Hiszpanii, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 243–279. Otaduy J., Rozdział i współpraca między państwem i wyznaniami religijnymi: umowy z Kościołem katolickim i innymi wyznaniami w Hiszpanii, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 243–279. [Google Scholar]
 55. Ożóg M., Dyskryminacja w realizacji prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 43–90. Ożóg M., Dyskryminacja w realizacji prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 43–90. [Google Scholar]
 56. Pohl Ł., O potrzebie zmiany obecnego ujęcia przepisu określającego przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 335–352. Pohl Ł., O potrzebie zmiany obecnego ujęcia przepisu określającego przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 335–352. [Google Scholar]
 57. Poniatowski M., Ochrona wolności religijnej w ramach stosunku pracy. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 173–215. Poniatowski M., Ochrona wolności religijnej w ramach stosunku pracy. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 173–215. [Google Scholar]
 58. Poniatowski M., Wolność religijna w aspekcie indywidualnym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 141–165. Poniatowski M., Wolność religijna w aspekcie indywidualnym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 141–165. [Google Scholar]
 59. Pszczyński M., Status prawny katolickich wydziałów teologicznych w uczelniach publicznych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 389–408. Pszczyński M., Status prawny katolickich wydziałów teologicznych w uczelniach publicznych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 389–408. [Google Scholar]
 60. Resler T., Muzyka jako przedmiot regulacji w prawie wewnętrznym kościołów i innych związków wyznaniowych: wybrane przykłady, w: Muzyka i prawo, red. P Pest, M. Winsław, Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2020, s. 219–237. Resler T., Muzyka jako przedmiot regulacji w prawie wewnętrznym kościołów i innych związków wyznaniowych: wybrane przykłady, w: Muzyka i prawo, red. P Pest, M. Winsław, Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2020, s. 219–237. [Google Scholar]
 61. Różański M., Czy współpraca państwa i związków religijnych w zakresie ochrony materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach kościelnych narusza świeckość państwa polskiego, w: Sekulárny štát, red. M. Moravčíková, Trnava 2020, s. 105–118. Różański M., Czy współpraca państwa i związków religijnych w zakresie ochrony materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach kościelnych narusza świeckość państwa polskiego, w: Sekulárny štát, red. M. Moravčíková, Trnava 2020, s. 105–118. [Google Scholar]
 62. Różański M., Realizacja norm prawnych dotyczących ochrony dóbr kultury, zawartych w artykule 14 konkordatu polskiego z 1925 r., w: Człowiek - Państwo - Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 409–424. Różański M., Realizacja norm prawnych dotyczących ochrony dóbr kultury, zawartych w artykule 14 konkordatu polskiego z 1925 r., w: Człowiek - Państwo - Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 409–424. [Google Scholar]
 63. Ryguła P., Rozdział i współpraca między państwem a Kościołem katolickim i innymi wyznaniami w konstytucji hiszpańskiej z 1978, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 191–224. Ryguła P., Rozdział i współpraca między państwem a Kościołem katolickim i innymi wyznaniami w konstytucji hiszpańskiej z 1978, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 191–224. [Google Scholar]
 64. Sobczak J., Obraza uczuć religijnych prowokacyjną kreacją artystyczną, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 445–470. Sobczak J., Obraza uczuć religijnych prowokacyjną kreacją artystyczną, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 445–470. [Google Scholar]
 65. Stanisz P., Autonomia i niezależność oraz współdziałanie w relacjach między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi jako fundamenty instytucjonalnego prawa wyznaniowego Rzeczypospolitej Polskiej, w: Relacje Państwo – Kościół w Europie. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2020, s. 105–139. Stanisz P., Autonomia i niezależność oraz współdziałanie w relacjach między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi jako fundamenty instytucjonalnego prawa wyznaniowego Rzeczypospolitej Polskiej, w: Relacje Państwo – Kościół w Europie. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2020, s. 105–139. [Google Scholar]
 66. Stanisz P., Conscientious objection of medical doctors under Polish law: Remarks on the judgment of the Constitutional Tribunal of 7 October 2015 (K 12/14), w: Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, red. Z. Horák, P. Střejpková, Praga: Leges 2020, s. 315–320. Stanisz P., Conscientious objection of medical doctors under Polish law: Remarks on the judgment of the Constitutional Tribunal of 7 October 2015 (K 12/14), w: Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, red. Z. Horák, P. Střejpková, Praga: Leges 2020, s. 315–320. [Google Scholar]
 67. Stanisz P., Securitisation of religious freedom in Poland, w: Securitisation of Religious Freedom: Religion and Limits of State Control – Sécurisation de la liberté religieuse: La religion et les limites du contrôle de l’Etat, red. M. Kiviorg, Granada: Editorial Comares 2020, s. 325–338. Stanisz P., Securitisation of religious freedom in Poland, w: Securitisation of Religious Freedom: Religion and Limits of State Control – Sécurisation de la liberté religieuse: La religion et les limites du contrôle de l’Etat, red. M. Kiviorg, Granada: Editorial Comares 2020, s. 325–338. [Google Scholar]
 68. Stanuch Z., Referat/Wydział do spraw Wyznań PWRN w Szczecinie w latach 1950–1973, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 89–107. Stanuch Z., Referat/Wydział do spraw Wyznań PWRN w Szczecinie w latach 1950–1973, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 89–107. [Google Scholar]
 69. Stańczuk I., Ograniczenie wolności sumienia i religii w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 471–490. Stańczuk I., Ograniczenie wolności sumienia i religii w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 471–490. [Google Scholar]
 70. Steczkowski P., „Nieskrępowany duch” z węgierskiego traktu. Sylwetka Księdza Profesora Artura Mezglewskiego historią Jaślisk inspirowana, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 5–12. Steczkowski P., „Nieskrępowany duch” z węgierskiego traktu. Sylwetka Księdza Profesora Artura Mezglewskiego historią Jaślisk inspirowana, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 5–12. [Google Scholar]
 71. Strzała M., Założenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu do spraw Wyznań z 1983 roku, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 415–423. Strzała M., Założenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu do spraw Wyznań z 1983 roku, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 415–423. [Google Scholar]
 72. Strzała M., Zmiana nazwy wyznaniowej osoby prawnej Kościoła Katolickiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 491–505. Strzała M., Zmiana nazwy wyznaniowej osoby prawnej Kościoła Katolickiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 491–505. [Google Scholar]
 73. Suchocka H., Konkordat jako prawny instrument regulujący relacje Państwo–Kościół, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 79–103. Suchocka H., Konkordat jako prawny instrument regulujący relacje Państwo–Kościół, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 79–103. [Google Scholar]
 74. Sychowicz K., Wydział do spraw Wyznań w Białymstoku 1950–1975. Zarys zagadnienia, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 53–68. Sychowicz K., Wydział do spraw Wyznań w Białymstoku 1950–1975. Zarys zagadnienia, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 53–68. [Google Scholar]
 75. Ślązak E., Wydział do spraw Wyznań w Łodzi 1950–1975: struktura, działalność, ludzie, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 39–52. Ślązak E., Wydział do spraw Wyznań w Łodzi 1950–1975: struktura, działalność, ludzie, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 39–52. [Google Scholar]
 76. Taczkowska-Olszewska J., Przesłanki odpowiedzialności prawnej (deliktowej i karnej) za nawoływanie do znieważenia, profanacji i bluźnierstwa z użyciem środków społecznego komunikowania, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 217–278. Taczkowska-Olszewska J., Przesłanki odpowiedzialności prawnej (deliktowej i karnej) za nawoływanie do znieważenia, profanacji i bluźnierstwa z użyciem środków społecznego komunikowania, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 217–278. [Google Scholar]
 77. Tunia A., Odpowiedzialność duchownego za naruszenie przepisów ruchu drogowego w związku z koniecznością wykonania posługi religijnej, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 567–594. Tunia A., Odpowiedzialność duchownego za naruszenie przepisów ruchu drogowego w związku z koniecznością wykonania posługi religijnej, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 567–594. [Google Scholar]
 78. Tunia A., Przeciwdziałanie ograniczaniu wolności praktykowania religii polegające na zachowaniach mających znamiona wykroczeń o niewyznaniowym przedmiocie ochrony w świetle nowych zjawisk społecznych. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 279–334. Tunia A., Przeciwdziałanie ograniczaniu wolności praktykowania religii polegające na zachowaniach mających znamiona wykroczeń o niewyznaniowym przedmiocie ochrony w świetle nowych zjawisk społecznych. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 279–334. [Google Scholar]
 79. Uruszczak Q., Państwo świeckie czy neutralne światopoglądowo?, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 57–78. Uruszczak Q., Państwo świeckie czy neutralne światopoglądowo?, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 57–78. [Google Scholar]
 80. Uruszczak W., Kanoniczny rodowód generalnej zasady kauzalności czynności prawnych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 595–614. Uruszczak W., Kanoniczny rodowód generalnej zasady kauzalności czynności prawnych, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 595–614. [Google Scholar]
 81. Walczuk K., Umowa podstawowa zawarta między Republiką Słowacką a Stolicą Apostolską – wybrane aspekty formalne i materialne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 615–640. Walczuk K., Umowa podstawowa zawarta między Republiką Słowacką a Stolicą Apostolską – wybrane aspekty formalne i materialne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 615–640. [Google Scholar]
 82. Walencik D., Cywilnoprawna ochrona kolektywnej wolności sumienia i wyznania. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 91–171. Walencik D., Cywilnoprawna ochrona kolektywnej wolności sumienia i wyznania. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona wolności sumienia i religii, red. P. Sobczyk, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 91–171. [Google Scholar]
 83. Walencik D., Konieczność budowy systemu prewencji ogólnej pozytywnej w zakresie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych wobec osób niepełnoletnie, w: Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Ujęcie komparatystyczne, red. M. Poniatowski, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 203–235. Walencik D., Konieczność budowy systemu prewencji ogólnej pozytywnej w zakresie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych wobec osób niepełnoletnie, w: Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Ujęcie komparatystyczne, red. M. Poniatowski, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 203–235. [Google Scholar]
 84. Walencik D., Leszczyński A., Organizacja i status prawny Staroobrzędowej Gminy Wyznaniowej w Suwałkach, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 641–674. Walencik D., Leszczyński A., Organizacja i status prawny Staroobrzędowej Gminy Wyznaniowej w Suwałkach, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 641–674. [Google Scholar]
 85. Walencik D., Odpowiedzialność przełożonych kościelnych za przestępstwa seksualne popełniane przez duchownych wobec osób niepełnoletnich w kontekście konstytucyjnej zasady autonomii i niezależności, w: Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Ujęcie komparatystyczne, red. M. Poniatowski, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 163–202. Walencik D., Odpowiedzialność przełożonych kościelnych za przestępstwa seksualne popełniane przez duchownych wobec osób niepełnoletnich w kontekście konstytucyjnej zasady autonomii i niezależności, w: Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Ujęcie komparatystyczne, red. M. Poniatowski, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2020, s. 163–202. [Google Scholar]
 86. Warchałowski K., Zasada autonomii i niezależności oraz wzajemnego współdziałania Kościoła i państwa w Konkordacie polskim z 1993 r. oraz w umowach zawieranych między Radą Ministrów a poszczególnymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 167–189. Warchałowski K., Zasada autonomii i niezależności oraz wzajemnego współdziałania Kościoła i państwa w Konkordacie polskim z 1993 r. oraz w umowach zawieranych między Radą Ministrów a poszczególnymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, w: Relacje Państwo-Kościół. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, red. P. Ryguła, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2020, s. 167–189. [Google Scholar]
 87. Widerski P., Charakter prawny pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 675–696. Widerski P., Charakter prawny pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 675–696. [Google Scholar]
 88. Wojcieszyk E., Wydział do spraw Wyznań w Poznaniu – charakterystyka organizacji i działalności kierownictwa 1950–1970, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 69–88. Wojcieszyk E., Wydział do spraw Wyznań w Poznaniu – charakterystyka organizacji i działalności kierownictwa 1950–1970, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 69–88. [Google Scholar]
 89. Wójcik B., Tworzenie i wykorzystanie akt osobowych duchownych w działalności Urzędu do spraw Wyznań i jego agend, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 311–343. Wójcik B., Tworzenie i wykorzystanie akt osobowych duchownych w działalności Urzędu do spraw Wyznań i jego agend, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 311–343. [Google Scholar]
 90. Wroceński J., Gwarancje wolności sumienia i religii dziecka w prawie polskim, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 697–722. Wroceński J., Gwarancje wolności sumienia i religii dziecka w prawie polskim, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 697–722. [Google Scholar]
 91. Zamirski K., Rewindykacja mienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną – aspekty prawne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 739–753. Zamirski K., Rewindykacja mienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną – aspekty prawne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 739–753. [Google Scholar]
 92. Zawiślak M., Czelny M., Abramowicz A., Chapter 19: Religious Assistance and Religious Practices in Contemporary Poland, w: Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe, red. A-L. Zwilling, J. Martinez Arino, Basel: Springer 2020, s. 299–315. Zawiślak M., Czelny M., Abramowicz A., Chapter 19: Religious Assistance and Religious Practices in Contemporary Poland, w: Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe, red. A-L. Zwilling, J. Martinez Arino, Basel: Springer 2020, s. 299–315. [Google Scholar]
 93. Zawiślak M., Struktura wydatków Funduszu Kościelnego w latach 1950-1989, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 755–779. Zawiślak M., Struktura wydatków Funduszu Kościelnego w latach 1950-1989, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 755–779. [Google Scholar]
 94. Zieliński T.J., Prawo wyznaniowe czy prawo światopoglądowe? Rozważania terminologiczne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 781–799. Zieliński T.J., Prawo wyznaniowe czy prawo światopoglądowe? Rozważania terminologiczne, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 781–799. [Google Scholar]
 95. Ziółkowska K., Czy czas na zmiany w ochronie praw pracownika – nauczyciela religii? Postulaty de lege ferenda, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 801–814. Ziółkowska K., Czy czas na zmiany w ochronie praw pracownika – nauczyciela religii? Postulaty de lege ferenda, w: Człowiek, Państwo, Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020, s. 801–814. [Google Scholar]
 96. Zygner L., Wydział do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie 1975–1988/1989, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 253–287. Zygner L., Wydział do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie 1975–1988/1989, w: Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, t. 1: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, red. R. Łatka, Warszawa: IPN, 2020, s. 253–287. [Google Scholar]
 97. CZASOPISMA CZASOPISMA [Google Scholar]
 98. Abramowicz A.M., Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – postulaty de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 5–24. Abramowicz A.M., Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – postulaty de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 5–24. [Google Scholar]
 99. Abramowicz A.M., Limitations of the freedom to manifest religion in Poland during the spread of the coronavirus, “Forum Iuris Europaeum” 2020, nr 2, s. 15–25. Abramowicz A.M., Limitations of the freedom to manifest religion in Poland during the spread of the coronavirus, “Forum Iuris Europaeum” 2020, nr 2, s. 15–25. [Google Scholar]
 100. Abramowicz A.M., The principle of equal rights of religious organizations in the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal, „Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica” 2019 [wydane: 2020], 3, s. 883–896. Abramowicz A.M., The principle of equal rights of religious organizations in the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal, „Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica” 2019 [wydane: 2020], 3, s. 883–896. [Google Scholar]
 101. Bielecki M., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2019 r. (sygn. akt II SA/Sz 451/19), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 321–330. Bielecki M., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2019 r. (sygn. akt II SA/Sz 451/19), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 321–330. [Google Scholar]
 102. Borecki P., Nierówne traktowanie nierzymskokatolickich związków wyznaniowych we współczesnym polskim systemie prawnym – wybrane zagadnienia, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2020, z. 4, s. 1309–1338. Borecki P., Nierówne traktowanie nierzymskokatolickich związków wyznaniowych we współczesnym polskim systemie prawnym – wybrane zagadnienia, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2020, z. 4, s. 1309–1338. [Google Scholar]
 103. Borecki P., W sprawie pojęcia wyznaniowej żydowskiej osoby prawnej. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CSK 411/06), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 281–294. Borecki P., W sprawie pojęcia wyznaniowej żydowskiej osoby prawnej. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CSK 411/06), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 281–294. [Google Scholar]
 104. Brzozowski W., Papageorgiou and Others v Greece: Exemption from a Mandatory Course in Religion and the Art of Reading between the Lines, „Ecclesiastical Law Journal” 2020, nr 3, s. 355–360. Brzozowski W., Papageorgiou and Others v Greece: Exemption from a Mandatory Course in Religion and the Art of Reading between the Lines, „Ecclesiastical Law Journal” 2020, nr 3, s. 355–360. [Google Scholar]
 105. Brzozowski W., Polonia: la libertad religiosa en tiempos de la pandemia del Covid-19, „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 2020, t. 54, s. 1–29. Brzozowski W., Polonia: la libertad religiosa en tiempos de la pandemia del Covid-19, „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 2020, t. 54, s. 1–29. [Google Scholar]
 106. Brzozowski W., Szariat w Europie? Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19.12.2018 r., Molla Sali v. Grecja, „Państwo i Prawo” 2020, z. 4, s. 146–156. Brzozowski W., Szariat w Europie? Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19.12.2018 r., Molla Sali v. Grecja, „Państwo i Prawo” 2020, z. 4, s. 146–156. [Google Scholar]
 107. Czelny M., W sprawie skuteczności wystąpienia z Kościoła Katolickiego: uwagi dotyczące decyzji z dnia 28 listopada 2018 r. wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 525–536. Czelny M., W sprawie skuteczności wystąpienia z Kościoła Katolickiego: uwagi dotyczące decyzji z dnia 28 listopada 2018 r. wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 525–536. [Google Scholar]
 108. Ćwikła L., Prawne aspekty rozwoju turystyki pielgrzymkowej w Polsce w latach 1918–1939, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 223–243. Ćwikła L., Prawne aspekty rozwoju turystyki pielgrzymkowej w Polsce w latach 1918–1939, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 223–243. [Google Scholar]
 109. Dammacco G., Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 101–119. Dammacco G., Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 101–119. [Google Scholar]
 110. Domański M., Glosa do wyroku ETPC z dnia 5 kwietnia 2018 r., skarga nr 32045/10, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 295–304. Domański M., Glosa do wyroku ETPC z dnia 5 kwietnia 2018 r., skarga nr 32045/10, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 295–304. [Google Scholar]
 111. Falski J. Zagwarantowanie warunków „życia razem” – element ochrony praw i wolności innych jako nowy wymóg demokratycznego społeczeństwa (na podstawie wyroku Wielkiej Izby ETPC z 1 lipca 2014 r. w sprawie S.A.S. v. Francja), „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 1 (156), s. 45–63. Falski J. Zagwarantowanie warunków „życia razem” – element ochrony praw i wolności innych jako nowy wymóg demokratycznego społeczeństwa (na podstawie wyroku Wielkiej Izby ETPC z 1 lipca 2014 r. w sprawie S.A.S. v. Francja), „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 1 (156), s. 45–63. [Google Scholar]
 112. Falski J., Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25 października 2018 r. w sprawie E.S. vs. Austria. Skarga nr 38450/12, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 4 (159), s. 43–61. Falski J., Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25 października 2018 r. w sprawie E.S. vs. Austria. Skarga nr 38450/12, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 4 (159), s. 43–61. [Google Scholar]
 113. Góralski W., Troska abp. Aleksandra Kakowskiego o miejsce religii katolickiej w odradzającym się państwie polskim w świetle orędzia do duchowieństwa i wiernych o religii panującej w Polsce z dnia 3 maja 1919 r. (W stulecie dokumentu), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 25–36. Góralski W., Troska abp. Aleksandra Kakowskiego o miejsce religii katolickiej w odradzającym się państwie polskim w świetle orędzia do duchowieństwa i wiernych o religii panującej w Polsce z dnia 3 maja 1919 r. (W stulecie dokumentu), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 25–36. [Google Scholar]
 114. Hau M., O potrzebie utworzenia rejestru wyznaniowych osób prawnych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 37–60. Hau M., O potrzebie utworzenia rejestru wyznaniowych osób prawnych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 37–60. [Google Scholar]
 115. Hill M., The Qualified Right to Freedom of Religion: An examination of the limitations contained in Article 9 of the European Convention on Human Rights, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 73–99. Hill M., The Qualified Right to Freedom of Religion: An examination of the limitations contained in Article 9 of the European Convention on Human Rights, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 73–99. [Google Scholar]
 116. Jańczuk L., Plan operacyjny częściowej likwidacji tzw. sekt w Polsce w 1949 roku, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2020, z. 1, s. 127–144. Jańczuk L., Plan operacyjny częściowej likwidacji tzw. sekt w Polsce w 1949 roku, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2020, z. 1, s. 127–144. [Google Scholar]
 117. Jędrczak S., Nabycie i ustanie członkostwa w związku wyznaniowym, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 61–78. Jędrczak S., Nabycie i ustanie członkostwa w związku wyznaniowym, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 61–78. [Google Scholar]
 118. Krajczyński J., Wychowanie potomstwa w przypadku różnej przynależności wyznaniowej i obrządkowej rodziców według Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 79–100. Krajczyński J., Wychowanie potomstwa w przypadku różnej przynależności wyznaniowej i obrządkowej rodziców według Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 79–100. [Google Scholar]
 119. Krzywkowska J., Polysemy of the term complaint in legal doctrine - the impact of Roman law on canon law, “Societas et Iurisprudentia” 2020, 8, s. 131–146. Krzywkowska J., Polysemy of the term complaint in legal doctrine - the impact of Roman law on canon law, “Societas et Iurisprudentia” 2020, 8, s. 131–146. [Google Scholar]
 120. Krzywkowska J., Poterała T., Źródła dochodu duchownych katolickich w Polsce i na Słowacji, „Studia Prawnoustrojowe” 2020, 49, s. 151–169. Krzywkowska J., Poterała T., Źródła dochodu duchownych katolickich w Polsce i na Słowacji, „Studia Prawnoustrojowe” 2020, 49, s. 151–169. [Google Scholar]
 121. Leśniewski K., Nowa prawna definicja śmierci w Polsce jako problem filozoficzno-teologiczny, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2020, z. 4, s. 1281–1308. Leśniewski K., Nowa prawna definicja śmierci w Polsce jako problem filozoficzno-teologiczny, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2020, z. 4, s. 1281–1308. [Google Scholar]
 122. Łukańko B., Stosunek kościelnej ochrony danych osobowych do RODO – uwagi na marginesie postanowienia Krajowego Sądu Pracy w Norymberdze z dnia 29 maja 2020 roku, 8 Ta 36/20, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 153–175. Łukańko B., Stosunek kościelnej ochrony danych osobowych do RODO – uwagi na marginesie postanowienia Krajowego Sądu Pracy w Norymberdze z dnia 29 maja 2020 roku, 8 Ta 36/20, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 153–175. [Google Scholar]
 123. Maćkowska K., Wolność religijna jako instrument ochrony prawnej przeciwników małżeństw jednopłciowych. Zmiany w prawie stanu Missisipi po wydaniu orzeczenia w sprawie Obergefell v. Hodges, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 201–222. Maćkowska K., Wolność religijna jako instrument ochrony prawnej przeciwników małżeństw jednopłciowych. Zmiany w prawie stanu Missisipi po wydaniu orzeczenia w sprawie Obergefell v. Hodges, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 201–222. [Google Scholar]
 124. Maroń G., O klaryfikacyjnych i perswazyjnych funkcjach odwołań do przekazu Ewangelii w piśmiennictwie polskiej nauki prawa, „Prawo i Więź” 2020, nr 3, s. 236–277. Maroń G., O klaryfikacyjnych i perswazyjnych funkcjach odwołań do przekazu Ewangelii w piśmiennictwie polskiej nauki prawa, „Prawo i Więź” 2020, nr 3, s. 236–277. [Google Scholar]
 125. Maroń G., Odwołania biblijne w uzasadnieniach wyroków sądowych. Komparatystyczne studium orzecznictwa polskiego, czeskiego i irlandzkiego, „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2020, nr 1, s. 113–130. Maroń G., Odwołania biblijne w uzasadnieniach wyroków sądowych. Komparatystyczne studium orzecznictwa polskiego, czeskiego i irlandzkiego, „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2020, nr 1, s. 113–130. [Google Scholar]
 126. Maroń G., Ograniczanie wolności religijnej w pierwszym okresie pandemii Covid-19 w świetle orzecznictwa amerykańskich sądów, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 123–152. Maroń G., Ograniczanie wolności religijnej w pierwszym okresie pandemii Covid-19 w świetle orzecznictwa amerykańskich sądów, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 123–152. [Google Scholar]
 127. Maroń G., Populizm i pragmatyzm religijnie determinowanej działalności ustawodawczej i uchwałodawczej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, nr 7-8, s. 7–16. Maroń G., Populizm i pragmatyzm religijnie determinowanej działalności ustawodawczej i uchwałodawczej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, nr 7-8, s. 7–16. [Google Scholar]
 128. Michalik P., Consent to a Jewish Marriage in Legislation of the Free City of Cracow (1815-1846), w: „Journal on European History of Law” 2020, 11, s. 102–109. Michalik P., Consent to a Jewish Marriage in Legislation of the Free City of Cracow (1815-1846), w: „Journal on European History of Law” 2020, 11, s. 102–109. [Google Scholar]
 129. Michalik P., Lord Hardwicke’s Marriage Act - pierwsza angielska ustawa o małżeństwie, w: „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 177–200. Michalik P., Lord Hardwicke’s Marriage Act - pierwsza angielska ustawa o małżeństwie, w: „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 177–200. [Google Scholar]
 130. Misztal-Konecka J., Dokonywanie czynności procesowych przed sądem kościelnym jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego W Białymstoku z dnia 12 stycznia 2017 r., I ACa 676/16, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 421–440. Misztal-Konecka J., Dokonywanie czynności procesowych przed sądem kościelnym jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego W Białymstoku z dnia 12 stycznia 2017 r., I ACa 676/16, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 421–440. [Google Scholar]
 131. Nikołajew J., Duszpasterstwo wojskowe i duszpasterstwa specjalne w Polsce (1989–2019). Stan prawny – doświadczenia – perspektywy, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 101–124. Nikołajew J., Duszpasterstwo wojskowe i duszpasterstwa specjalne w Polsce (1989–2019). Stan prawny – doświadczenia – perspektywy, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 101–124. [Google Scholar]
 132. Nikołajew J., Statutory Guarantees of Freedom of Conscience and Religion of Convicts and Detainees vs. Security on Prisons and Detention Centres, „Nurt SVD” 2020, z. 2, s. 179–197. Nikołajew J., Statutory Guarantees of Freedom of Conscience and Religion of Convicts and Detainees vs. Security on Prisons and Detention Centres, „Nurt SVD” 2020, z. 2, s. 179–197. [Google Scholar]
 133. Nikołajew J., Wolność sumienia i religii sprawców szczególnie niebezpiecznych (art. 88a i 88b k.k.w.), „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 245–261. Nikołajew J., Wolność sumienia i religii sprawców szczególnie niebezpiecznych (art. 88a i 88b k.k.w.), „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 245–261. [Google Scholar]
 134. Olszówka M., K. Dyda, Analiza konstytucyjności ograniczeń w korzystaniu z wolności religii podczas pandemii koronawirusa w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 21, s. 441–469. Olszówka M., K. Dyda, Analiza konstytucyjności ograniczeń w korzystaniu z wolności religii podczas pandemii koronawirusa w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 21, s. 441–469. [Google Scholar]
 135. Ożóg M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I ACa 1217/17), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 305–312. Ożóg M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I ACa 1217/17), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 305–312. [Google Scholar]
 136. Parchomiuk J., Udostępnianie informacji publicznej przez organy kościelnych osób prawnych w Polsce, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 125–150. Parchomiuk J., Udostępnianie informacji publicznej przez organy kościelnych osób prawnych w Polsce, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 125–150. [Google Scholar]
 137. Pomianowski P.Z., Ograniczenia zdolności prawnej osób duchownych w pracach kodyfikacyjnych doby Królestwa Kongresowego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 263–275. Pomianowski P.Z., Ograniczenia zdolności prawnej osób duchownych w pracach kodyfikacyjnych doby Królestwa Kongresowego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 263–275. [Google Scholar]
 138. Poniatowski M., Zasada poszanowania autonomii i wzajemnej niezależności państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 365–386. Poniatowski M., Zasada poszanowania autonomii i wzajemnej niezależności państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 365–386. [Google Scholar]
 139. Rakoczy B., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2019 r. (Sygn. akt II SA/Gd 565/18), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 313–320. Rakoczy B., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2019 r. (Sygn. akt II SA/Gd 565/18), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 313–320. [Google Scholar]
 140. Rakoczy T., Porządek publiczny Republiki Włoskiej jako przeszkoda w uznawaniu cywilnych skutków nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu symulacji, „Prawo Kanoniczne” 2020, t. 63, s. 45–70. Rakoczy T., Porządek publiczny Republiki Włoskiej jako przeszkoda w uznawaniu cywilnych skutków nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu symulacji, „Prawo Kanoniczne” 2020, t. 63, s. 45–70. [Google Scholar]
 141. Rosyjska ustawa federalna z 1997 r. o wolności sumienia i o związkach wyznaniowych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 247–279. Rosyjska ustawa federalna z 1997 r. o wolności sumienia i o związkach wyznaniowych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 247–279. [Google Scholar]
 142. Różański M., Organizational Statutes of Diocesan Archives in Przemyśl and Płock A Comparative Analysis, “Folia Historica Cracoviensia” t. 26(2020) z.1, s. 207–226. Różański M., Organizational Statutes of Diocesan Archives in Przemyśl and Płock A Comparative Analysis, “Folia Historica Cracoviensia” t. 26(2020) z.1, s. 207–226. [Google Scholar]
 143. Różański M., Szymaniec P., Debaty wokół zakazu uboju rytualnego w II Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy”, 2020, nr 1, s. 121–146. Różański M., Szymaniec P., Debaty wokół zakazu uboju rytualnego w II Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy”, 2020, nr 1, s. 121–146. [Google Scholar]
 144. Rybczyńska O., O potrzebie dostosowania procesu negocjowania tzw. umów wyznaniowych do standardów strasburskich, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 151–170. Rybczyńska O., O potrzebie dostosowania procesu negocjowania tzw. umów wyznaniowych do standardów strasburskich, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 151–170. [Google Scholar]
 145. Ryguła P., Zgodność granic administracji kościelnej z granicami odrodzonego państwa polskiego w konkordacie między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 23 kwietnia 1925 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 277–305. Ryguła P., Zgodność granic administracji kościelnej z granicami odrodzonego państwa polskiego w konkordacie między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 23 kwietnia 1925 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 277–305. [Google Scholar]
 146. Schanda B., Hungary’s Christian Culture as Subject of Constitutional Protection, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 55–72. Schanda B., Hungary’s Christian Culture as Subject of Constitutional Protection, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 55–72. [Google Scholar]
 147. Skwarzyński M., Analiza prawna przypadku bpa Edwarda Janiaka w kontekście filmu „Zabawa w chowanego” Marka i Tomasza Sekielskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 489–524. Skwarzyński M., Analiza prawna przypadku bpa Edwarda Janiaka w kontekście filmu „Zabawa w chowanego” Marka i Tomasza Sekielskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 489–524. [Google Scholar]
 148. Stanisz P., Bębeniec D., Cavanaugh v. Bartelt: jeszcze jedna odsłona sporu o status pastafarianizmu, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 171–186. Stanisz P., Bębeniec D., Cavanaugh v. Bartelt: jeszcze jedna odsłona sporu o status pastafarianizmu, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 171–186. [Google Scholar]
 149. Stanisz P., Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r., „Studia Prawnicze KUL” 2020, 82, s. 307–332. Stanisz P., Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r., „Studia Prawnicze KUL” 2020, 82, s. 307–332. [Google Scholar]
 150. Tunia A., Integralność religijna kierownika urzędu stanu cywilnego a rzeczywistość prawna, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 187–202. Tunia A., Integralność religijna kierownika urzędu stanu cywilnego a rzeczywistość prawna, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 187–202. [Google Scholar]
 151. Tunia A., Wpływ braku rejestracji małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej na bezpieczeństwo obrotu prawnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 307–331. Tunia A., Wpływ braku rejestracji małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej na bezpieczeństwo obrotu prawnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 307–331. [Google Scholar]
 152. Ventura M., The Formula ‘Freedom of Religion or Belief’ in the Laboratory of the European Union, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 7–52. Ventura M., The Formula ‘Freedom of Religion or Belief’ in the Laboratory of the European Union, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 7–52. [Google Scholar]
 153. Walencik D., Opinia prawna na temat beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny), „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 471–488. Walencik D., Opinia prawna na temat beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny), „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 471–488. [Google Scholar]
 154. Walencik D., Pluta K., Reżim prawny obowiązujący w czasie imprez o charakterze religijnym organizowanych na drogach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 203–220. Walencik D., Pluta K., Reżim prawny obowiązujący w czasie imprez o charakterze religijnym organizowanych na drogach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 203–220. [Google Scholar]
 155. Winiarczyk-Kossakowska M., Przejście od rosyjskiej tradycji państwa wyznaniowego do koncepcji państwa radykalnie świeckiego w Rosji Radzieckiej 1917–1922 – analiza politologiczno-prawna, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 221–245. Winiarczyk-Kossakowska M., Przejście od rosyjskiej tradycji państwa wyznaniowego do koncepcji państwa radykalnie świeckiego w Rosji Radzieckiej 1917–1922 – analiza politologiczno-prawna, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 221–245. [Google Scholar]
 156. Zacharczuk P., Moralność publiczna jako przesłanka ograniczania wolności zgromadzeń, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 333–364. Zacharczuk P., Moralność publiczna jako przesłanka ograniczania wolności zgromadzeń, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 333–364. [Google Scholar]
 157. Zawiślak M., Ochrona przekonań religijnych we francuskim prawie karnym, „Studia Prawnicze KUL” 2020, nr 2. Zawiślak M., Ochrona przekonań religijnych we francuskim prawie karnym, „Studia Prawnicze KUL” 2020, nr 2. [Google Scholar]
 158. Zawiślak M., Problem rewindykacji kościelnej nieruchomości Polskiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 387–419. Zawiślak M., Problem rewindykacji kościelnej nieruchomości Polskiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 387–419. [Google Scholar]
 159. Recenzje Recenzje [Google Scholar]
 160. Abramowicz A.M., Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, 437 s. Rec. K. Krzysztofek-Strzała, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 539–546. Abramowicz A.M., Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, 437 s. Rec. K. Krzysztofek-Strzała, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 539–546. [Google Scholar]
 161. Łukańko B., Kościelne modele ochrony danych osobowych, Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, 349 ss. Rec. M. Hucał, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 337–344. Łukańko B., Kościelne modele ochrony danych osobowych, Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, 349 ss. Rec. M. Hucał, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 337–344. [Google Scholar]
 162. Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz, Jakub Cebula (red.), seria: Komentarze Becka, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017, XXI + 1191 s. Rec. T.J. Zieliński, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 341–344. Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz, Jakub Cebula (red.), seria: Komentarze Becka, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017, XXI + 1191 s. Rec. T.J. Zieliński, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 341–344. [Google Scholar]
 163. Walczuk K., Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty instytucjonalno-prawne, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2019, 371 s. Rec. M. Bielecki, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 331–336. Walczuk K., Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty instytucjonalno-prawne, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2019, 371 s. Rec. M. Bielecki, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 331–336. [Google Scholar]
 164. Sprawozdania Sprawozdania [Google Scholar]
 165. Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 373–392. Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 373–392. [Google Scholar]
 166. Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 5 marca 2020 roku), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 393–397. Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 5 marca 2020 roku), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 393–397. [Google Scholar]
 167. Mezinárodní vědecký seminár o ustavních modelech vztahu státu a církví, Trnava, listopad 2019, J. Krzywkowska, K. Bubelova, „Revue Cirkevniho Prava - Church Law Review” 2020, 78, s. 99–102. Mezinárodní vědecký seminár o ustavních modelech vztahu státu a církví, Trnava, listopad 2019, J. Krzywkowska, K. Bubelova, „Revue Cirkevniho Prava - Church Law Review” 2020, 78, s. 99–102. [Google Scholar]
 168. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa online pt. Human Rights Dimensions of Pandemic Crisis, 1-31 lipca 2020 r., A.M. Abramowicz, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 547–550. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa online pt. Human Rights Dimensions of Pandemic Crisis, 1-31 lipca 2020 r., A.M. Abramowicz, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 547–550. [Google Scholar]
 169. Międzynarodowa konferencja naukowa online pt. Právna Politika a Legislatíva v Oblasti Konfesného Práva, 24 -25 września 2020 r., A.M. Abramowicz, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 559–564. Międzynarodowa konferencja naukowa online pt. Právna Politika a Legislatíva v Oblasti Konfesného Práva, 24 -25 września 2020 r., A.M. Abramowicz, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 23, s. 559–564. [Google Scholar]
 170. Ogólnopolska konferencja naukowa „Wokół zasady wzajemnej niezależności i autonomii kościoła i państwa” (Warszawa, 14 VI 2019), M. Domański, O. Rybczyńska, „Państwo i Prawo” 2020, 9, s. 138–139. Ogólnopolska konferencja naukowa „Wokół zasady wzajemnej niezależności i autonomii kościoła i państwa” (Warszawa, 14 VI 2019), M. Domański, O. Rybczyńska, „Państwo i Prawo” 2020, 9, s. 138–139. [Google Scholar]
 171. Sprawozdanie z konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. „(Nie)zapomniane cmentarze”, Warszawa, 23 października 2019 r., J. Cupriak-Trojan, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 355–358. Sprawozdanie z konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. „(Nie)zapomniane cmentarze”, Warszawa, 23 października 2019 r., J. Cupriak-Trojan, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 355–358. [Google Scholar]
 172. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnianie”, Chełm 18-20 września 2019 r., J. Nikołajew, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 351–354. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnianie”, Chełm 18-20 września 2019 r., J. Nikołajew, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 351–354. [Google Scholar]
 173. Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „Biorę sobie Ciebie za żonę/męża…? Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?”, Kraków, 15 listopada 2018 r., M. Strzała, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2020, 13, z. 1, s. 117–119. Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „Biorę sobie Ciebie za żonę/męża…? Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?”, Kraków, 15 listopada 2018 r., M. Strzała, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2020, 13, z. 1, s. 117–119. [Google Scholar]
 174. Sprawozdanie z XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, pt. „30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn – Tumiany, 6-8 maja 2019 r., K. Ziółkowska, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 345–350. Sprawozdanie z XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, pt. „30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn – Tumiany, 6-8 maja 2019 r., K. Ziółkowska, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 345–350. [Google Scholar]
 175. Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu z okazji 60. Rocznicy Urodzin, Kombornia, 22 września 2020 r., A. Tunia, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 551–554. Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu z okazji 60. Rocznicy Urodzin, Kombornia, 22 września 2020 r., A. Tunia, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 551–554. [Google Scholar]
 176. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Tumiany, 6 maja 2019 r., M. Ordon, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 359–372. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Tumiany, 6 maja 2019 r., M. Ordon, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 359–372. [Google Scholar]
 177. Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za 2019 rok (z suplementem), M. Hucał, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 398–409. Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za 2019 rok (z suplementem), M. Hucał, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2020, t. 12, s. 398–409. [Google Scholar]
 178. XVII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych, Kombornia, 22–24 września 2020 r., M. Czelny, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 555–558. XVII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych, Kombornia, 22–24 września 2020 r., M. Czelny, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2020, 23, s. 555–558. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.