Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Ochrona bioróżnorodności a pandemia Covid-19 – wybrane aspekty prawne

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-20  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: czy obecne przepisy, mające chronić bioróżnorodność, są efektywne i mają charakter systemowy? czy w czasie pandemii Covid-19 zostały podjęte działania w tym sektorze na szczeblu unijnym i krajowym? w jakim kierunku, wobec skali zagrożenia koronawirusem, powinny podążać zmiany legislacyjne, aby w sposób skuteczny wspierać ochronę bioróżnorodności? w jakim wymiarze skuteczne zabezpieczenie regulacjami prawnymi ochrony bioróżnorodności może mieć wpływ na minimalizację ryzyka wystąpienia globalnych pandemii w przyszłości? Tematyka ta jest szczególnie aktualna i istotna ze społecznego punktu widzenia wobec pogarszającej się sytuacji pandemicznej, a szukanie rozwiązań, które mogą zabezpieczać świat przed tą sytuacją w przyszłości są priorytetowe.

Bibliografia

  1. Barabasz, Wiesław, and Anna Pikulicka. 2012. “Ochrona biosfery i bioróżnorodności.” Inżynieria Ekologiczna 30:7-17. [Google Scholar]
  2. Feledyn-Szewczyk, Beata, Renata Kazimierczak, Ewa Rembiałkowska et al. 2016. Bioróżnorodność obszarów wiejskich dobre praktyki rolnicze. Warszawa: Fundacja Ziemia i Ludzie. [Google Scholar]
  3. Hallam, Tony. 2006. Ewolucja i zagłada. Warszawa: Prószyński i S-ka. [Google Scholar]
  4. Kędziora, Andrzej, and Jerzy Karg. 2010. “Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej.” Nauka 4:107-14. [Google Scholar]
  5. King, Alexander, and Bertrand Schneider. 1993. The First Global Revolution (Club of Rome). Pantheon Books, Orient Longman. [Google Scholar]
  6. Poczta, Walenty, Arkadiusz Sadowski, Wawrzyniec Czubak, et al. 2017. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Broszura informacyjna – materiały konferencyjne. http://www.krir.pl/files/dopobrania/2017_09_24_CAŁOŚĆ_3.pdf [accessed: 08.11.2020]. [Google Scholar]
  7. Rogala, Barbara. 2020. “Bruksela zmieni europejskie rolnictwo. KE przyjęła strategię na rzecz ekologicznej produkcji żywności.” https://300gospodarka.pl/news/bruksela-zmieni-europejskie-rolnictwo-ke-przyjela-strategie-na-rzecz-ekologicznej-produkcji-zywnosci [accessed: 08.11.2020]. [Google Scholar]